cinsiyetçilik

Bütün Güçlü ve Hür Kadınlara; Değişmeyin!

Son zamanlarda, güçlü kadınlar pek çok zorlukla karşı karşıya kalıyor. Eşitliğe dair birçok gelişme yaşanmasına rağmen, hala ataerkil toplumun izlerini görmek mümkün. Aslında, günlük hayatta kadınlara karşı negatif tutum ve tepkilere çok sık rastlıyoruz. Güçlü inançları olan kadınlar bu hayatta…