damar

Vasküler Demans: Tanı ve Semptomlar

Vasküler demans, Alzheimer hastalığından sonra ikinci en yaygın demans türüdür. Vakaların yüzde 10-20 arasını kapsar. Tüm demanslar gibi karakteristik özelliği bilişsel bozulmadır. Bu da hafıza, muhakeme veya davranış gibi bazı zihinsel güçlerin bozulması veya kaybı anlamına gelir. Vasküler demans, serebrovasküler…

Damarları Tıkayan Yiyecekler

Damarlarınız tıkandığında kanınız olması gerektiği gibi taşınamaz. Bu durum kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırır. Bu yüzden damar sağlığınızı korumanız ve damar tıkanmasını engellemek için vücudunuzda yağ birikmesine izin vermemeniz çok önemli.

En Yaygın Beyin Damar Hastalıkları

Serebrovasküler ya da beyin damar hastalıkları, beynin bir bölümünde kan akışının geçici olaraka ya da tamamen durduğu hastalıklardır. Hemen hemen herkes inme ya da anevrizma yaşayan birini tanımaktadır. Bu hastalıkların, bazı durumlarda ölüme sebep olan kalıcı etkileri olabilir. Kendinizi korumak için,…

Yüksek Trigliserit İçin 8 Yiyecek

Kandaki yüksek trigliserit kardiyovasküler ve koroner arter sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle diyetinize trigliserit düşürücü gıdaları dahil etmek çok önemlidir. Tıbben hipertrigliseridemi olarak bilinen yüksek trigliserit seviyeleri, kandaki trigliseritlerin anormal bir artışıyla karakterize edilen bir bozukluktur.