hemoraji

En Yaygın Beyin Damar Hastalıkları

Serebrovasküler ya da beyin damar hastalıkları, beynin bir bölümünde kan akışının geçici olaraka ya da tamamen durduğu hastalıklardır. Hemen hemen herkes inme ya da anevrizma yaşayan birini tanımaktadır. Bu hastalıkların, bazı durumlarda ölüme sebep olan kalıcı etkileri olabilir. Kendinizi korumak için,…