kan pıhtısı

Kanın Pıhtılaşmasını Önleyen Gıdalar

Hemostazda, hasarlı kan damarı duvarları, fibrinlerden ve trombositlerden oluşan pıhtılarla kaplanıp kanama durdurulur ve hasar onarılır. Diğer bir yandan, kanın pıhtılaşmasını engelleyen belirli etmenler sebebiyle, aşağıdaki rahatsızlıklar ortaya çıkabilir: Anjina Kalp krizi Atardamar tıkanıklığı Felç Akciğer tıkanıklığı Renal ven trombozu Derin…

Gözardı Edilmemesi Gereken 6 Menstrüal Düzensizlik

Menstrüal düzensizlik, her yaştan kadın için ortak bir endişe kaynağıdır. Her ne kadar ciddi sağlık sorunlarının bir işareti olmasa da, bu durum bazen hormon dengesizlikleri, besin ögesi eksiklikleri ya da özen gösterilmesi gereken diğer koşullar için gösterge olabilir. Tipik bir…