Çocuklarınıza Öğretmeniz Gereken Önemli Değerler

Kendi kararlarını alabilmeleri ve onları kendi sosyal yaşamlarında uygulayabilmeleri için çocuklarınıza öğretmeniz gereken bazı değerler vardır. Bu yazımızda çocuğunuzun öğrenmesi gereken en önemli değerlerin neler olduğundan bahsedeceğiz.
Çocuklarınıza Öğretmeniz Gereken Önemli Değerler

Tarafından yazılmıştır Daniela Echeverri Castro

Son Güncelleme: 16 Eylül, 2022

Anne babalar çocuklarının eğitiminde kilit rol oynarlar. Çocuğun hayatındaki ilk birkaç sene, ebeveyn çocuğuna doğruyu ve yanlışı öğretmekle yükümlüdür. Çocuk ilerleyen yaşlarda da öğrenmeye devam edecek olsa da anne babaların çocuklarına önemli değerler ve ahlaki kuralları öğretmesi oldukça önemlidir.

Bu değerler çocuğun sadece davranışsal gelişimi açısından değil, aynı zamanda kendi öz saygısını kazanması ve sosyal ortamlara girebilmesi için de önemlidir.

Aynı şekilde, bu değerler hayat boyu sürer ve herkesin karakterinin bir parçası haline gelir.

Bununla birlikte çocukların en iyi örneklerle öğrendiğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, çocuğunuza sorumluluk bilinci, nezaket ya da başka bir değer öğretmeye çalışmadan önce anne babaların bunları günlük hayatlarında uyguluyor olması önemlidir.

Eğer bu davranışlar ailede yoksa, anne babanın çocuğuna “iyilik dersleri” vermesi faydasız olacaktır. Bu yüzden, önemli olan çocuklara sadece önemli değerleri öğretmek değil, aynı zamanda onları uygulamaya da koyabilmektir.

Peki, çocuğunuza öğretmeniz gereken önemli değerler nelerdir? şimdi gelin bunlara bir göz atalım.

Çocuklarımızın Öğrenmesi Gereken Önemli Değerler

1. Dürüstlük

sarılan anne kız

Dürüstlük çok küçük yaşlarda öğrenilmesi gereken bir değerdir. Bir noktada, cezalandırılmaktan kaçınmak için çocuğun yalan söylemeyi seçmesi ve yaptıklarını gizlemesi muhtemeldir.

Bu nedenle çocuğunuza dürüst olmanın önemini öğretmelisiniz ki bu sayede güvenilir olabilirler.

2. Hoşgörü

Bu kadar çeşitliliğin olduğu bir dünyada, hoşgörü oldukça önemli bir değerdir. Çocuğun farklı düşünceleri, kültürleri, ırkları ve dinleri kabul etmesi ve anlaması önemlidir.

Çocuklar ayrıca sağlıklı insan ilişkileri kurmak için de herkesin aynı olmadığını bilmelidir.

3. Saygı

Çocuğunuza öğretmeniz gereken ilk değerlerden bir tanesi saygıdır. Bu, insanların toplumda var olabilmesi için gerekli bir erdemdir.

Çocuklar küçük yaşlardan itibaren seslerini yükseltmemelerini, büyüklere saygı duymalarını ve ev kurallarına uymaları gerektiğini öğretmek gerekir.

4. Sorumluluk

Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren öğrenmesi gereken en önemli değerler arasında sorumluluk almak vardır.

Çocuklara sorumluluk bilincini aşılamak, her eylemin olumlu ve olumsuz sonuçları olabileceğini ve herkesin kendi eylemlerinden sorumlu olduğunu öğretmeyi de kapsar.

Her şeyden önemlisi, bu değer çocukların belirli görevlerini yerine getirmelerine ve sorumluluklarını gerçekleştirmelerine yardımcı olacaktır.

5. Nezaket

çocuklarınıza öğretmeniz gereken önemli değerler var

Nezaket, aile bağları gibi sosyal ilişkileri geliştiren bir eylemdir. Bu nedenle, çocuklar “kötü” zamanlarında bile başkalarına karşı kibar olmayı öğrenmelidir.

Ayrıca kötü bir ruh hali içinde olmalarının başkalarına doğru bir biçimde davranmalarına engel olmadığını da bilmeleri gerekir.

6. Karakter

Doğru bir kişiliğe sahip olmak, hepimiz için en önemli değerler içindedir. Ne var ki karakter sahibi olmak bir gecede olacak bir şey değildir ve çok fazla şey öğrenmeyi gerektirir.

Ancak karakterli bir birey olmak da çocuğunuza öğretmeniz gereken şeylerden bir tanesidir. Bu sayede her zaman kendilerine ve başkalarına saygı duyarak kendi kararlarını alabilirler.

7. Öz saygı

Öz saygıya sahip olmak, çocuğunuzun hayatında pek çok aşamada çok önemli olacaktır. Öz saygı, çok fazla baskı ve zorluk olmadan yaşayabilmeyi etkiler.

Bu nedenle, çocuklarınıza kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri gerektiğini ve başka insanların davranışlarını benimsememeleri gerektiğini öğretmelisiniz.

8. İş birliği

Çocuklarınıza iş birliği içinde olmanın faydalarını öğreterek gerekli durumlarda grup çalışmaları yapmak için onları cesaretlendirebilirsiniz.

Hedeflerine ulaşmaları için güçlerini birleştirmenin onlar için faydalı olacağını ve bazen bir “yardım eli”ne ihtiyaç duyabileceklerini anlatmalısınız.

9. Empati

annesine sarılan çocuk

Çocuklarda empatiyi geliştirmenin bir yolu duyarlılıklarını artırmaktır. Başka bir deyişle, empati kurmak çocuğun kendisini başkasının yerine koyabilmesine ve başkalarının ne hissettiğini anlamasına yardımcı olur. Bu erdem kendiliğinden gelişebileceği gibi, bazı durumlarda güçlendirilmeye ihtiyaç duyar.

10. Bağışlayıcılık

Hatayı kabullenmek, özür dilemek ve affetmek çok önemli değerler ve erdemlerdir. İlk başlarda çocuklar bunu anlamada sorun yaşayacaklardır çünkü çocuklar hatalarını kabul etmedikleri benmerkezci bir süreçten geçerler.

Bununla birlikte, bağışlayıcılığın ne demek olduğunu anlatmak, çocukların yavaş yavaş bunun ne kadar önemli bir erdem olduğunu anlamalarına yardımcı olacaktır. Bu sayede, gelecekte kin duymaktan ya da diğer zararlı duyguları barındırmaktan kaçınacaklardır.

Çocuğunuza bu değerleri öğretmiş miydiniz? Çocuklarınıza iyi bir rol model olmanın önemini göz ardı etmeyin. Siz bu değerlere sahip olursanız, çocuklarınız da sizi örnek alacak ve bu değerleri daha kolay benimseyecektir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Faula Bravo, K. M., & Liberio Guerrero, M. E. (2016). Influencia del proceso de apropiación de los valores honestidad y responsabilidad en el comportamiento social de los niños de cinco años de la escuela de educación básica fiscal Dr. Juan Tanca Marengo de la parroquia Febres Cordero, distrito 4 Portete, de la ciudad de Guayaquil (Bachelor’s thesis, Guayaquil: ULVR, 2016.). http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/1556
  • Hernández, I. (2004). Educar para la tolerancia: una labor en conjunto. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 47(191), 161-174. https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/59388
  • Uranga-Alvídrez, M. S., Rentería-Soto, D. E., & González-Ramos, G. J. (2016). La práctica del valor del respeto en un grupo de quinto grado de educación primaria. Ra Ximhai, 12(6), 187-204. https://www.redalyc.org/pdf/461/46148194012.pdf
  • García, A. R. (2013). El Educación Emocional, El Autoconcepto, La Autoestima Y Su Importancia En La Infancia. Edetania. Estudios y propuestas socioeducativas, (44), 241-257. https://revistas.ucv.es/index.php/Edetania/article/view/210
  • Buxarrais, M. (1998). Educar para la solidaridad. Madrid: ACSUR Las Segovias. https://www.academia.edu/download/12663909/Educar_para_Solidaridad.pdf
  • Asún Dieste, S., & Rapún López, M. (2017). El aprendizaje de la responsabilidad en el trabajo en equipo a través de la evaluación formativa. Revista Infancia, Educación Y Aprendizaje, 3(2), 53–58. https://doi.org/10.22370/ieya.2017.3.2.699
  • Ojeda García, A., Torres González, T., & Moreira Mayo, M. (2010). ¿Amor y Compromiso en la Pareja?: de la teoría a la práctica Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación – e Avaliação Psicológica, 2(30), 125-142.
  • Moënne, B. K. (2010). El concepto de la solidaridad. Rev. chil. radiol., 16(2), 51-51.
  • Fernández, O., Lúquez, P., Ocando Medina, J., & Liendo, Z. (2008). Eje transversal. “Valores” en la educación básica: Teoría y praxis. Educere, 12(40), 63-70.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.