Stratejik Düşünme Nedir?

Strateji ve stratejik düşünme denilince aklımıza hemen iş dünyası gelir. Peki, stratejik düşünme gerçekte neleri içerir?
Stratejik Düşünme Nedir?

Son Güncelleme: 08 Mayıs, 2023

Strateji ve stratejik düşünme denilince aklımıza hemen iş dünyası gelir. Bununla birlikte, genel olarak stratejik düşünme, sağlam bir plana ulaşmanın bir yoludur ve günlük olarak yaptığımız bir şeydir. Başka bir deyişle, bu şekilde düşünürken, bir hedef peşinde koşar ve ona ulaşmak için araç ve kaynakları tanımlarız. Peki, stratejik düşünme gerçekte neleri içerir?

Bu, belirli bir hedefin izlenmesini etkileyecek avantajları ve zayıflıkları analiz etmek için kasıtlı ve rasyonel düşünceleri içeren bir süreçtir. Ve genellikle iş geliştirme ile bağlantılı olsa da, gerçek şu ki hayatın birçok başka alanında da uygulanabilir. Yakından bir göz atalım.

Stratejik düşünme nedir ve onu karakterize eden nedir?

Stratejik düşünme, geleceğe veya belirli eylemler yoluyla bir hedefe ulaşılmasına yöneliktir. Üç bileşen hakkında düşünmeyi içerir:

  1. Ne elde etmek istiyorum? (Amaç)
  2. Bunu nasıl yapacağım? (Strateji)
  3. Hangi eylemleri ve hangi kaynakları kullanmalıyım? ( Taktik )

Bu nedenle, katı bir tavır sergilemenin veya hep aynı yollarda yürümenin tam tersidir. Aksine, yeni beceriler öğrenerek bile bir durumu çözme yollarını değiştirmeyi amaçlar.

Harvard Business School Publishing aracılığıyla paylaşılan bir makale, bir kuruluşta yer alan kişilerin stratejik düşünme yoluyla sürekli olarak kuruluşun başarısına katkıda bulunmanın yeni yollarını aradıklarını vurgulamaktadır.

Neleri içerdiğine daha yakından bakalım.

Stratejik düşünme, uzun vadeli bir vizyon sağlar

Geleceği planlayan bir çift

Stratejik düşünme, kısa vadeli bir vizyonun ötesine geçer ve eylemlerimizi daha geniş bir bağlama yerleştirmek için kısa vadelinin ötesine bakmamızı sağlar.

Bütünün ve parçaların bir vizyonunu sunar

Bir durumun farklı yönlerinin etkileme ve etkileşim kurma şeklini hesaba katan yalnızca ilişkisel düşünme değil, aynı zamanda parçalar ve bütün arasında küresel ve bireysel bir vizyona sahip olma yeteneğine de sahiptir.

Stratejik düşünme, faydaların ve risklerin analizine izin verir

Stratejik düşünme, bir SWOT analizi gerçekleştirir, yani belirli bir hedefi kolaylaştıran güçlü yönler ve fırsatlar ile onu engelleyebilecek tehditler ve zayıflıklar.

Bu çok dikkat çekici çünkü kutuplarda hareket eden bir akıl yürütme türü değil; sadece iyimser ya da kötümser değil, aynı zamanda bir durumun farklı nüanslarını hesaba katar.

Stratejik düşünme, önceliklerin belirlenmesine yardımcı olur

Stratejik düşünme tamamen öncelikleri belirlemekle ilgilidir. Bu durumda, bu tür bir düşünce, hem zaman hem de kaynaklar sınırlı olduğu için her şeyi başarmanın mümkün olmadığı için, adım adım bir planla yönlendirilmenin daha iyi olduğunu kabul eder.

Bunu da okumak isteyebileceğinizi düşünüyoruz: Hayatımıza Pozitif Enerjiyi Çekmek İçin Ne Yapabiliriz?

Stratejik düşünmenin faydaları

Stratejik düşünme, bir problemi çözerken farklı avantajlar sunar. Bunlar arasında aşağıdakileri buluyoruz.
sağlar

Yaratıcılık

Kişinin yeterli bir yanıt bulması için tüm kaynakları kullanılabilir hale getirir. Başka bir deyişle, kişiyi bir çözüm bulmak için tüm kaynaklarını kullanmaya teşvik eder. Bu nedenle, yaratıcı olmanın ve alışılagelmişin dışında düşünmenin harika bir yolu.

Bize birden fazla bakış açısı sağlar.

Aynı duruma farklı yaklaşımları dikkate alarak, sadece kendi düşüncelerimizi değil, aynı zamanda ilgili herkesin bakış açısını da devreye sokmamızı sağlar.

Örneğin, bir aile taşınmasını düşünürsek, bir kişi yalnızca taşınmanın amacını analiz etmez. Ayrıca zamanlamayı da hesaba katar, ailenin diğer üyelerinin faaliyetlerine göre bir fikir birliğine varmaya çalışır, herkes için rahat olan yeni bir yere karar vermeye çalışır vb.

Stratejik düşünme daha üretken olmamızı sağlar

Hedef odaklı olunarak, gerekli kaynakların seçiminde ve kullanımında daha verimli olunabilmektedir. Ek olarak, en zayıf ve en güçlü yönlerimizi bilmek, yeteneklerimizi ve etrafımızdaki diğer kişilerin yeteneklerini geliştirmemize de olanak tanır.

Stratejik düşünmeyi uygulamak için ipuçları

Estrategico'nun günlük yaşamı, günlük yaşamda uygulanabilir
Stratejik düşünmeyi adım adım geliştirmek için araçlar edinmek önemlidir.

Bir yerden öğrenene kadar herkes stratejik düşünmenin öneminin farkında değildir. Bu nedenle, ona uyum sağlamak ve ondan en iyi şekilde yararlanmak için bir dizi teknik uygulanmalıdır.

Kaygıyı kontrol edin ve düşünmeyi bırakın

Anksiyete ve kontrol etme ihtiyacı nedeniyle, çoğu zaman anında tepki verme konusunda kendimizi kaptırırız. Bu, çeşitli senaryoları dikkate almak ve farklı değişkenleri analiz etmek için durmamızı engeller.

Stratejik düşünme, aceleci kararlar almak yerine kapsamlı ve ayrıntılı bir analize adanmıştır.

Farklı deneyimlere sahip olmak

Esnek ve yaratıcı olduğu ve bir durumun tüm faktörlerini görebildiği için düşünmenin stratejik olduğu söylenir. Bu nedenle, yaratıcı düşünceyi teşvik etmek için, diğer şeylerin yanı sıra farklı disiplinler hakkında okumak, farklı boş zaman etkinliklerine katılmak ve yeni insanlarla tanışmak yararlıdır.

Her zaman “zaten bilinen” ve rahat konfor alanında kalmak yerine, yeni deneyimlerle temasa geçmek çok önemlidir.

Diğer insanlarla fikir alışverişinde bulunmamızı teşvik eder.

Bir önceki noktaya paralel olarak, bu tür düşünme, diğer insanların fikir ve görüşlerinden de beslenir. Aktif bir bakış, açık dinleme ve kendimizi merkezileştirme ve çeşitliliğe yer açma becerisi gerektirir. Böylece, farklı gerçeklikleri içeren ve sadece bizim olmadığımız bir dünya vizyonu oluşturuyoruz.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Şunu da okumak isteyebilirsiniz: Sağlığınız Hakkında Aşırı Endişe

Stratejik düşünme hayatımızın çeşitli alanları için geçerlidir.

Stratejik düşünme genellikle örgütsel veya iş disiplinleri alanına ait olarak kabul edilir. Ancak biraz daha derine inersek, birçok farklı yönden oluştuğunu ve hayatın her alanına uygulanabileceğini anlayabiliriz.

Bütüne bakmak ve gelecek odaklı olmak bir stratejiyi tanımlayan şeydir, ama aynı zamanda rutinlerimizde günlük olarak uyguladığımız bir şeydir. Örneğin, belirli hedeflere ulaşmak için iş planlarını tanımladığımız gibi, bir ailede iki yakayı bir araya getirmek için kaynakları da paylaşırız.

Gördüğümüz gibi, bu tür bir düşüncenin bize sunacağı çok şey var. Üzerinde çalışmaya ve duygularımızla birlikte ele almaya değer. Hiç kimsenin stratejik düşüncesine göre hareket etme yeteneği ile doğmadığını da hatırlamakta fayda var; daha ziyade bu, uygulama ve deneyimle kazanılır.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.