Sağlık Eğitiminin Önemi

Sağlık eğitiminde sadece gençlere odaklanılmamalı, toplumun tümü içinde farkındalığın artmasına yardımcı olunmalıdır.
Sağlık Eğitiminin Önemi
Leonardo Biolatto

Yazan ve doğrulayan Doktor Leonardo Biolatto.

Son Güncelleme: 27 Mayıs, 2022

Günümüzde sağlık eğitiminin (EpS) önemi herhangi bir ülke ve toplumunun mihenk taşını oluşturmaktadır. Bu toplumun kendi sağlıkları ile ilgili karar almalarına izin veren bir dizi bilgi ve beceri edinmesini amaçlayan bir süreçtir.

Pek çok insan sağlık kavramını hastalığın yokluğu olarak düşünse de, bunun çok yönlü olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Sağlığı kişisel ve sosyal bir refah durumu olarak algılamamız gerekir.

Ayrıca her bireyin kişisel sorumluluğunu artırmak iyi bir sağlık durumuna kavuşmak için aklımızda bulundurmamız gereken önemli faktörlerden biridir. Sadece kendi sağlığımız için iyi alışkanlıklar edinmemiz gerekli değildir, aynı zamanda başkalarının sağlığına da önem vermeliyiz.

Bu nedenle, bu yazımızda bu süreçte alınması gereken rutin önlemlere değinmemizin yanı sıra sağlık eğitiminin önemini de açıklıyoruz.

Sağlık eğitimini nasıl tanımlamamız gerekir?

Son yıllarda sağlık eğitiminin önemi güçlenmektedir. Sağlık eğitimi; eğitim camiası ve toplumun gelişimi için temel süreçlerden biri olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık eğitimi şu şekilde tanımlanmaktadır:

“Sağlık eğitimi; toplumun sağlık ve becerilerini geliştirmek için tasarlanmış, sağlıkla ilgili bilgilerini, tutumlarını, geliştiren ve sağlığı iyileştiren teşvik edici eğitim faaliyetleridir.”

– OMS

Sağlık Eğitimi

Diğer yazarlara göre ise sağlık eğitimi; insanların sağlığın iyileştirilmesine, sürdürülmesine veya restorasyonuna yardımcı olacak alışkanlıkları öğrendikleri bir süreçtir. Bu öğrenme sürecine sağlıklı tutumlar ve alışkanlıklar dahil edilmiştir.

Ayrıca bu süreç daha uzun yıllar devam etmektedir. Bu da her kişinin bu konuyla ilgili karar almak için kritik bir kapasite geliştirmesini ve hem kendi hem de başkalarının sağlığına dikkat etme bilincini oluşturmasını sağlar.

Sağlık eğitimi aynı zamanda bir nüfusun sağlığını etkileyen örneğin; hastalığa veya sağlık sorunlarına neden olan çevresel, sosyal veya ekonomik nedenleri incelemek gibi tüm faktörleri analiz etmeye yardımcı olan bir araçtır.

Sağlık eğitiminin önemi nasıl verilir?

Diğer eğitim süreçleri gibi sağlık eğitimi de farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Birinci sırada, doğrudan veya çift yönlü yöntemler vardır. Bunlar; eğitici ve dinleyici rolünün oluşturulduğu kişilerdir.

Doğrudan yöntemlerin uygulanabilmesi için eğiten kişi ile grubun geri kalanı arasında belli bir yakınlık olması gerekir. Örneğin bu durum; öğretmenin bilgisini aktardığı bir derste veya bir grup tartışmasında olabilir.

Bu yöntemler arasında sağlık içeriği ve diyalog üzerine de konuşmaların yapıldığı dersleri görürüz. Diyaloğa açık bir örnek vermemiz gerekirse doktorun muayene sırasında hastaya yönelik bir dizi tavsiyede bulunmasıdır.

eğitim

Diğer tarafta ise tek yönlü olarak da adlandırılan dolaylı yöntemler vardır. Bunlar bir kişinin televizyon gibi araçlarla daha fazla insana ulaşabilecek bir mesaj yayması durumu üzerine şekillenmiştir.

Dolaylı yöntemler arasında görsel-işitsel ve sesli medya bulunmaktadır. Buna örnek olarak sağlık eğitiminin broşürler, posterler veya gazeteler aracılığıyla yapılmasını verebiliriz. Ayrıca radyo veya sinema yoluyla da sağlık eğitimi verilebilir.

İnternetin önemi

Günümüzde internetin sağlık eğitimi vermede önemli araçlardan biri olduğunu vurgulamalıyız. İnternet var olan en geniş bilgi kaynağıdır. Sorun şudur ki, bu bilgiler her zaman en uygunu veya doğru olanı olmayabilir.

Bu nedenle, interneti nasıl kullanacağınızı, nasıl güvenilir ve eğitici kaynaklar arayacağınızı bilmeniz gerekir. Aslında, her zaman sağlığı ve sağlıklı alışkanlıkları teşvik etmeyi amaçlayan daha fazla uygulama ve program vardır.

Son olarak, sağlık eğitiminin sadece gençlere odaklanan bir süreç olmadığını belirtmemiz gerekir. Sağlık eğitimi, daha çok toplumun tümünün işbirliği içinde olması gerektiren bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Sağlığımız için farkındalık yaratmaya ve sorumluluk almaya başlamak için hiçbir zaman geç değildir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.