Bilmeniz Gereken El Sinirleri

Parmak uçları vücudun en fazla sinir bulunan yerlerinden bir tanesidir. Bu yazımızda bilmeniz gereken beş el sinirini keşfedebilirsiniz.
Bilmeniz Gereken El Sinirleri
Alejandro Duarte

Yazan ve doğrulayan biyoteknoloji uzmanı Alejandro Duarte.

Son Güncelleme: 28 Mayıs, 2020

El siniri denen şeyler kesinlikle bir mucizeler! Parmak uçları vücudun en fazla sinir bulunan yerlerinden bir tanesidir. Ellerin dokunsal bilginin ana kaynağı olma sebebi de budur.

Ana El Sinirleri

Didaktik sebeplerden dolayı el sinirleri genellikle iki gruba ayrılırlar: elin arkasında baskın olanlar ve avuç içinde bulunanlar. Ancak bu sinirleri birbirlerinden ayrı değildirler. Onun yerine, birbirlerine bağlı bir sinir ağını oluştururlar.

El sinirleri beyne duyusal bilgilerin iletilmesinden sorumludurlar ve ellerin, parmakların ve kolların hareketine de katkıda bulunurlar. Aşağıda sizlere en önemli el sinirlerinden beş tanesini açıklayacağız.

1. Orta Sinir

Bir sinir çizimi.
El sinirleri arasında en önemlilerinden biri duyusal ve motor bilgileri ileten orta sinirdir.

Orta sinir bir sensorimotor siniridir. Ön koldaki ve avuç içindeki kaslardan geçer. İç ve dış olmak üzere iki parçadan oluşur. Bu sinirin dış taraftaki bölünmesi ilk parmaktaki palmar (avuç içi) dijital dalını oluşturur. Ayrıca ikinci parmağın dış palmar dijital siniri de bu şekilde oluşur.

Bu sırada iç bölümdeki ayrım da ikinci parmağın iç palmar dijital sinirine dönüşür. Benzer şekilde üçüncü parmağın iç ve dış palmar dijital sinirleri ve dördüncü parmağın dış palmar dijital siniri de bu şekilde oluşur. Bu sinir avucun dış yarısındaki duyumsamadan sorumludur.

Orta sinir fleksör karpi radialis, palmaris longus ve fleksör dijitorum superficialis’i innerve eder. Konumu nedeniyle bazı noktalarda sıkışabilir.

Bu yazımız ilginizi çekebilir: Sinir Sistemini Güçlendiren Bitki Çayları

2. Ulnar Sinir

Ulnar sinir karışık bir sinir olarak tanımlanır. Bu da motor lifler ve duyu liflerinin birleştiği bir sinir olduğu anlamına gelir. Bilekteki hamate kemiğinin kancası ile desteklenen yüzeysel bir dalı vardır.

Palmaris brevisi destekler ve ortadaki bir buçuk parmağa dijital dallar sağlar. Ayrıca 3. ve 4. solucansı kasları, tüm palmar interossei kaslarını ve elin dorsal interossei kısımlarını destekler. Bu sinir sadece ön koldaki iki kasa sinir sağlar: fleksör karpi ulnaris ve fleksör dijitorum profundus’un orta kısmı.

Çoğunlukla elin kaslarını innerve eder. Avucun ulnar yarısındaki ve elin arkasındaki cildin hassasiyetinden sorumludur. Ayrıca dört ve beşinci parmaklar için de aynı şey geçerlidir.

3. Radyal Sinir

Eline masaj yapan bir kişi.
Radyal sinir, koldaki birçok kasın hareketine katılım gösterir.

En alakalı el sinirleri arasında olan bir sinir de radyal sinirdirAvucun içerisinde bulunur. Elin dorsal yönünü ve baş parmağın, işaret parmağının, orta parmağın ve tırnak yatakları haricinde yüzük parmağının yan tarafını innerve eder.

Bu sinir bir duyusal-motor sinirdir. Temelde dirsek, bilek ve parmakların uzanma hareketlerinde görev alır. Ayrıca ön kol supinasyonu, diğer bir deyişle bu bölgenin dışa ve içe doğru dönüşü ile, de ilgilidir.

Triseps de içlerinde olmak üzere çeşitli kasları innerve eder. Ayrıca, dorsal kol kasları (triseps brachii ve dirsek kası) ve ellerdeki ve bileklerdeki dışsal uzatıcılar ile birlikte triseps brachii kaslarının uzun, orta ve lateral uçları da buna dahildir.

4. Kutanöz Radyal Sinir

Bu sinir elin arkasında bulunur. Ön kolun aponevrozunu, yani o bölgede bulunan tendon tabakasını deler. Brachioradialis tendonunun altından geçer. Daha sonra ise dirsekteki radyal motor tendonuna katılır.

Kutanöz radyal sinir, başparmağın falanjlarını ve işaret parmağının ilk falanksını innerve eder. Ayrıca, üçüncü parmağın ilk falanksının dışını ve elin arkasını da innerve etmektedir.

5. Kutanöz Ulnar Sinir

El sinirleri olan noktaya baskı yapan bir kişi.
Kutanöz ulnar sinir, elin 3., 4. ve 5. parmaklarını innerve eder.

Ulnar sinirin dorsal dalına karşılık gelir. Temel olarak, üçüncü parmağın iç kısmını ve dördüncü parmağın tırnağının kenarının iç kısmını innerve eder. Benzer şekilde, beşinci parmağın iç ve dış kenarı da bu sinir tarafından innerve edilir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Netter, F. H., & Brass, A. (1994). Sistema Nervioso, Tomo I: Parte 1. Anatomía y Fisiología (Vol. 1). Elsevier España.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.