Kalp Nakli İşlemi Nelerden Oluşur?

Kalp nakli, genellikle hastaya verilen tedavi işe yaramadığında gerçekleştirilen bir operasyondur. Ameliyat iyi giderse, hayat kalma oranı çok yüksektir. 
Kalp Nakli İşlemi Nelerden Oluşur?

Son Güncelleme: 19 Ocak, 2021

Kalp nakli, bir donörün sağlıklı kalbinin alıcının hasta kalbinin yerini aldığı bir operasyondur.

Bu ameliyat, genellikle hastanın aldığı tedavinin beklenen sonuçları vermemiş olması nedeniyle yapılır. Hastanın durumu kötüleşir ve bu, kalp yetmezliğine neden olur.

Kalp nakli, karmaşık bir operasyondur. Ancak işlem düzgün bir şekilde yapılırsa, sağ kalma oranı yüksektir.

Genel olarak doktorlar, kalbin çıkarılmasından sonraki dört saat içinde nakli yapmak zorundadırlar. Bu yüzden nakil merkezleri öncelikle donörün yakınında olanlara kalbi teklif ederler.

Bir kişinin kalp nakline ihtiyaç duymasına yol açabilecek nedenler

kalbini tutan adam

Yukarıda belirttiğimiz gibi uzmanlar, yalnızca diğer ilaçların ve hatta ameliyatların başarısız olması halinde kalp nakli yaparlar. Söz konusu yetişkinler olduğunda kalp yetmezliğine neden olabilecek çeşitli hastalıklar vardır. En önemlileri şunlardır:

 • Koroner arterler veya kalp kapakçıkları ile ilgili sorunlar
 • Kardiyomiyopati veya kalp kasının zayıflaması
 • Konjenital kalp sorunları
 • Ventriküler aritmiler
 • Amiloidoz
 • Bir önceki kalp nakli sonrası ortaya çıkan sorunlar

Söz konusu çocuklar olduğunda en sık karşılaşılan sorunlar konjenital kalp defektleri veya kardiyomiyopatilerdir. Bu tür durumların çoğu doğumda veya erken çocukluk döneminde ortaya çıkar.

Operasyon prosedürü

Bu işlem, açık kalp ameliyatıdır ve kalp nakli süreci birkaç saat sürer. Bunun yanı sıra kişi, daha önce kalp ameliyatı geçirdiyse ameliyat daha karmaşık olacak ve daha uzun sürecektir.

Prosedür boyunca, genel anestezinin dışında ekstrakorporeal dolaşım makinesi esastır. Bu makine, hastanın vücudunda dolaşan kanın oksijen açısından zengin olmaya devam etmesini sağlar.

ameliyat doktor hemşire

Uzman, göğüste bir kesi aracılığıyla kalp üzerinde çalışmak için göğüs kafesini açacaktır. Cerrah, hasta kalbi çıkarıp yerine donörün kalbini yerleştirdikten sonra kan damarlarını bağlar. Daha sonra kan akışını eski haline getirirler.

Belli bazı durumlarda, doktorların bir multi-organ nakli gerçekleştirmeleri gerekebilir. Bir başka deyişle, kalp nakliyle aynı anda akciğer, karaciğer veya böbrek gibi başka bir organ naklederler.

Ameliyat sonrası kalp nakli

Kalp nakli ameliyatından sonra hastanın ilerlemesini sürekli olarak gözden geçirmek ve izlemek önem taşır. Bunun çok önemli olmasının sebebi vücudun bağışlanan kalbi gerçek anlamda reddetme ihtimalinin olmasıdır.

Örneğin vücudun kalbi reddettiği gösteren başlıca semptomlar şunlardır:

 • Nefes almada güçlük
 • Ateş ve yorgunluk
 • Kilo almak
 • Yetersiz idrar

Olası reddi güvenli bir şekilde belirlemek için doktorlar kalp biyopsisi alırlar. Buna ek olarak, zaman geçtikçe biyopsi sayısı azalacaktır. Biyopsi, doku örneği almak için kalbe doğru giden bir damarın içine bir cihazın sokulmasından oluşur. Daha sonra alınan doku örneği incelenir.

Vücudun kalbi reddetmesinin dışında, hastayı riske sokabilecek birtakım ek riskler de vardır. Bunlar şöyledir:

 • Koroner arterlerle ilgili sorunlar. Kalbin atardamarları kalınlaşabilir ve sertleşebilir. Hatta bu, kalp allograftında vasküler hastalığa neden olabilir.
 • İlaçların özellikle immünsupresanların yan etkileri.
 • Kanser. Buna ek olarak immünsupresanlar kanser riskini de artırabilir.
 • Enfeksiyonlar. İmmünsupresanlar enfeksiyon riskini artırır.

Ventriküler destek araçları

kalp nakli ameliyat

Ayrıca kalp nakli yerine tercih edilebilen bir dizi ek seçenek olduğunu belirtmekte de fayda var. Bunlar, çeşitli nedenlerden dolayı ameliyat olamayan kişileri hedefleyen seçeneklerdir.

Birçok hasta için uzun süreli tedavi olarak ventriküler destek cihazı çok iyi bir çözümdür. Bu, göğüse yerleştirilen mekanik bir pompadır. Kalbin, ventriküllerden vücudun geri kalanına pompalamasına yardımcı olur.

Ayrıca bazı hastalar kalp nakli beklerken bu cihazları geçici olarak kullanırlar.

Son olarak, ventriküler destek cihazı yeterli değilse ancak hasta, operasyon için beklemedeyse uzmanlar tamamen yapay bir kalp kullanmayı düşünebilirler. Gerçekten de bu cihaz, kalbin ventriküllerinin yerini alarak çalışır ve gerçekten faydalı olabilir.


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.