Meme Kanserinin Farklı Türleri, Belirtileri ve Tedavisi

Meme kanseri, kadınlarda en yaygın görülen kanser türlerinden biridir. Aslında erkekleri de daha küçük ölçekte olmakla beraber etkiler. Bununla birlikte, kadınlarda en yaygın ikinci ölüm nedenidir.
Meme Kanserinin Farklı Türleri, Belirtileri ve Tedavisi

Son Güncelleme: 30 Mart, 2022

Meme kanserinin nedeni meme hücre dokularının kontrolsüzce değişmeye ve büyümeye başlamasıdır. Bu hücreler, gelişme şekline bağlı olarak iyi huylu veya kötü huylu olabilen ve tümör olarak bilinen bir hücre yığınını oluşturur.

Hücreler büyümeye devam ederse ve vücudun diğer bölgelerine yayılma yeteneğine sahipse, kötü huylu bir tümördür.

Meme kanserinin türleri

Meme kanseri, invaziv (istilacı) veya invaziv olmayan bir şekilde gelişebilir. Eğer kanser invaziv ise bitişik dokulara yayılırken, non-invaziv kanser şekli sadece süt kanalları ve lopçuklar içerisinde gelişir. 

Tümörlerin oluştuğu göğüs bölgesini bilerek, aşağıdaki meme kanseri türlerini ayırt edebiliriz:

Duktal karsinom

duktal karsinoma

Duktal karsinom, meme kanserinin en sık görülen türüdür. Süt kanallarının iç kısımlarını örten hücrelerden başlar.

Eğer sadece kanalda gelişirse, duktal karinom in situ (DCIS) olarak adlandırılır. Öte yandan, eğer kanser kanalın dışına yayılırsa buna invaziv duktal karsinom denir.

Lobüler karsinom

Lobüler karsinom meme lopçuklarında gelişen bir kanser türüdür.

Diğer çeşitler

Bazı vakalarda, duktal ve lobüler karsinoma kıyasla seyrek olmakla birlikte medüller, müsinöz, tübüler, metaplastik veya papiller meme kanseri görülebilir.

Meme kanserinin sebepleri

meme kanserinin sebepleri

Aile geçmişine ek olarak, 50 yaşına eriştikten sonra meme kanseri riskinin arttığının altını çizmek önemlidir.

Aile geçmişinde over kanseri veya geç menopoz varsa bu daha da yüksek bir ihtimaldir.

Diğer risk faktörleri şunlardır:

 • Şişmanlık
 • Alkolizm
 • İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma
 • Hormonal takviye tedavisi görüyor olmak
 • Menstrüasyonun erken başlaması.

Meme kanseri belirtileri

Olguların çoğunda, meme kanseri başlangıç aşamasında belirgin semptomlar göstermez. Bunun ışığında, göğüslerinizi düzenli olarak evde (kendi kendinize) ve bunun yanı sıra bir sağlık mesleği mensubu ile kontrol etmenizin çok önemlidir.

Kanser ilerledikçe belirtiler şunları içerebilir:

 • Koltuk altı bölgesinde sert, ağrısız, sivri şekilli yumru.
 • Göğüslerde veya meme ucunda şekil veya doku değişiklikleri.
 • Ağrısız belirgin bir yumrunun veya nodülün oluşması.
 • Kanlı, sarı veya yeşilimsi olabilen, meme ucundan yayılan kötü kokulu sıvı.

Erkek meme kanseri vakalarında, kanser yumru oluşumlarına ek olarak memelerde ağrı ve duyarlığa neden olabilir.

İlerlemiş kanser belirtileri şunları içerir:

 • Cilt ülseri,
 • Kemik ağrısı,
 • Meme ağrısı,
 • Zayıflık ve yorgunluk,
 • Önemli kilo kaybı,
 • Koltuk altı lenf düğümlerinin iltihabı.

Tanı

meme kanserinin teşhisi

Göğüs kanserinin teşhisi fiziksel muayene ile başlar. Ardından, her iki göğüsün, koltuk altı bölgesinin, boynun ve göğüs kafesinin muayenesi ile devam eder.

Olası anomalileri tespit etmek için kadınlar evde her ay göğüs muayenesi yapmalıdır.

Hastalıktan şüphelenilmesi için herhangi bir neden varsa veya hasta önemli risk faktörlerini gösteriyorsa, bir tıp uzmanı kanseri doğrulamaya yardımcı olan bir dizi testte bulunmalıdır.

Bu testlerin arasında şunlar bulunur:

 • Mamografi: Göğüsteki şüpheli bölgelerin röntgen ışınları ile tespiti için.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Mamografide tespit edilen tümörleri veya anormal değişiklikleri araştırmayı ve tanımlamayı amaçlayan görüntüler elde etmek için bir elektromanyetik alan kullanır.
 • Göğüs ultrasonografisi: Mamografi ile gerçekleştirilir ve tümörlerin sıvı veya katı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olurlar.
 • Göğüs biyopsisi: İğne, görüntü yönlendirmeli biyopsi, stereotaktik veya açık biyopsi gibi yöntemler kullanır.
 • Bilgisayarlı tomografi: Kanserin meme dokusunun dışına yayılıp yayılmadığını belirler.
 • Sentinel lenf nodu biyopsisi: Kanserli hücrelerin lenf nodlarına yayılıp yayılmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tedavi

Göğüs kanseri tedavisi, kanser türü, kanser evresi, belirli hormonlara duyarlılık ve kanserin HER2/neu adı verilen bir protein fazlası üretip üretmemesi gibi birkaç faktörü dikkate alır.

En önemli tedavilerin bazıları şunlardır:

 • Kemoterapi: Kanserli hücreleri yok etmek için ilaç kullanan bir yöntem.
 • Radyoterapi: Kanserli dokuları yok etmeyi amaçlar.
 • Kanserli dokuları çıkarmak için cerrahi operasyon: Meme kütlesi çıkarılırsa bu operasyon lumpektomi olarak bilinir. Mastektomi ise meme ve muhtemelen komşu bölgelerin de çıkarılmasıdır.
 • Hedefe yönelik tedavi: Hormonal tedavi bu tür tedavinin bir örneğidir. Kötü huylu hücrelerin büyümesini teşvik eden bazı hormonları bloke etmek için kullanılır. Bu tedavide kanserli hücrelerdeki gen değişikliklerine saldırmak için ilaç kullanılır.

Olgulara en uygun tedaviyi aldıktan sonra, bazı kadınlar bir süre ilaç tedavisine devam eder. Ne olursa olsun, tüm hastalar, kanserin nüksetmesini veya farklı meme kanseri türlerinin oluşumunu tespit etmeyi sağlayan testlerden geçmek için tıbbi talimatları izlemelidir.

Ana görsel: © wikiHow.com.

Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.