At Nalı Neden Uğur Getirir?

Eski zamanlardan beri, at nalının uğur getirdiğine inanılır. Bu yazımızda, bu durumun kökenine ineceğiz.
At Nalı Neden Uğur Getirir?

Tarafından yazılmıştır Equipo Editorial

Son Güncelleme: 03 Ocak, 2023

At nalı, dünya tarihinin en eski uğur tılsımıdır. Sadece bir metal parçası olsa da, at nalının beklenen etkileri uğur getirmekten sorunları çözmeye kadar uzanır.

At nalının özelliği, U şeklinde olmasıdır. Bunun yanı sıra, toynakların aşınmasını en aza indirmek için atlarda da kullanılır. At nalının şekli, farklı anlamlara gelebilir:

  • Nalın ucu aşağıya bakıyorsa, bu koruma anlamına gelir.
  • Nalın ucu yukarı bakıyorsa, nal uğur getirir.

Uğur Getirmesi İçin At Nalı

Kökeni

At nalının U şeklinde olmasının, yeni aya benzediğini fark ettikten sonra atalarımız at nalını uğur getirmesi için kullanmaya başladılar. İlk uygarlıklar, güneş ve ay gibi gök cisimlerinin iyi şans ve kadınlara doğurganlık getirdiğine inanıyordu.

Bu sebeple, at nalının uğur getirdiği inancı atların evcilleştirilmiş hayvanlar olmasına dayanmaktadır. Başka bir deyişle, at nalını batı medeniyetlerine eski Yunanlılar tanıtmışlardır. O zamandan beri, at nalı en önemli şans sembollerinden bir tanesi olarak düşünülmektedir.

batıl inançlar

San Dunstan ve şeytan

Bununla birlikte, 10. yüzyılda insanlar San Dunstan figürü sayesinde at nalını evlerini korumak için kapılara asmaya başladılar. Dunstan, Canterbury Başpiskoposu olan bir demirciydi. Peki, neden bu demirci tarafından yapılan başka bir nesne değil de at nalı popüler oldu?

Efsaneye göre, Başpiskopos’u kendisinden at nalı isteyen bir adam ziyaret etmiş. Bu at nalını ise, garip bir şekilde hayvan ayağına benzeyen kendi ayağı için istemiş. O an, Dunstan bu kişinin şeytan olduğunu fark etmiş.

Bu nedenle, San Dunstan sanki onun kim olduğunu anlamamış gibi adamın isteğini yerine getirmiş ve bu nalı takmanın tek yolunun onu duvara asmak olduğunu söylemiş. Bu sayede, şeytan merhamet dilemiş. Demirci ise, bu fırsatı şeytandan kapısında at nalı bulunan evlere girmemesini isteyerek değerlendirmiş.

Bu hikaye, Katolikler arasında kısa zamanda çok popüler hale gelmiş. Hikaye zamanla pek çok kez şekil değiştirse de, at nalına tükürmek ve at nalını sol omuz üzerinden geçirmek gibi alışkanlıklar devam etmiş. Ayrıca insanlar, at nalından yüzükler yapmaya başlamış.

Eski medeniyetler

Bu durum göz önünde bulundurularak, at nalının uğur getirdiği insancının 10. yüzyıldan öncesine dayandığını anlayabiliriz. Görünüşe göre Yunanlar, metalin şeytanı uzak tutan bir madde olduğuna inanıyordu. Metali savaşlarda kullanma sebepleri de bu olabilir.

Öte yandan, at nalının yeni aya benzer şekli, gök cisimlerinin iyi şans ve doğurganlık getireceğine olan inancını artırmıştı. Bunlara ek olarak, sihirli sayı olan 7’den de bahsetmek gerekir. At nalını atın toynaklarına takmak için 7 çivi gerekmesi de bir tesadüf değildir.

Son olarak, Orta Çağ boyunca insanlar at nalını büyücülere karşı korunmak için kullanıyordu. Bunun sebebi ise, cadıların atlardan korktukları için süpürge sopası ile uçtukları inancıydı. Bu sebeple, Rusya’da demirciler beyaz büyücüler olarak düşünülüyordu.

ata binen çift çizimi

Bu inanç o kadar yaygındı ki, demirciler düğünleri yönetmeye başlamıştı. Buna ek olarak, örs kemiği de yüzük yapılabilen tek alet haline gelmişti.

At nalının tarihi oldukça kapsamlı ve karmaşıktır. Ancak, neredeyse bütün Batı medeniyetlerinin at nalının uğurlu olduğuna inandığı ve bu nedenle de at nalının uğurlu olduğu inancının bugünlere kadar geldiği kesindir.

Zaman ve mekana göre medeniyetlerde değişiklik gösteren batıl inançlara inanıp inanmama konusunda herkes özgürdür.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.