Retapamulin: Kullanım Alanları ve Etkinliği

Retapamulin, impetigo, minör yaralar ve sürtünme sonucu oluşan yaraların kısa süreli tedavisi için yazılır. Retapamulin'in etkinliğinin anahtarı, ribozomdaki bakteriyel protein sentezini engelleme becerisidir. 
Retapamulin: Kullanım Alanları ve Etkinliği

Son Güncelleme: 24 Nisan, 2021

Bugün antibiyotik ailesine ait nispeten yeni bir ilaç olan Retapamulin hakkında konuşacağız. Daha sonra detaylarda göreceğimiz gibi, bu ilaç, küçük yaralar veya sürtünme nedeniyle yaralanmış deri şeklinde kendini gösteren ikincil enfeksiyonların ve impetigo’nun tedavisi için topikal olarak kullanılır. Şimdi Retapamulin’in kullanım alanları ve etkinliğiyle ilgili daha fazla bilgi vereceğiz.

Bu ilaç S. aureus ve S. pyogenes bakterilerinin tetiklediği enfeksiyonlara karşı aktiftir. Ancak bu iki metisiline dirençli bakteri ile ilişkili apseleri veya cilt enfeksiyonlarını tedavi etmek için Retapamulin kullanmamalısınız. Dermatozun sekonderi olan enfeksiyonlarda da bu ilacı kullanmamalısınız.

Yapılan klinik çalışmalarda, impetigo hastalarında, Retapamulin’in etkinliğinin fusidik asitten daha iyi olduğu kanıtlanmamıştır. Ancak bu konuya aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz.

Aynı şekilde, travmatik yaralanmaların sekonderi olarak enfeksiyona yakalanan hastalarda, Retapamulin’in oral olarak uygulanan Sefaleksin’den de daha etkili olduğu kanıtlanmamıştır.

Yani, bu endikasyonlar için tercih edilen Mupirosin, fusidik asit ve oral yolla uygulanan Sefaleksin gibi ilaçlara kıyasla, Retapamulin ile tedavi ne etkinlik ne de güvenlik açısından ek avantajlar sağlamaz. Üstelik bu ilacın maliyeti daha yüksektir.

Retapamulin hangi sorunlar için yazılır?

diz yara gazlı bez

Bahsettiğimiz gibi bu antibiyotik, S. aureus ve S. pyogenes enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Özellikle, 9 aylıktan büyük bebeklerde, çocuklarda ve ergenlerde yüzeydeki cilt lezyonları için kullanılan topikal bir tedavidir.

Bu antibiyotiğin tedavi edebileceği enfeksiyonlar şunlardır:

  • İmpetigo: İmpetigo, özellikle bebekleri ve küçük çocukları etkileyen yaygın görülen, oldukça bulaşıcı bir cilt enfeksiyonudur. Genellikle yüzde, özellikle burun ve ağız çevresinde ve ellerde ve ayaklarda kırmızı yaralar olarak ortaya çıkar.
  • Minör yaraların, lezyonların veya sürtünme sonucu doğan yaraların enfeksiyonları.

Dozlar, uygulama prensipleri ve aksiyon mekanizması

Bu merhemi uygularken, etkilenen bölgeye ince bir tabaka halinde sürmelisiniz. Üstelik bu işlemi art arda beş gün boyunca günde iki kez tekrarlamalısınız. Bunun yanı sıra, doktorlar, genellikle yarayı veya lezyonu bir bandaj veya steril gazlı bezle kapamayı önerirler. Böyle yapılması, antibiyotiğin göstereceği etkiyi destekler.

Bu antibiyotiğin sadece topikal kullanım için olduğu kesinlikle unutulmamalıdır. Başka bir şekilde kullanılması sağlık sorunlarına yol açabilir.

Etki mekanizmasına gelince, Retapamulin’in etkinliği ribozomdaki bakteriyel proteinlerin sentezini engelleme kapasitesinden kaynaklanır. Diğer antibakteriyel ajan sınıflarıyla spesifik bir çapraz direnç göstermemiştir.

Ne kadar etkilidir?

bilim adamları ilaç laboratuvar

Yapılan klinik çalışmalar, ilaçların ne kadar etkili olduğunu ortaya çıkarır. Retapamulin’in fusidik asit, sefaleksin ve plaseboya karşı etkinliğininin kıyaslandığı iki deneme yapılmıştır.

Amaç, enfeksiyonun klinik tedavi oranını incelemekti. Profesyonellere göre, klinik tedavi, başka bir ek antibiyotik uygulanmasına gerek kalmadan enfeksiyonun çözülmesi veya iyileştirilmesidir.

Başka bir çalışmada, %1 Retapamulin klinik tedavi oranının %2 fusidik asit merhemi klinik tedavi oranına benzediği gösterilmiştir. Bu denemeye impetigo hastalığı olan 517 hasta katılmıştır.

Ters reaksiyonlar

Bu ilacın kullanımı, çok sayıda yan etki ile ilişkili değildir. En sık görülen yan etki uygulandığı alanda tahriş oluşmasıdır. Bunun yanı sıra pediyatrik popülasyondaki advers reaksiyonların sıklığı, türleri ve şiddeti yetişkin popülasyondakiyle aynıdır.

Söylediğimiz gibi, başlıca ters reaksiyon tahriştir. Ancak tedavi edilen bölgede kaşıntı ve eritem gibi başka reaksiyonlar da gelişebilir. Ayrıca aşırı duyarlılık ve anjiyoödem reaksiyonu görülen vakalar da rapor edilmiştir.

Sonuç

Retapamulin, küçük yaraların veya sürtünme sonucu oluşan yaraların sekonderi olarak gelişen enfeksiyonların ve impetigo hastalığının tedavisi için yazılan yarı sentetik bir antibiyotiktir.

Güvenli bir ilaç olmasına ve topikal olarak uygulanabilmesine rağmen advers reaksiyonları vardır. Bu nedenle, bu ilacı yanlış kullanmaktan kaçınmak için her zaman doktorunuzun talimatlarına uymalısınız. Aynı zamanda, bu ilacı veya başka herhangi bir ilacı asla ve asla kendi kendinize doktor tavsiyesi olmadan kullanmamalısınız.

İlginizi çekebilir ...
Roseola: Komplikasyonları ve Önlenmesi
Sağlığa bir adım
sayfasında okuyun Sağlığa bir adım
Roseola: Komplikasyonları ve Önlenmesi

Roseola, çoğunlukla altı ay ile iki yaş arasındaki çocukları etkileyen bir hastalıktır. Altıncı hastalık olarak da bilinir.
Bu yayının içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir uzmanın teşhislerini, tedavilerini veya tavsiyelerini kolaylaştırmaya veya onların yerini almaya hizmet edemezler. Herhangi bir şüpheniz varsa güvendiğiniz uzmanınıza danışın ve herhangi bir işleme başlamadan önce onayını alın.