Bazı Çocuklar Neden Ebeveynlerinden Uzaklaşır?

Yetiştirilme dönemindeki iletişim eksikliği ve hatta travmatik deneyimler, bazı çocukların ebeveynlerinden uzaklaşmaya karar vermesinin nedenleri olabilir. Buna yol açabilecek bazı nedenlere ve yetişkinlikte ebeveynlerinizle bağlarınızı nasıl güçlendirebileceğinize daha yakından bakalım.
Bazı Çocuklar Neden Ebeveynlerinden Uzaklaşır?
Maria Fatima Seppi Vinuales

Yazan ve doğrulayan psikolog Maria Fatima Seppi Vinuales.

Son Güncelleme: 07 Mart, 2024

Yetişkinliğe geçiş sırasında aile dinamiklerinin önemli değişikliklere uğraması yaygındır. Günümüz toplumunda ortaya çıkan gerçeklerden biri de çocukların ebeveynlerinden uzaklaşması; bu, derinlemesine araştırılmayı hak eden karmaşık bir olgudur.

Bu olayın, travma veya inanç farklılıkları gibi durumlardan, önemli kişilerin ve arkadaşların etkisine kadar çok sayıda nedeni vardır ve bu yabancılaşma endişe ve kafa karışıklığı yaratabilse de, kökenini ve sonuçlarını anlamak bu konuya ışık tutabilir.

Çocukların ebeveynlerinden uzaklaşması nedendir?

Çocukların sosyal mesafe koymasının ana nedenlerine geçmeden önce, bu olgunun her durumda basit bir sorumluluk ihmali olarak yorumlanmaması gerektiğini hatırlamak önemlidir. Bunun yerine, çocukların kendi seslerini, bağımsızlıklarını ve mutluluklarını bulmaya çalıştıkları kişisel gelişimin bir ifadesi olarak anlaşılabilir.

Bunu aklımızda tutarak, çoğu zaman bu aile “ayrılıklarının” kaynağı olan ve ailenizin iletişimini güçlendirecek değerlendirmeler yapıp harekete geçmenize olanak sağlayabilecek bazı durumları sizlerle paylaşacağız.

Bu makaleyi de okumaktan keyif alacağınızı düşünüyoruz: Ergenlik Çağındaki Çocuğunuzun Yalanını Anlamak

Travmatik deneyimler ve ebeveynlerle çocuklar arasına mesafe koyma ihtiyacı

Kimlik ve benlik algısının oluşumunda ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişki çok önemlidir. Ancak travmatik deneyimler çocukluğa damgasını vurduğunda bu bağ kırılgan hale gelebilir. Bazen çocuklar geçmişin yaralarını iyileştirmenin bir yolu olarak mesafeyi seçerler. Bu süreçte bağımsızlık arayışı, duygusal refahını korumak için sağlıklı sınırlar oluşturma ihtiyacıyla iç içedir.

Araştırmalar, bu travmaların en sık görülen nedenlerinin; ebeveynlerin ayrılığı, yakın aile üyelerinin ölümü, aile içi şiddete maruz kalma ve madde kullanım sorunlarının yanı sıra evde şiddetin kahramanı veya tanığı olmak ve başka bir aileyle yaşamak olduğunu tespit etmiştir. Zayıf veya sağlıksız bir aile sistemine sahip olmak yetişkinlikte kopukluğa ve yalnızlık hissine yol açabileceğinden aile ortamı da önemli bir rol oynamaktadır.

Ebeveyn ayrılığıyla ilgili olarak bu durum, çocukların diğer ebeveyn hakkında iddialarda bulunmak üzere manipüle edilmesi gibi sorunlu faktörleri tetikleyebilir. Ayrıca ayrılığa katılan taraflardan birinin yeni bir partner bulması ve çocuğun bu partnere sempati duymaması da yabancılaşmaya yol açabilir. Bu süreçte ayrılığın nasıl ele alındığı ve ebeveynler ile çocuklar arasındaki iletişimin nasıl kurulduğu, aralarındaki ilişkinin gelişimi üzerinde derin bir etkiye sahip olabilir.

Zorunlu göç ve coğrafi uzaklık

Gittikçe küreselleşen dünyada iş fırsatları, politik ve sosyal çatışmalar ve diğer faktörler, insanları doğdukları yerden uzak yerlerde yaşam aramaya yöneltebilmektedir. Bu durum çoğu zaman kaçınılmaz olsa da aile ilişkilerini derinden etkileyebilir.

Silahlı çatışma, siyasi zulüm veya doğal afetler gibi durumlardan kaynaklanan zorunlu göç, ebeveynlerle çocuklar arasında aniden ayrılığa yol açabilir. Güvenlik ve daha iyi bir yaşam arayışı, aile bireylerinin farklı bölgelere, hatta ülkelere dağılmasına neden olabiliyor. Bu, yakın bir arada yaşamanın bozulmasına ve düzenli teması sürdürmenin imkansızlığına yol açar.

Öte yandan uzak bölgelerdeki iş olanakları nedeniyle coğrafi uzaklık da ortaya çıkabilmektedir. Çoğu zaman çocuklar mesleki ve eğitimsel hedeflerine ulaşmak için farklı şehirlere veya ülkelere taşınırlar. Buna ek olarak, ekonomik durum da burada çok önemli bir rol oynuyor; çünkü uçak bileti masrafları ve seyahatle ilgili diğer masraflar, uzakta ikamet eden ebeveynleri düzenli olarak ziyaret etmeyi zorlaştırabilir.

Değerlerdeki farklılıklar ve devam eden tartışmalar

Yetişkin yaşamı, yetiştirme sırasında aşılananlardan farklı olabilecek kişisel değer ve inançların oluşumunu da beraberinde getirir. Ebeveynlerle yapılan ziyaretler sürekli tartışmaları tetiklediğinde, bazı çocuklar gereksiz gerginlikten kaçınmak için görüşmelerine ara vermeyi seçebilirler. Sınır koymayı ve kendi iç huzurlarını korumayı bu süreçte öğrenirler.

Farklılıklar genellikle ergenlik döneminden itibaren ortaya çıkar, çünkü bu aşamada çocuk, yetiştirme sırasında oluşan bağlanma bağının ötesinde bağımsızlık arar. Aile ortamının ve ebeveynlerin saygısının gelecekte ilişkilerin nasıl olacağını belirlemede en büyük etkiye sahip olduğu yer burasıdır.

Çalışmalar bu anlamda olumlu; din, politika ve cinsellik gibi konuların daha önceki yıllardan farklı olarak ebeveynler ve çocuklar arasındaki ideolojik uçurumun giderek azalması nedeniyle aile parçalanmasında kuşak farkının giderek daha az etkili olduğunu belirtiyorlar. Tabu olduğu konusu ele alınıyor.

Bu makaleyi beğendiniz mi? Şunu da okumak isteyebilirsiniz: Boşanmanın Üstesinden Gelmek İçin Önemli İpuçları

Partnerlerle çatışmalar ve ilişkilerde gerginlikler

Aşk ve romantik ilişkiler, ebeveynler ve çocuklar arasındaki bağda zorluklara neden olabilir. Değer çatışmaları ve seçilen partnerleri kabul etmedeki zorluklar kademeli bir uzaklaşmayı tetikleyebilir. Ebeveynlerin ilişkiye karşı direnci veya eşlerin sevdikleri kişinin ailesiyle ilgili memnuniyetsizliği, aile bağları üzerinde baskı oluşturabilir ve bazılarının ziyaret sıklığını azaltmasına yol açabilir.

Akıl sağlığı sorunları veya zor kişilikleri olan çocuklar veya ebeveynler

Aile ortamı, zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele eden veya zor kişiliklere sahip çocuklar veya özellikle de bu sorunları yaşayan ebeveynleri olan çocuklar için zorlayıcı olabilir. Bu durumlarda ortaya çıkan karmaşık dinamikler ebeveynlerle ilişkileri olumsuz etkileyebilmektedir. Kişilik bozukluğu ve diğer koşullar insanların karar verme sürecini etkileyebilir ve koruyucu bir önlem olarak mesafenin korunmasına katkıda bulunabilir.

Aslında, aile içindeki birlik ve iletişim eksikliğinin, ebeveynlerin depresyon vakalarının bir yansıması olabileceği ve genellikle çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunlarla sonuçlandığı, bunun da ilerleyici bir depresyona yol açtığı gösterilmiştir.

Ebeveyn tercihleri ve favori kardeşler

Ayrıcalıklı çocukların dinamikleri aile içinde kırgınlıkları ve çatışmaları tetikleyebilir. Ebeveynler bir çocuğunu diğerlerine tercih ettiğinde aile bağları zarar görebilir ve eşitlik tehlikeye girebilir. Dezavantajlı olma hissi, bazı çocukların kendi kimliklerini ve değerlerini bu kalıbın dışında bulmak için mesafe koyma kararlarını etkileyebilir.

Denge ve iletişimin önemi

Ebeveyn-çocuk arasındaki yabancılaşmanın kökeni çeşitli nedenlerden kaynaklanabilirken, dengeli bir bakış açısını sürdürmek hayati önem taşır. Modern aile yaşamının zorluklar ve fırsatlar sunduğunu kabul etmek, her iki tarafın da ilişkideki rolleri üzerinde düşünmesine olanak tanır. Endişelerin ve beklentilerin paylaşıldığı açık ve dürüst iletişim, karşılıklı anlayışa ve ilişkinin yetişkinlerin terimleriyle yeniden tanımlanmasına giden yolu açabilir.

Aile üyelerinizle yeniden bir araya geldiğinizde sağlıklı bir ilişkiyi nasıl sürdürebilirsiniz?

Ebeveynler ve çocuklar arasındaki uzlaşma ve bağın güçlendirilmesi her iki taraf için de arzu edilen hedeflerdir. Bunu başarmak için sağlam bir iletişim ve karşılıklı anlayış temeli oluşturmak önemlidir. İşte birlikte geçirdiğiniz zamandan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları.

  • İletişimi açık tutun : Düşüncelerinizi ve duygularınızı dürüst ve saygılı bir şekilde ifade edin. Diğer tarafları aktif olarak dinleyin ve onların kendi bakış açılarını ifade etmelerine izin verin.
  • Beklentileri net bir şekilde belirleyin : Buluşmadan önce, ziyaret sırasında çatışma yaratabilecek konuları tartışın ve aile huzurunu koruyacak sınırlar belirleyin.
  • Karşılıklı saygı arayın : Farklılıkları ve bireysel bakış açılarını tanıyın, yargılamaktan ve sürekli eleştiriden kaçının.
  • Kaliteli zaman yaratın: Ziyaretlerin süresine odaklanmak yerine, birlikte geçirilen zamanın kalitesine öncelik verin. Anlamlı aktivitelere katılın ve paylaşılan anların tadını çıkarın.
  • Minnettarlığınızı ifade edin : Her aile üyesinin gösterdiği çaba ve fedakarlıkları tanıyın ve değer verin. Sevgi ve destek için minnettarlık durumunu koruyun.

Ebeveyn-çocuk ilişkisi sevginin, zorlukların ve kişisel gelişimin karmaşık bir dansıdır. Çocukların ebeveynlerinden uzaklaşması, y abancılaşmanın nedenleri farklı olsa da bağların yeniden kurulması ihtimali her zaman mevcuttur. Açık, empatik ve kararlı bir tutum benimseyerek, yıllarca sürecek besleyici ve anlamlı bir ilişki geliştirmek mümkündür.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Cantón-Cortés, D., Cortés Arboleda, M. D., & Cantón Duarte, J. (2010). Experiencias traumáticas, ambiente familiar y ajuste psicológico. Revista INFAD de Psicología International Journal of Developmental and Educational Psychology, 1(1), 363-369. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349832324039
  • Montañés-Sánchez, M., Bartolomé-Gutiérrez, R., Montañés-Rodríguez, J., Parra-Casado, M. (2008). Influencia del contexto familiar en las conductas adolescentes. Revista de la Facultad de Educación de Albacete. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3003557
  • Weissman, M. M., Wickramaratne, P., Nomura, Y., Warner, V., Pilowsky, D., & Verdeli, H. (2006). Offspring of depressed parents: 20 years later. The American journal of psychiatry163(6), 1001–1008. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16741200/

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.