Meme Başı Akıntısı: Nedenleri ve Tavsiyeler

10 Şubat, 2021
Meme başı akıntısı, sıklıkla jinekolojik muayeneye başvurulmasına neden olur. Nedeninin ne olduğunun belirlenmesi, önemli hastalıkların risklerini azaltmak açısından çok önemlidir.  Konuyla ilgili daha fazla şey öğrenmek için yazımızı okuyun.  

Meme başı akıntısı oldukça rahatsız edici bir durum olabilir ama her vakanın altında yatan bir neden vardır. Meme displazisinden kansere kadar pek çok sorun akıntıya neden olabilir ama ikincisi sadece az sayıda vakada görülür.

Medikal açıdan “telorrhea” olarak da bilinen bu durum, gebelik veya emzirme dışındaki herhangi bir meme başı akıntısı anlamına gelir. Süt üretimi anlamına gelen ve benzer bir terim olan “Galactorrhea,” genellikle hormonal nedenlerden kaynaklanır.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam edin.

Meme başı akıntısı dışında başka semptomlar var mıdır?

Sıvı genellikle memede bulunan ‘areola’ isimli kısımdaki küçük delikler aracılığıyla salgılanır. Bu maddenin doğası, fiziksel özelliklerine bağlıdır ve değişkenlik gösterebilir:

  • Beyazımsı veya süt gibi
  • Seröz, soluk veya hafif sarımsı
  • Kırmızımsı
  • Yukarıdakilerin farklı kombinasyonları

Nedenine bağlı olarak, yalnızca sıvı üretimi sırasında kesintisiz ağrı veya sadece ağrı olabilir. Ayrıca çeşitli özelliklere (boyut, konum, hareketlilik ve yapı) sahip bir kitle veya nodül tespit edilmesi de mümkündür.

Akıntı çoğu durumda tek taraflıdır (sadece bir memeyi etkiler) ancak hormonal sorunlar olduğunda iki taraflı da olabilir. Ayrıca meme ucu retraksiyonu veya cilt kızarıklığı olabilir. Bu belirtiler altta yatan bir iltihap olduğunu düşündürür.

meme elle kontrol kadın
Meme başı akıntısı, ağrı, şişkinlik ve göğüs yumrusu gibi başka semptomlarla birlikte kendini gösterebilir.

Meme başı akıntısının oluşmasının nedenleri

Bu tür belirtilerin birçok nedeni vardır. Örneğin memeden (enfeksiyonlar veya kanser gibi) veya memeyle ilgili olmayan durumlardan (beyin tümörleri veya ilaç alımı) kaynaklanabilir.

Meme başı akıntısı: En sık rastlanan nedenler

Gelin, psikofarmasötiklerin alımı dahil olmak üzere intraduktal papillom ve fibrokistik meme gibi memedeki lokalize enfeksiyonları gözden geçirelim.

1. Göğüste yer alan enfeksiyonlar

Mastitis veya meme apseleri, meme salgısının yaygın rastlanan nedenlerindendir. Bir kanalın açılması ve içindekilerin ortaya çıkması sonucu meydana gelirler. Bu durumda, salgı pürülandır (irinli) ve kötü bir kokusu vardır. Ayrıca elle muayenede ağrı, genişleme ve kızarıklık görülür.

Bu duruma, emzirme sürecinde çok daha sık (bebeğin meme ucunu kullanması nedeniyle) rastlanır ancak herhangi bir zamanda da ortaya çıkabilir.

2. Psikofarmasötikal almak

Prolaktin anne sütünün üretimini ve salgısını uyaran bir hormondur. Buna karşılık beyinde dopamin olarak bilinen bir sinir taşıyıcı tarafından regüle edilir.

Merkezi sinir sistemi üzerinde doğrudan etkisi olan bazı ilaçlar ile tedavi, prolaktinin ve anne sütünün üretimini etkileyen vücuttaki dopamin düzeyini değiştirmeyi içerebilir.

Ayrıca fenonotiazinler, bazı antidepresanlar ve anksiyolitikler gibi ilaçlar emzirme aşamasının dışında süt salgılanmasına neden olabilir.

3. İntradüktal papilloma

Sıklıkla karakteristik özellikleri nedeniyle dikkat çekse de, genellikle iyi huylu bir durumdur. Gerçekten de böyle bir durum varsa birkaç tamamlayıcı çalışma yapılması gerekir.

Bu hastalıkta, sıvı şeklinde salgı olması genellikle spontane bir şekilde gerçekleşir ve sıklıkla premenopozal hastalarda görülür. Önceki örnekte olduğu gibi, bu hastalık da laktiferöz kanaldan kaynaklanır.

Sonunda biraz kan (serohematik) ile seröz salgı üretme becerisine sahip küçük bir kitlenin oluşumuna yol açan hücre çoğalması mevcuttur.

Okuyun: İnsan Papilloma Virüsünün Tedavisi

4. Meme başı akıntısı, memedeki fibrokistik durumdan kaynaklanabilir

Bu durum aynı zamanda “meme displazisi” olarak da bilinir. Ayrıca çeşitli epidemiyolojik çalışmalara göre en sık görülen iyi huylu meme hastalıklarından biridir. Bir kadının üreme aşamasında hala oluşabilen “destek dokusunun” (bağ dokusunun) çoğalmasından oluşur.

Bu, ağrılı olabilen ve birden fazla delik aracılığıyla beyazımsı bir salgı üreten orta boylu kitlelerin oluşumuna yol açar. Genellikle her iki tarafı da etkiler ve jinekoloji konsültasyonuna başvurulmasına en sık yol açan nedenlerden biridir.

Hastanın yaşına bağlı olarak doktor, kötü huylu lezyon olasılığının ne olduğunu belirlemek için mamografi gibi çalışmalar yapılmasını isteyecektir. Ancak bu, nadiren olur.

Daha az rastlanan nedenler

Bu grup, galaktofor, pituiter tümörler, duktal ekstazi ve meme kanseri gibi bazı hastalıkları içerir.

1. Galaktoforit

Göğüslerde laktiferöz kanallar denilen yapılar bulunur. Bunlar bazen iltihaplanabilirler. Meme bezlerinde üretilen maddeleri, dışarı dökülmek üzere taşımaktan sorumludurlar.

Genellikle kronik bir enflamasyondur (gelişimi uzun sürer) ve ayrıca henüz iyi tanımlanmış bir nedeni yoktur. Bulaşıcı olabilir de olmayabilir de, bunu biliyoruz.

2. Pituiter (hipofiz) tümörler

Prolaktinom, hipofiz tümörünün en çarpıcı örneklerinden biridir ve tümöre bağlı meme başı akıntısı oluşumunun en sık rastlanan nedenlerindendir. Ayrıca kökeni memeyle ilgili değildir. Bu da hipofiz bezinde yer aldığı ve prolaktin üretebildiği anlamına gelir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu hormon, anne sütü üretimini teşvik etmekten sorumludur. Bu nedenle, bu durumun tanısı için serebral manyetik rezonans gibi özel çalışmalar gereklidir.

3. Duktal ektazi

“Ektazi” terimi, bu durumda meme ucuna en yakın kanalların genişlemesi anlamına gelir. Genellikle sarıdan kahverengiye kadar değişen çeşitli renklerde bir akıntı üretir.

Her iki memeyi de etkileyebilir ve tedavi edilmediğinde kötü huyluluğu öneren bir kanıt olmadığından iyi huylu bir durum olduğu söylenebilir. Ancak bunu her zaman bir doktorun onaylaması gerekir.

4. Meme kanseri

Bu, en az sıklıkla rastlanan nedenlerden biridir. Hatta çok az vakada memeden gelen salgı, kötü huylu bir kökene sahiptir. Meme kanseri genellikle sessizce oluşur. Bu nedenle de genellikle ilerlemiş aşamalarında tespit edilir.

Bu durumda meme ucu retraksiyonu ve yakınlarda bir kitle olabilir. Kitle serttir ve her zaman ağrılı değildir. Doktor, tanı için mamografi gibi ilgili testlerin yapılmasını isteyecektir.

Bunu da okuyun: Meme Kanseri İçin Tarama Testleri

Ne zaman bir doktora görünmeli?

Yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri sizde varsa, en kısa sürede jinekoloğunuza veya aile doktorunuza görünmek için plan yapmanızı öneririz.

Bu tür sorunların kökeni iyi huyludur ve bazı durumlarda tedavi gerektirmez. Ancak salgının kötü huylu bir hastalığın sonucu olup olmadığını öğrenmek için bir doktora danışın.

Erkeklerde de ‘telorrhea’ görülebilir ve meme kanseri gelişebilir. En kısa zamanda doktora gitmeleri gerekir.

meme başı akıntısı
Meme başı akıntısı olması durumunda bir doktora danışın. Onlar duruma göre ilgili tüm testleri yapabileceklerdir.

Meme başı akıntısının tedavisi

Doktorların bu durumu nasıl tedavi edecekleri tamamen akıntının nedeninin ne olduğuna bağlıdır. Aslında kişide önemli ölçüde rahatsızlık yaratmıyorsa bazı durumlar terapatik önlemleri gerektirmeyebilir.

Tedavi cerrahi çözüm –tümör dokusu çoğalması olan (papillomlar, prolaktinomlar ve kanser) durumlarda ilgili kitlenin çıkarılması- içerebilir.

İlaç alımı nedeniyle ortaya çıkan durumlarda, dozun düzenlenmesi veya tedavinin değiştirilmesi tek çözümdür. Son olarak bulaşıcı hastalıklar cerrahi drenajı (apselerde olduğu gibi) ve birkaç gün antibiyotik uygulanmasını gerektirebilir.

Bir doktora danışmak komplikasyonları önlemeye yardımcı olacaktır

Meme başı akıntısı yaygın bir sorundur ve terapötik seçenekler gibi nedenleri de çok sayıdadır ve çeşitlidir. Herhangi bir türdeki semptomun düzgün şekilde değerlendirilmesi için her zaman bir doktora danışın.

Tüm ziyaretlere acil olarak muamele edilmemelidir ancak huzurlu olmak için en kısa sürede bir randevu planlanması tercih edilir. Bunun nedeni, önemsiz gibi görünen belirtilerin ciddi koşulları maskeleyebilecek olmasıdır.

  • Mazzarello S, Arnaout A. Nipple discharge. CMAJ. 2015;187(8):599. doi:10.1503/cmaj.140633
  • Halperin I, Cámara R, García M, García D. Guía clínica del diagnóstico y tratamiento del prolactinoma y la hiperprolactinemia. Endocrinología y Nutrición 2013;60(6):308-319.
  • Solís J, Cornejo P. Estados hiperprolactinémicos. Rev Med Hered 2006;17(4)234-245.
  • Cebrián C, Fernández J. La telorrea como manifestación del carcinoma intraductal de mama. Progresos de Obstetricia y Ginecología 2010;53(11):476-479.
  • Sajadi-Ernazarova KR, Sugumar K, Adigun R. Breast Nipple Discharge. [Updated 2020 Nov 20]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK430938/
  • Markopoulos C, Mantas D, Kouskos E, Antonopoulou Z, Lambadariou K, Revenas K, Papachristodoulou A. Surgical management of nipple discharge. Eur J Gynaecol Oncol. 2006;27(3):275-8. PMID: 16800258.