Plörezi: Semptomları, Nedenleri ve Tedavisi

Plörezi, plevra adı verilen zarın iltihaplanması durumudur. Bu zar akciğerleri kaplar. Buradaki bir değişiklik ana semptom olarak acıya sebep olur. Bu yazımızda, size plörezinin nedenleri ve tedavilerinden bahsedeceğiz.
Plörezi: Semptomları, Nedenleri ve Tedavisi

Son Güncelleme: 11 Nisan, 2020

Plörezi aynı zamanda plörit olarak da adlandırılır. Bu terimlerin ikisi de aynı duruma işaret eder: plevra olarak bilinen zarın iltihaplanması.

Plevra akciğerleri çevreleyip onları göğüs duvarından ayıran ince bir zardır. Aslında plevranın iki katmanı vardır; bunlardan biri akciğere, diğeri ise göğüs duvarına yapışıktır.

Bu iki katman arasında küçük bir boşluk vardır. Bu boşluk potansiyel olarak bilinir, çünkü bu alanı bir şey işgal etmiyor olduğu sürece ne mevcuttur, ne de belirgindir. Hava bu alanı işgal ederse bir pnömotoraks oluşturabilir. Ayrıca, bir sıvı da bu alanı işgal edebilir, bu durumda da bir plevral effüzyon oluşur.

Plörezi sık bir şekilde plevral effüzyon ile ilişkilendirilir. Plevra iltihaplandığında plevral boşlukta biriken inflamatuar bir sıvı oluşturabilir. Bu durum, farklı plevra bozukluklarının aynı şeye cevap verebileceğini gösterir.

Plörezi Nedenleri

Plörezi farklı nedenlere sahiptir. Plevrada enflamasyona neden olabilecek çeşitli bozukluklardan bazıları şunlardır:

 • Otoimmün hastalıklar. Bazı otoimmün hastalıklar plevraya saldırabilir. Örneğin romatoid artrit bir plörezi neden olabilir.
 • Akciğer kanseri. Bu onkolojik hastalık plevraya saldırabilir. Bazen plevral membranlar primer tümöre yakınlıkları dolayısıyla şişebilir. Diğer zamanlarda ise akciğer kanseri metastazları plevraya yerleşebilir.
 • Zatürre. Bakteriyel ya da viral pnömoni yaşarsanız plevra bu bulaşıcı süreç nedeniyle iltihaplanabilir.
 • Mikozis. Spesifik olarak insanların iç organlarını etkileyen bazı mantarlar insanı enfekte edip plevraya yerleşebilir. Mantar plörezinin tedavi edilmesi zor bir süreçtir çünkü mantar karşıtı ilaçların etki göstermesi için çok fazla zaman gerekir ve ilaçlar plevraya diğer organlarda olduğu kadar hızlı bir şekilde erişemez.
 • Toraks travması. Göğüse ve göğüs duvarının yanına, daha spesifik olmak gerekirse kaburgalara gelen travmalar plörezi ile ilişkilendirilir. Komşu yapılara uyum ve yakınlık dolayısıyla enflamasyon ortaya çıkar.
Plörezi kaynaklı bir göğüs ağrısı yaşayan bir kadın.
Göğüs ağrısı plörezinin ana özelliklerinden bir tanesidir.

Plörezi Semptomları

Plörezinin karakteristik semptomu göğüs ağrısıdır. Genel olarak bu ağrı şiddetli ancak aralıklı bir ağrıdır ve hasta öksürdüğünde ya da derin nefes aldığında artar.

Dispne ağrı ile birlikte ortaya çıkar. Dispne, nefes alış ya da veriş sırasında ortaya çıkan bir hava eksikliği algısıdır. Bir kısır döngüde olduğu gibi, zorlayarak nefes almaya çalışmak göğüsteki ağrıyı kötüleştirebilir. Diğer semptomlar ise plörezinin nedenine bağlı olacaktır.

 • Eğer zatürre ise, hasta ateş ve öksürükten de muzdarip olacaktır.
 • Eğer akciğer kanseri ise hasta kilo kaybı, anemi ya da cilt renginde değişiklikler deneyimleyecektir.
 • Bir otoimmün hastalık gerçekleştiğinde, örneğin, sıklıkla eklemleri etkileyecektir.

Eğer plöreziye plevral effüzyon da eşlik ediyorsa karakteristik ağrı biraz farklılık gösterecektir. Biriken sıvı belirli duruş şekilleri ve pozisyonlarında acıyı kötüleştirecektir. Dispne de akciğerdeki effüzyon dolayısıyla ortaya çıkan basınç sebebiyle daha belirgin olacaktır.

Bir akciğer röntgenine bakan bir doktor.

Doktor, plöreziye neden olan şeyi bulmak için bütün alternatif teşhisleri gözden geçirecektir.

Bu yazımız ile keşfetmeye devam edin: Öksürükle Olan Savaşınızda Soğan Kullanın

Tedavi

Tedavi büyük ölçüde nedene bağlıdır. Bunun kendi başına bir hastalık değil, başka bir patoloji dolayısıyla ortaya çıkan bir durum olduğunu unutmayın.

Bir hasta plörezi dolayısıyla ortaya çıkan acı ile, orijinal sebep ile bağlantısız bir şekilde, anti-enflamatuvar ilaçlar kullanarak başa çıkabilir. Tıp uzmanları acı ile başa çıkmak için sık sık ibuprofen önermektedir. Daha ciddi durumlarda ise hasta morfin ve türevlerine başvurabilir.

Hastanın acısı öksürdüğünde artıyorsa doktor antitussiflerin kullanımını değerlendirebilir. Ancak bunlar her zaman önerilmezler, çünkü öksürmek vücudun atipik bir durumu çözebilmek için kullandığı bir savunma mekanizmasıdır.

Enfeksiyonlarda ise antimikrobiyal bir tedavi istilacı madde ile savaşabilir. Her aşamada atılması gereken adımları belirleyen; pnömoni, mantar enfeksiyonları ve grip benzeri klinik durumlar için protokoller bulunmaktadır.

Eğer plevral effüzyon plörezi ile ilişkiliyse doktor drenaja ihtiyaç olup olmadığını değerlendirecektir. Bu bağlamda, plevrada bulunan sıvı belirli prosedürler kullanılarak çıkartılabilir. Ancak tüm effüzyonlarda drenaj uygulanması gerekmez.

Eğer hastada plörezi varsa tıp uzmanlarının bunun sebebini bulmaları gerekir. Bu nedenle, bir tanıya ulaşabilmek için uygun görecekleri tamamlayıcı yöntemler arayacaklardır. Bir kere nedeni keşfettiklerinde bunun altında yatan durumu ele alabilmek için bir tedavide karar kılabilirler.

İlgini çekebilir ...
Akciğer Ödemi: Belirtileri ve Nedenleri
Sağlığa bir adımRead it in Sağlığa bir adım
Akciğer Ödemi: Belirtileri ve Nedenleri

Akciğer ödemi ta da pnomonik ödem aniden ortaya çıkabileceği gibi yavaşça gelişebilir. Her iki durumda da ciddidir ve hayati tehlike oluşturur. • Porcel, José M. “Advances in the diagnosis of tuberculous pleuritis.” Annals of translational medicine 4.15 (2016).
 • Porfyridis, Ilias, et al. “Outcome of patients with non specific pleuritis after medical thoracoscopy.” (2016): PA3392.
 • Lafitte, Juan Pablo. “Tratamiento de la pleuresía con derrame.” (2015).
 • Crisafulli E, Aredano I, Valzano I, Burgazzi B, Andrani F, Chetta A. Pleuritis with pleural effusion due to a Bacillus megaterium infection. Respirol Case Rep. 2018;7(1):e00381. Published 2018 Nov 28. doi:10.1002/rcr2.381
 • Sharma JK, Marrie TJ. Explosive pleuritis. Can J Infect Dis. 2001;12(2):104–107. doi:10.1155/2001/656097