Boyun Anatomisi: Kemikler ve Kıkırdak

Boyun, anatomik olarak çok gelişmiş bir yapıdır çünkü çok küçük bir alanda çok sayıda yapıyı barındırır. 
Boyun Anatomisi: Kemikler ve Kıkırdak

Son Güncelleme: 13 Nisan, 2021

Boyun anatomisi hakkında inceleme yaparak vücudumuz hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliriz. Boyun, vücutta, gövde ve kafa arasında bir köprü görevi görür. Çok önemli kan damarlarının ve sinirlerin geçtiği hayati derecede önemli bir yapıdır.

Başımızı hareket ettirmemizi sağlayan ince ve esnek bir alandır. Ancak aynı zamanda kolay incinebilen bir bölgedir çünkü boyundaki herhangi bir yaralanma, beynin kan akışına veya sinir iletimlerine zarar verebilir.

Boyun, ilk bakışta göründüğünden daha karmaşık bir yapıdır. Bir dizi kemik, kıkırdak, kas, damar ve sinirden oluşur. Bu yazıda, boynu oluşturan kemiklere ve kıkırdaklara odaklanacağız!

Boyun anatomisi: Nasıl tanımlayabiliriz?

Boynu inceleme sürecini biraz daha kolaylaştırmak için, uzmanlar, bir dizi tanımlayıcı yüzeysel sınır belirlediler. Buna göre, boyun çenenin alt kenarından ve kafatasının temeli olan oksipital kemikten başlıyor. Daha sonra köprücük kemiğine ve göğüs kafesinin ön kısmına uzanıyor. Arka tarafta ise C7 omurlarına kadar ulaşıyor.

Boynumuz, sahip olduğumuz en karmaşık yapılardan biridir çünkü çok küçük bir alanda bir araya gelen birçok önemli elementten oluşur. Bu elementlerden bazıları şunlardır:

 • Şah damarı
 • Farenks
 • Larinks
 • Trake
 • Çok sayıda sinir

Şimdi, bu noktaları göz önüne alarak tüm bu parçaları koruyan dış çerçeveden bahsedelim.

boynunu esneten kadın

Boyun anatomisi: Boynumuzda hangi kemikler var?

Boyun anatomisi hakkında konuşurken kemikleri görmezden gelemeyiz! Boynun iskeleti boyun omurlarından, dil kemiğinden, köprücük kemiğinden ve göğüs kafesinden oluşur. Yedi omur, omurganın servikal kısmını, yani boynu oluşturur.

Bunun yanı sıra, boyna esneklik ve hareket sağlayan intervertebral eklemler vardır. Aslında bu eklemler şoklara karşı hassastır ve zaman zaman ağrır.

Boyun omurları

Omurların hepsi aynı değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi boyunda yedi adet omur vardır. Üçüncü omur ile altıncı omur arasındaki omurların hepsi aynıdır:

 • Omur gövdesini ve omurun arka kısmı olan sinirsel uzantıyı barındırırlar.
 • İçbükey bir üst yüze ve dışbükey bir alt yüze sahiptirler.
 • Bunun yanı sıra geri kalan omurlara göre küçük ve biraz düzdürler.

İlk omur, atlas olarak adlandırılır. Gövdesi veya apofizi olmayan böbrek şeklinde bir kemiktir. Bu omur, kavislerle birbirine bağlı iki yanal kütleden oluşur. Bu nedenle halka formundadır. Oksipital kemiğe temas eden omurdur.

İkinci omur veya diğer adıyla C2 ortadaki eksendir. Onu, diğer boyun omurlarından ayıran şey uzantı şeklinde olmasıdır. Odontoid çıkıntı adını alır. Vücudunuzda bulunan dişe veya toplu iğneye benzer bir çıkıntıdır.

Son olarak, C7 isimli omur da uzantı olarak diğerlerinden farklıdır. C3 ile C6 omurları gibi sinirsel bir uzantıdır ancak iki eşit parçalı değildir. Bu sinirsel uzantı, diğer servikallerden daha uzundur ve bu ayırt edici boyutu nedeniyle “çıkık” olarak da adlandırılır.

Dil kemiği

Bu, boynun önünde yer alan hareketli bir kemiktir. Üçüncü omur seviyesinde, çene ve tiroid kıkırdağının arasında yer alır. Bunun yanı sıra başka bir kemikle birleşmez. Kafatasının geçici kemiklerine giden stiloid bağlar isimli bir dizi bağ tarafından tutulur. Ayrıca tiroid kıkırdağına da bağlıdır.

boyun kadın

Boyundaki bağ dokular ve kıkırdaklar

Öncelikle tiroid kıkırdağından, krikoidden ve epiglottis’ten bahsetmeliyiz. Boynun ön kısmını oluştururlar. Aynı zamanda larinksin bir parçasıdırlar ve nefes almamızı sağlarlar.

Öte yandan, omurlar arasında bulunan diskler, bir dizi bağ ile birleşerek servikal eklemleri oluşturur. Intervertebral disklerde, nükleus pulposus adı verilen merkezi bir kısım ve annulus fibrozis adı verilen harici bir bölüm vardır.

Ön tarafta bulunan uzunlamasına bağ, öndeki omurgayla birleşir. Benzer şekilde, arkada da uzunlamasına bir bağ vardır. Bunun yanı sıra sarı bağ, iki omurganın eklemlerini ve ardından arka kısımlarını bağlar.

Sinirsel uzantıların arasında bulunan intertransvers bağlar, omurgaları, kemik çıkıntıları arasından bağlar. Son olarak, en yüksek noktasında ense bağını oluşturan supraspinal kas bağını da bulabiliriz.

Sonuç

Boyun anatomisi hakkında pek çok şey öğrendik. Artık boynun, vücudumuzun çok karmaşık bir parçası olduğu konusunda hemfikiriz. Boynumuzun nasıl çalıştığını tam olarak anlamak için derin bir inceleme yapmamız gerekir.

Yedi omur, onlara karşılık gelen bağlar ve intervertebral diskleriyle boynun esnek olmasını ve başın hareketini kolaylaştıran yapıdır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Acland. Videoatlas de Anatomía Humana. (s.f.). Cartílagos tiroides y cricoides. https://es.aclandanatomy.com/multimediaplayer.aspx?multimediaid=11053595
 • Latarjet, M., & Ruiz Liard, A. (2005). Anatomía humana. (4ta ed). Editorial Médica Panamericana.
 • Rouvière, H., & Delmas, A. (2005). Anatomía Humana. Descriptiva, topográfica y funcional. Elsevier Masson.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.