Otoriter Ebeveynlik Tarzı: Özellikleri ve Çocuklar Üzerindeki Olası Etkileri

Otoriter bir ebeveynlik tarzı altında büyüyen çocuklar, güvensizlik geliştirebilir ve duygularını yönetmede sorunlar yaşayabilir. Bu makalede daha fazlasını öğrenin.
Otoriter Ebeveynlik Tarzı: Özellikleri ve Çocuklar Üzerindeki Olası Etkileri

Tarafından yazılmıştır Ana Núñez

Son Güncelleme: 16 Eylül, 2022

Aile, çocukların oluşumunda ilk etki alanıdır. Baba ve anne, büyükanne ve büyükbabaların, amcaların, teyzelerin ve diğer birçok kişinin katıldığı karmaşık bir sistem içinde değerleri, ilkeleri, gelenekleri, yönergeleri ve rolleri aktaracaktır. Bununla birlikte, otoriter veya izin verici bir ebeveynlik tarzını varsaymak, bilmeye değer avantaj ve dezavantajlara sahiptir.

Bu yazıda, otoriter ebeveynlik tarzının temel özelliklerine bir göz atacağız. Bazı önyargılı fikirler, ebeveynlik söz konusu olduğunda kontrolün bizde olduğuna inanmamıza neden olabilir. Ancak belki de en önemli şey, duygusal olarak ne zaman yakın olacağımızı bilmek ve çocuklarımızın kendi kararlarını vermelerine izin vermektir.

Bu makaleyi kesinlikle beğeneceksiniz: Çocuklarda Öz Güveni Artırmanın Püf Noktaları

Otoriter ebeveynlik tarzı nedir?

Ebeveynlik, çocukların belirli davranışları kazanması için ebeveynler adına belirli tutum ve davranışları içerir.

Otoriter ebeveynlik tarzı, karşılıklı veya baskıcı olabilir. İlki, rızaya dayalı sınırlar oluşturmaya dayanır; ikincisi baskı, ceza ve hatta şiddeti kullanmayı kontrol eder. Genel olarak, çok katı ve tek yönlü bir ebeveynlik tarzıdır. Tartışılmadan sunulan kurallar veya prosedürler vardır.

Bu tarz genellikle ebeveynlerde tahrişe ve şiddete eğilimli bir tutum sergiler. Aynı zamanda her zaman kontrole ihtiyaç duyan insanlara da yansır. Bu ebeveynlik tarzı altında, bir bütün olarak tüm aile, gizlenen memnuniyetsizliğin baskısına maruz kalır.

Genel olarak, aşağıdakilerle karakterize edilir:

  • Ebeveynler katı davranış kuralları belirler.
  • Çocuklarına karşı çok az sevgi gösterirler veya hiç sevgi göstermezler.
  • Seçenekler sunmazlar veya yalnızca önceden onayladıkları seçenekleri sunarlar.
  • Bu ebeveynler, anormal davranışları veya kötü davranışları takıntılı bir şekilde cezalandırır ve azarlar.
çocuklarını onaylamayan ebeveynler
Otoriter ebeveynlik, ebeveynler tarafından görüldüğü gibi, genellikle çocuğun neyi yanlış yaptığına odaklanır.

Otoriter ebeveynlik tarzının avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Rekabete dayalı ve değerleri ve gelenekleri çok sıkı izlememe eğilimi olan bir toplumda, baskıcı olmayan otoriter bir tarz bir alternatiftir.

Çocuklara belirsizlik ve zorluklarla yüzleşmede kararlılık ve ölçülülük sağlayarak belirli faydalar sağlar.

Diğer bir avantaj ise, kişilikleri ve rolleri sanallaştıran ve hatta önemsizleştiren bir toplumda düz, soğuk ve fırsatçı ilişkilere yol açan küçük duygusal kapasitesinden kaynaklanmaktadır. Bu şekilde bakıldığında, otoriter bir ebeveynlik tarzı, hızlı tempolu, kişisel olmayan toplumumuzda belirli olumlu unsurlara katkıda bulunabilir.

Bununla birlikte, dezavantajlarının çoğu, iletişim eksikliğinden ve duyguları ifade edememekten kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda güvensizlik yaratma eğilimindedir ve inisiyatifi çocukların elinden alır. Bu nedenle, genellikle hata yapma olasılığı nedeniyle baskı hissederler.

Otoriter ebeveynlerle büyüyenler genellikle çekingendirler, özgüvenleri düşüktür ve kendilerine hedef belirlemekte zorlanırlar. Otoritenin huzurunda itaatkar olma eğilimindedirler. Onsuz, hata yapmaya meyillidirler.

Genel olarak itaatkar bir şekilde söz dinlerler ve imtihanlar karşısında hata yapmaktan aşırı derecede korkarlar. Bu anlamda, hem bu ebeveynler hem de çocukları, yalnızca başarısızlık korkusunu derinlerde saklıyor olabilirler.

Okumak isteyeceğinizi düşünüyoruz: Çocuklar Ebeveynlerinin Bir Yansıması mıdır?

Aşırı otoriter ebeveynliğin sonuçları

Genel olarak, karşılıklı ve mantıklı bir otorite ile yetiştirilen çocuklar sorumlu bir şekilde itaat ederler. Öz kontrol ve disiplin geliştirirler. Yetki örnek olarak kullanılır. Aslında, sağlıklı otorite seviyelerinde ebeveynler kendilerini rol model olarak sunarlar.

Sağlıklı otorite karşılıklı saygıdan oluşur. Bununla birlikte, yanlış beyanı otoriterliktir. Ebeveynler yetkilerini iyi kullanırlarsa, kendilerini güçlü, yetenekli ve güvenilmeye değer biri olarak ortaya koyarlar.

Ancak, yetkilerini kötü kullanırlarsa, sadece güçlerini çocukları üzerinde kullanırlar. Bu çok sağlıksız otoriter ebeveynliktir.

Çocuklarının benzersiz potansiyelini etkinleştirmek ve geliştirmek için kontrollerini kullanmak, onları kontrol etmek değil, ebeveynlerin görevidir.

mutlu baba oğul.
Ebeveynler kendilerini çocuklarına model olarak sunduklarında, aralarında daha farklı ve daha güçlü bir saygı oluşur.

Ebeveynlik tarzınızı geliştirmek için öneriler

Hepimiz çocuklarımızın çatışmaları çözmeyi öğrenmelerini, duygularını nasıl yöneteceklerini bilmelerini ve farklı durumlarla ilişki kurma ve bunlara uyum sağlama becerilerine sahip olmalarını isteriz. Bununla birlikte, otoriter veya hoşgörülü olmak çocuklara farklı şekillerde katkıda bulunur veya bunları kısıtlar.

Otoriter ebeveynlik tarzının en zarar verici yanı cezadır. Bu uygulama ile ebeveynler fikir birliğine yer bırakmadan davranış ve hareketleri düzeltmeye çalışırlar. Genellikle sonuç, işleri daha da kötüleştiren bir sessizlik ve şiddet sarmalı olur. Ayrıca, yakında bir bumerang gibi geri dönecektir.

Aksine, iletişim, destek ve sevgi, çocukların kişiliğine ve bütünlüğüne saygı duyan bir ebeveynlik tarzının temelidir. Sonuç olarak, ebeveynler için zorluk, çocuklarının bağımsız olmalarına yardımcı olmaktır. Bu şekilde, hayatın zorluklarını kendi başlarına çözebilirler.

Ebeveynlik bir okuldur ve hatalardan öğreniriz. Doğrudan otoriter bir tarzdan, anlayışa, diyaloğa ve farkındalık ve yansıma ile anlaşmaya dayanan bir tarza ulaşmak mümkündür.

Herkesin uyduğu açık kurallar varsa, ciddi ihlal riski daha azdır. Öte yandan davranış ve tutumlar sevgiyle izlenirse çocuklar sağlıklı bir şekilde öğrenip büyüyebilirler.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.