Torunlar, Büyükanne ve Büyükbabalar İçin Bir Işıktır

Torunlar, Büyükanne ve Büyükbabalar İçin Bir Işıktır

Son Güncelleme: 20 Mart, 2019

Büyük baba ve büyük anneler çocuklarını çoktan eğitip büyütmüşlerdir. Ancak torunlar ile aralarında çok güzel bir bağ oluşur. Ailenin bu yeni üyeleri  onlar için birer ışık ve mutluluk kaynağı olur.

Torunlarıyla ilgili görevleri, onların daha iyi insanlar olması için belli değerleri ve duygusal mirası kazanmalarını sağlamaktır.

Torunlar her bir aile üyesine umut veren yeni nesli oluşturur. Bu bağ büyük anne ve büyük babalar için çok özeldir ve gün geçtikçe her iki taraf için daha da önem kazanır.

Gelin önemli bir mesele hakkında düşünelim: Bu insanlar hala çok aktifken, kendi işlerini kendileri görürken ve ruhen hala gençken onlara “büyük anne veya büyük baba” diye hitap ederiz.

Büyükanne ve babalar, günlük hayatlarının keyfini çıkartırlar ve torunlarıyla ebeveynlerinden daha farklı şekilde ilgilenirler.

Ayrıca büyükanne ve büyükbabaların da çocukların eğitiminden sorumlu olup olmadığı ile ilgili yapılan birçok çalışma vardır.

Çocukların eğitiminden hepimizin sorumlu olduğu toplum tarafından kabul edilen bir gerçek olmasına rağmen büyükanne ve büyükbabaların bu konu ile ilgili aile içindeki rolü oldukça ilginçtir.

İşte bugünkü makalemizde bu özel insanlar ve onlarla kurduğumuz bağa değineceğiz.

Büyükanne, büyükbaba ve torunlar: Psikolojik sağlığın rolü

küçük yaşta çocuk resmi

Çocukları için neyin kabul edilir olup olmadığına karar verip kurallar koyacak olanlar anne ve babalardır. Bu nedenle büyükanne ve büyükbabalar ile ilgili konuşurken tartışılması gereken belli başlı temel konular vardır.

  • Daha öncesinde anne ve baba oldukları için bu süreci zaten yaşamışlardır. Bu nedenle rehberlik edip durumun tadını çıkarmak isterler. Artık sert olmayı tercih etmezler veya ne yapılıp yapılmayacağına karar vermek istemezler.
  • Büyükanne ve büyü babalar ile torunları genellikle kelimelerin imkan verdiğinden daha derin bir iletişim kurarlar. Bu durum jest ve mimiklerden anlaşılabilir ve tamamıyla karşılıklı anlayış, gülümseme ve uyuşma ile ilgilidir… Böylece her iki tarafın da kazançlı çıktığı uygun bir psikolojik yapı oluşur.
  • Büyük anne ve büyük babaların torunlarıyla düzenli olarak görüşmesi depresyon ve mutsuzluğa karşı da etkilidir. Büyük anne ve büyük babalar için yeni bir sorumluluk anlamına gelen bu durum torunlar için ise anne ve babalarınınkine göre farklı bir bakış açısı kazanmaları anlamına gelir.

Ayrıca her büyük anne ve büyük babanın aynı olmadığını ve böylesine yoğun bir ilişkinin her zaman kurulamadığını da belirtmek gerekir.

Genelde insanların yaşam tarzlarına uygun şekilde yaşlandıkları söylenir. Yani yaşlılığınıza kadar belli başlı şeyleri aşamazsınız yaşlandığınız zaman yüksek ihtimalle hüsran dolu ve olumsuz duygular hissedebilirsiniz.

Bu nedenle çocukların büyük anne ve büyük babalarıyla ne sıklıkta görüşeceğine ve bu ilişkinin onlara bir şeyler katıp katmayacağına ebeveynler karar verir.

Her şeye rağmen torunlar ile  büyükanne ve büyükbabaları arasındaki bağ, en ilginç ilişkilerden biridir.

Büyük anne, büyük baba ve torunlar: Ölümsüz bağ

torun ve babaanne

Büyük anne ve büyük babaların destekleri ebeveynler için büyük bir yardım ve rahatlamadır. Bu sorumluluk yeni bir şey değildir: Aile içindeki küçük çocukların bakım yükü yüzyıllardır diğer bireylerle paylaşılmaktadır.

Büyük anne ve büyük babaların aktardıkları şeyler sadece torunların hayatlarını zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda anne ve babaların da ebeveynleri hakkında daha önce bilmedikleri özelliklerini fark etmesini sağlar.

Yani tüm bunlar bir şekilde aile bağlarının güçlenmesine yardımcı olur.

  • Bir büyük anne veya büyük babanın torunlarına bırakacağı mirası sevgi ve duygusal bağlılıktır. Ayrıca değerlerin ve geçmişte yaşananların nasıl aktarılacağı da önemlidir çünkü geçmiş neslin anlatacağı aile anıları çocukların kendilerini ve dünyayı daha iyi tanımasına olanak tanır. Çocukların kökenleriyle bağlantı kurmalarını sağlar.
  • Bir diğer ilginç bakış açısına göre ise büyük anne ve büyük babaların verdiği tepkiler, yaşam enerjileri, mutlulukları, ilgi ve alakaları çocukların “yaşlılığın bilgelik getirdiğine” inanmalarını sağlar. Bu şekilde çocuklar geçen zamandan korkmamayı ve hayatı huzur içinde geçirmeyi öğreneceklerdir.
  • İlginç bakış açılarından bir diğeri ise kendini aile düzeyinde gösterir. Bu düşünceye göre ailenin büyükleri her zaman birer sakin deniz gibidir ve gerginlikleri, tartışmaları ve yanlış anlaşılmaları yatıştıracak stratejiler geliştirirler.
  • Çocuk eğitmek hiçbir zaman kolay değildir. Çocuklar ebeveynlerinin çok zaman önce atlattığı zor zamanlardan geçeceklerdir. Yaşadığımız dönem geçmişten farklı olmasına rağmen temel maddeler hala aynıdır: Çocuklar bağımsız olmak ister, dikkat çekmek ister ve bunun sonunda krizler yaşayıp hata yaparlar. Tüm bu olaylar yaşanırken büyük anne ve büyük babalar olaylara müdahale etmeden verecekleri faydalı tavsiyelerle yardımcı olabilirler.

Ailenin yeni üyeleriyle kurulan bağlar

Torunlar böylece büyük anne ve büyük babaları için bir aydınlanma ve mutluluk kaynağı olur. Bu her zaman böyle olmuştur.

Kişilerin hayatla yüzleştikleri, heyecan ve enerji dolu anların azaldığı olgunlaşma sürecinde ve yetişkinlik döneminde çocuklar her zaman “sorumlulukların” yenilenmesine ve hayatın devam ettiğinin fark edilmesine yardım ederken aynı zamanda umudun kaybedilmemesi gerektiğini de gösterir.

torunlar ve büyükanne ve büyükbabalar

Büyük anne ve büyük babalar tekrardan geçmişe dönüp ebeveyn olmak istemezler. Üstlerinde hiçbir baskı ve kısıtlama olmadan en hoş ve yoğun duyguları yaşamak isterler.

Bununla anlatmak istediğimiz şey şu; her zaman onların çocukları olmaya devam edeceğimizin farkında olarak bağımsızlıklarına ve kendi zamanlarını nasıl değerlendirmek istediklerine saygılı olmamız gerekir.

Bu, aklınızda bulundurmanız gereken çok önemli bir noktadır. 


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.