Torun, Büyük Baba ve Büyük Anne İçin Bir Işık ve Mutluluktur

Büyük baba ve büyük anneler çocuklarını çoktan eğitip büyütmüşlerdir. Ancak torunları ile aralarında çok güzel bir bağ oluşur ve torunları onlar için birer ışık ve mutluluk kaynağı olurlar.

Torunlarıyla ilgili görevleri, onların daha iyi insanlar olması için belli değerleri ve duygusal mirası kazanmalarını sağlamaktır.

Torunlar her bir aile üyesine umut veren yeni nesli oluşturur. Bu bağ büyük anne ve büyük babalar için çok özeldir ve gün geçtikçe her iki taraf için daha da önem kazanır.

Gelin önemli bir mesele hakkında düşünelim: Bu insanlar hala çok aktifken, kendi işlerini kendileri görürken ve ruhen hala gençken onlara “büyük anne veya büyük baba” diye hitap ederiz.

Bu insanlar günlük hayatlarının keyfini çıkartırlar ve torunlarıyla ebeveynlerinkinden daha farklı şekilde ilgilenirler.

Ayrıca büyük anne ve büyük babaların da çocukların eğitiminden sorumlu olup olmadığı ile ilgili yapılan birçok çalışma vardır.

Çocukların eğitiminden hepimizin sorumlu olduğu toplum tarafından kabul edilen bir gerçek olmasına rağmen büyük anne ve büyük babanın bu konu ile ilgili aile içindeki rolü oldukça ilginçtir. İşte bugünkü makalemizde değineceğimiz konu tam olarak budur.

Gelin beraber bir göz atalım.

Büyük anne, büyük baba ve torunlar: Psikolojik sağlığın rolü

torun 2

Eğitimin sorumluluğu göz önüne alındığında neyin kabul edilir olup olmadığına karar verip kurallar koyacak olanlar anne ve babalardır. Bu nedenle büyük anne ve büyük babalar ile ilgili konuşurken tartışılması gereken belli başlı temel konular vardır.

  • Daha öncesinde doğal olarak anne ve baba oldukları için bu süreci zaten yaşamışlardır. Bu nedenle rehberlik edip durumun tadını çıkarmak isterler. Artık sert olmayı tercih etmezler veya ne yapılıp yapılmayacağına karar vermek istemezler.
  • Büyük anne ve büyük babalar ile torunları genellikle kelimelerin imkan verdiğinden daha derin bir iletişim kurarlar. Bu durum jest ve mimiklerden anlaşılabilir ve tamamıyla karşılıklı anlayış, gülümseme ve uyuşma ile ilgilidir… Böylece her iki tarafın da kazançlı çıktığı uygun bir psikolojik yapı oluşur.
  • Büyük anne ve büyük babaların torunlarıyla düzenli olarak görüşmesi depresyon ve mutsuzluğa karşı da etkilidir. Büyük anne ve büyük babalar için yeni bir sorumluluk anlamına gelen bu durum torunlar için ise anne ve babalarından alamadıkları bakış açısını kazanmaları anlamına gelir.

Ayrıca her büyük anne ve büyük babanın aynı olmadığını ve böylesine yoğun bir ilişkinin her zaman kurulamadığını da belirtmek gerekir. Genelde insanların yaşam tarzlarına uygun şekilde yaşlandıkları söylenir. Yani yaşlılığınıza kadar belli başlı şeyleri aşamazsınız yaşlandığınız zaman yüksek ihtimalle hüsran dolu ve olumsuz duygular hissedebilirsiniz.

Bu nedenle çocukların büyük anne ve büyük babalarıyla ne sıklıkta görüşeceğine ve bu ilişkinin onlara bir şeyler katıp katmayacağına ebeveynler karar verir. Her şeye rağmen bu, var olan en ilginç ilişki tiplerinden biridir.

Büyük anne, büyük baba ve torunlar: Ölümsüz bağ

torun ve babaanne

Büyük anne ve büyük babaların destekleri ebeveynler için büyük bir yardım ve rahatlamadır.

Büyük anne ve büyük babaların bu sorumluluğu yeni bir şey değildir: Aile içindeki küçük çocukların bakım yükü yüzyıllardır diğer bireylerle paylaşılmaktadır.

Büyük anne ve büyük babaların aktardıkları şeyler sadece torunların hayatlarını zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda anne ve babaların da ebeveynleri hakkında daha önce bilmedikleri özelliklerini fark etmesini sağlar. Yani tüm bunlar bir şekilde ilişkilerin güçlenmesini sağlar.

  • Bir büyük anne veya büyük babanın torunlarına bırakacağı mirası sevgi ve duygusal bağlılıktan daha fazlasıdır. Ayrıca değerlerin ve geçmişte yaşananların nasıl aktarılacağı da önemlidir çünkü geçmiş neslin anlatacağı aile anıları çocukların kendilerini ve dünyayı daha iyi tanımasına olanak tanır. Çocukların kökenleriyle bağlantı kurmalarını sağlar.
  • Bir diğer ilginç bakış açısına göre ise büyük anne ve büyük babaların verdiği tepkiler, yaşam enerjileri, mutlulukları, ilgi ve alakaları çocukların “yaşlılığın bilgelik getirdiğine” inanmalarını sağlar. Bu şekilde çocuklar geçen zamandan korkmamayı ve hayatı huzur içinde geçirmeyi öğreneceklerdir.
  • İlginç bakış açılarından bir diğeri ise kendini aile düzeyinde gösterir. Bu düşünceye göre ailenin büyükleri her zaman birer sakin deniz gibidir ve gerginlikleri, tartışmaları ve yanlış anlaşılmaları yatıştıracak stratejiler geliştirirler.
  • Çocuk eğitmek hiçbir zaman kolay değildir. Çocuklar ebeveynlerinin çok zaman önce atlattığı zor zamanlardan geçeceklerdir. Yaşadığımız dönem geçmişten farklı olmasına rağmen temel maddeler hala aynıdır: Çocuklar bağımsız olmak ister, dikkat çekmek ister ve bunun sonunda krizler yaşayıp hata yaparlar. Tüm bu olaylar yaşanırken büyük anne ve büyük babalar olaylara müdahale etmeden verecekleri faydalı tavsiyelerle yardımcı olabilirler.

Torunlar böylece büyük anne ve büyük babaları için bir aydınlanma ve mutluluk oluşturur. Bu her zaman böyle olmuştur. Kişilerin hayatla yüzleştikleri, heyecan ve enerji dolu anların azaldığı olgunlaşma sürecinde ve yetişkinlik döneminde çocuklar her zaman “sorumlulukların” yenilenmesine ve hayatın devam ettiğinin fark edilmesine yardım ederken aynı zamanda umudun kaybedilmemesi gerektiğini de gösterir.

kırışıklık mutlu anlar

Büyük anne ve büyük babalar tekrardan geçmişe dönüp ebeveyn olmak istemezler. Üstlerinde hiçbir baskı ve kısıtlama olmadan en hoş ve yoğun duyguları yaşamak isterler.

Bununla anlatmak istediğimiz şey ise şu; her zaman onların çocukları olmaya devam edeceğimizin farkında olarak bağımsızlıklarına ve kendi zamanlarını nasıl değerlendirmek istediklerine saygılı olmamız gerekir.

Bu, aklınızda bulundurmanız gereken çok önemli bir noktadır.