Yabancı Aksan Sendromu Nedir?

4 Mayıs, 2021
Yabancı aksan sendromu, çok az belgelenmiş bir konuşma bozukluğudur, ancak ciddi nörolojik hasarın göstergesi olabilir. Ruhsal bozukluklara dayalı vakalar da kaydedilmiştir.

Bazıları çok yaygın olan çok sayıda konuşma bozukluğu vardır. Öte yandan, yabancı aksan sendromu gibi daha nadir ve ilginç konuşma sendromları da vardır. Bu sendromun ne olduğunu ve nedenlerini öğrenmek ister misiniz? Yazımızı okumaya devam edin ve öğrenin.

Bu sendrom, ilk kez 1907’de kaydı tutulmuş olan garip bir konuşma bozukluğudur. Bu bozukluk hastanın kelimeleri anadilinden farklı bir aksanla telaffuz etmesine ve bunun sonucunda yabancı biri sanılmasına neden olur.

Yabancı aksan sendromu sadece kelimelerin telaffuzuyla sınırlı değildir, aynı zamanda ondan mustarip olanların söz dizimine ve kelime dağarcığına da zarar verebilir. Ayrıca cümlelerin uzunluğunun da etkilendiğini gösteren çalışmalar vardır. Garip bir şekilde, birçok durumda, hastanın kullandığı aksan, hiç ziyaret etmediği bir ülkeye aittir.

Yabancı aksan sendromunun nedenleri

Bu sıkıntı, uzun süre sadece nörolojik nedenlerle ilişkilendirilmiştir. Burada nörolojik nedenlerden kastımız, felç gibi beyin hasarına neden olan durumlardır. Bununla birlikte, uzmanların psikiyatrik veya karışık bir kökene atfettiği sendrom vakaları da olmuştur.

Nörolojik nedenler

Bu, sendromun ana tetikleyicisidir, ancak bu duruma neden olan mekanizma hala çok fazla şey bilinmemektedir. Çeşitli nörolojik gözlem teknikleri, beynin farklı bölgelerinde hasar olduğunu göstermiştir: Bu bölgeler beynin baskın olan yarım küresinin motor ve dil alanlarıdır.

Serebrovasküler hastalıkların yanında, aşağıdakiler dahil beynin bu bölgelerine zarar verebilecek başka durumlar da vardır:

Kafa travması
Serebrovasküler kazalar, aralarında yabancı aksan sendromunu da sayabileceğimiz çeşitli sekeller bırakır.

Psikiyatrik nedenler

Son yıllarda beyin hasarı olmayan yabancı aksan sendromlu hasta vakaları görülmüştür. Ancak bu hastaların psikiyatrik veya psikolojik durumlardan mustarip olduğu, bu nedenle yabancı aksan sendromu bozukluğunun düşünüldüğünden de karmaşık olduğu ortaya konmuştur.

Bu anlamda, ilişkili temel akıl hastalıkları arasında psikoz, konversiyon bozukluğu, bipolar bozukluk ve şizofreni yer alır. Psikoz durumunda, yeni edinilen aksan, atak boyunca devam edecektir. Genellikle yabancı aksan sendromu da psikotik atakla aynı anda ortadan kalkar.

Bunu da okuyun: Şizofreni Türleri ve Özellikleri

Karışık nedenler

Bu durumlarda, hastada başlangıçta genellikle nörolojik hasar görülür ve hasta ardından bir psikiyatrik bozukluk geliştirir. Bu nedenle bu teşhisin nedeni tek bir etkene bağlanmaz. Bu durumda, sendrom bir kimlik kaybı ve yeni bir kişiliğin geliştirmesiyle karakterize edilirler.

Bu noktada, sendromun bir varyantının gelişme ve büyümeye bağlı olduğunu vurgulamakta fayda var. Beyin hasarı veya psikiyatrik bozukluğu olmayan, ancak bu patolojiye sahip hasta vakaları gözlemlenmiştir.

Yabancı aksan sendromunun belirtileri

Dünyanın belki de en değişik sıkıntılarından biri olan olan bu sendrom, bireyin telaffuzundaki bir değişiklik ile karakterizedir ve daha da ilginci, kişinin kendisi değişikliği fark etmeyebilir. Bu tür vakalarda segmental ve prozodik eksiklikler olabilir:

  • Segmental kusurlar: Hastalar sesli harflerin telaffuz süresini artırma veya azaltma eğiliminde olacağından, sesli harflerde daha büyük bir değişiklik fark etmek mümkündür. Diğer taraftan, sessiz harflerde çok belirsiz değişiklikler ve telaffuzda hatalar meydana gelir.
  • Prozodik kusurlar: Bu, çeşitli kelime ve ifadelerin vurgusunda ve tonlamasında meydana gelen değişikliklerdir. Prozadik hatalar ayrıca heceler arasındaki sürenin kısalması ve cümlelerin devrik kurulmasıyla da karşımıza çıkabilir.

Teşhis

Bu sendromdan etkilenen insanlar genellikle lehçelerindeki farklılığı fark etmedikleri için, aksanlarındaki farklılıklar genellikle üçüncü şahıslar tarafından gözlemlenir. Tanı bir uzman tarafından koyulmalıdır, ancak çok sayıda benzer patoloji olması nedeniyle bu tanıyı koymak zor olabilir.

Doğru bir teşhis koymak için, doktor hastanın tıbbi geçmişini, aile geçmişini ve yabancı bir dile maruz kalmış olup olmadığını inceleyecektir. Bunun yanında, sıklıkla etkilendikleri için konuşma kaslarının da dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir.

Çoğu durumda nörolojik hasarın varlığını araştırma amacıyla beynin işleyişini gözlemlemek için bir görüntüleme testi istenebilir. Bilgisayarlı eksenel tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemleri bu açıdan yararlıdır.

yabancı aksan
Hastalığın etkileri sosyaldir ve hastaların başkalarıyla etkileşime girmesini zorlaştırır.

Yabancı aksan sendromunun tedavisi

Çoğu durumda, telaffuzdaki değişiklik birkaç gün veya hafta sonra kendiliğinden kaybolur, bu nedenle tıbbi müdahale gerektirmez. Bununla birlikte, sendromun geçmediği ve yıllarca devam ettiği durumlar da vardır.

Bu özel bozukluk, nörolojik hasar içeren bir motor bozukluk olarak düşünülmelidir, bu nedenle terapi her iki sorunu da çözmeyi amaçlayacaktır. İlk olarak, altta yatan nörolojik veya psikolojik patoloji ele alınacaktır.

Diğer taraftan, çeşitli çalışmalar, yabancı aksan sendromunda konuşma terapilerinin etkinliğini ispatlamıştır. Terapiler, hastaların ana aksanlarını geri kazanmalarına yardımcı olur. Aynı şekilde, Malaga Üniversitesinde yapılan bir çalışma, tedavilere donepezil dahil etmenin etkinliğini göstermiştir.

Bunu da okuyun: Bipolar Bozukluğa Sahip Olmak Nasıl Bir Şey?

İnsanların yaşamları üzerindeki etkisi

Bu sendrom, ondan mustarip olanların hayatı için bir tehlike oluşturmamasına rağmen, psikolojik ve sosyal açıdan hastanın hayatında büyük bir etkisi olabilir. Bunun nedeni, hastaların iletişim kurmalarını ve söylediklerinin anlaşılmasını zorlaşmasıdır.

Yabancı aksan sendromu farkında olmadığımız bazı nörolojik veya psikolojik patolojilerin varlığının göstergesi olabileceğinden, varlığını göz ardı etmemek önemlidir. Bu nedenle, en kısa zamanda bir uzmana görünmek en iyisidir.

  • Mato Díaz R, Ricart Menéndez R, Sotomayor Álvarez M, Méndez Amador T. Síndrome del acento extranjero: presentación de caso. GENOINFO. 2018;13(1).
  • Asogwa K, Nisenoff C, Okudo J. Foreign Accent Syndrome, a Rare Presentation of Schizophrenia in a 34-Year-Old African American Female: A Case Report and Literature Review. Case Reports in Psychiatry. 2016;2016:1-5.
  • Reeves R, Burke R, Parker J. Characteristics of psychotic patients with foreign accent syndrome. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences. 2007;19(1):70-76.
  • Vares González E. Un nuevo caso de síndrome del acento extranjero ligado al desarrollo. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. 2015;35(2):77-83.
  • Buentello García R, Martínez Rosas A, Cisneros Franco J, Alonso Vanegas M. Síndrome del acento extranjero. Archivo de Neurociencia de México. 2011;16(3).
  • Checa Moreno A, Quevedo Blasco.Revisión sistemática en el Síndrome del Acento Extranjero: intervención y terapia del lenguaje. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud. 2017;8(1):1-8.