Araştırmaya Göre İki Dillilik Demansı Yavaşlatıyor

4 Temmuz, 2021
Birkaç çalışmanın deneysel verileri, iki dilliliğin demansı yavaşlattığını göstermektedir. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan araştırmalar aynı sonuca varmıştır: İkinci bir dil öğrenmek beyni daha uzun süre genç tutar.

Birkaç çalışmaya göre, iki dillilik demans ve özellikle Alzheimer hastalığını yavaşlatabilir. En göze çarpan araştırmalardan biri, Toronto’daki York Üniversitesinde profesör olan Dr. Ellen Bialystok tarafından yürütülen araştırmaydı.

Bialystok ve ekibi, başka bir dili konuşmanın veya konuşmayı öğrenmenin Alzheimer’ın başlangıcını beş yıla kadar geciktirebileceği sonucuna vardı. Araştırmayı, hastalık teşhisi konan 200 kişinin tıbbi kayıtlarından elde edilen verilere dayandırdı.

Bu, Dr. Bialystok’un çalışmalarının iki dilliliğin demansa karşı koruduğunu ilk ortaya koyuşu değil. Daha önce 2007 yılında 184 hastayla benzer bir araştırma yapmıştı ve sonuçlar aynıydı. Çoğu uzmana göre yeni bir dil öğrenmek bir insanın yapabileceği en iyi beyin jimnastiğidir.

Bu konu ilginizi çekebilir: LATE Demans: Yeni Bir Demans Türü

İki dillilik bunamayı yavaşlatıyor

Başka bir dil öğrenmek ve kullanmak, çeşitli karmaşık beyin işlevlerinin uygulanmasını içerir. Dr. Bialystok, iki veya daha fazla dil konuşanların bir fikri nasıl ifade edecekleri konusunda sürekli kararlar vermesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Daha doğrusu bu, iki dil bilenlerin sürekli olarak beynin yürütücü işlevlerini yerine getirdiği anlamına gelir. Beyin, her dilin kelime dağarcığı ve yapıları arasındaki bu paralellik egzersizleriyle bir tür jimnastik yapar.

Yürütücü işlevler, yalnızca iki dil arasında karşılaştırma ve çeviri yapmayı mümkün kılmakla kalmaz, aynı zamanda diğer becerilerin ve işlevlerin geliştirilmesi için temel sağlar. Ayrıca, iki dillilik demansı yavaşlatır, zekayı geliştirir ve genel olarak diğer entelektüel görevlerde daha başarılı olmanızı sağlar.

Tüm bu nedenlerden dolayı Bialystok, iki dilliliğin insan beyninin çalışma şeklini değiştirdiği sonucuna vardı. Bu işlemleri daha verimli hale getirir. Alzheimer ve diğer demans türlerinin başlangıcını ortalama muhtemelen dört ila beş yıl geciktiren bu değişikliktir.

demanslı yaşlı kadınla konuşan genç adam

İki dillilik ve biliş

Universitat Oberta de Catalunya’da nöropsikoloji alanında yüksek lisans profesörü olan Dr. Marco Calabria da, iki dillilik ile beyin işlevlerinin sürdürülmesi veya bozulması arasındaki ilişki hakkında bazı araştırmalar yaptı. İki dilli bir kişinin beyninin tek dilli bir kişininkinden farklı olduğunu savunuyor.

Ayrıca Calabria, iki dilli bir kişinin iki tek dilli kişinin toplamı ile aynı olmadığına dikkat çekiyor. İki dil konuşan bir kişinin geliştirdiği şey, bir tür denetleme işlevidir. Bu, iki dilden birinde konuşurken zihinsel ve motor aktivitelerin gelişmesine rehberlik eden bir kontroldür.

Aynı şekilde, ikinci bir dil öğrenmenin bilişsel bir rezerv olarak işlediğine işaret ediyor. Sadece dili öğrenmek yeterli değil, birkaç yıl pratik yapmak gerekiyor. Yeni bir dil öğrenmek bu şekilde demans ve bilişsel bozulmaya karşı koruyucu bir faktör haline gelir.

bulmaca çözen yaşlı adam

İlginizi çekebilir: Demans Hastalığı ile İlişkilendirilen 8 Belirti

Bilişsel gerileme ve zeka

Profesör Thomas Bak, İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesinde Bilişsel Yaşlanma ve Bilişsel Epidemiyoloji Merkezinin bir üyesidir. Ayrıca Annals of Neurology bilimsel dergisinde yayınlanan bazı araştırmaların da yazarıdır. Thomas da ikinci bir dil öğrenmenin bunamayı önlediğini ve bilişsel gerilemeyi yavaşlattığını kabul ediyor.

Bak’ın araştırma modeli dünyada benzersizdir. O ve ekibi, 11 ve 73 yaşlarında zeka testine giren 835 kişinin verilerini inceledi. Bu deneklerin hepsinin anadili İngilizce idi.

İkinci testte 262 kişi iki dilde iletişim kurabildiğini bildirdi. Bunlardan 195’i ikinci dili 18 yaşından önce ve 65i daha geç bir yaşta öğrenmişti. Sonuçlar, tüm iki dilli katılımcıların diğerlerinden daha yüksek bilişsel becerilere ve aynı zamanda daha fazla entelektüel yeteneğe sahip olduğunu ortaya koydu.

Son olarak Bak, ikinci bir dil öğrenmenin bilişsel gerilemeyi kesinlikle yavaşlattığını söyledi. Bu etkinin iki dilli ve çok dillilerde de aynı olduğuna dikkat çekiyor. Yani, iki dil de öğrenseniz, beş dil de öğrenseniz beyniniz aynı şekilde değişir. Tüm bu çalışmaların sonuçları, başka bir dil öğrenmek için başka bir nedendir.

Adrover-Roig, D., & Ansaldo, A. I. (2009). El bilingüismo como factor de protección en el envejecimiento cognitivo pp. 1-15. Neuropsicología latinoamericana, 1(1).