Atelektazi (Akciğer Sönmesi) Belirtileri ve Nedenleri

Bu durum, travma, genel anestezi geçirme veya başka nedenlerden kaynaklanabilir. Bugünün makalesinde, size atelektazinin semptomlarını ve nedenlerini anlatacağız.
Atelektazi (Akciğer Sönmesi) Belirtileri ve Nedenleri

Tarafından yazılmıştır Carmen Martín

Son Güncelleme: 25 Ağustos, 2022

Atelektazi kelimesi atele-vs (eksik) ve éktasis (genişleme) kelimesinden gelir. Akciğerin bir kısmının havasız kaldığı ve söndüğü bir hastalıktır. Bugün size atelektazinin semptomlarını ve nedenlerini anlatacağız.

Bu durum akciğerin tamamını veya sadece bir kısmını (lob) etkileyebilir. Genelde hava yollarının tıkanması veya akciğerin dış kısmına baskı yapılması sonucu oluşur. Bu nedenle alveoller söner veya sıvıyla dolar.

Bu, belirli solunum problemleri söz konusu olduğunda sık görülen bir komplikasyondur. Örneğin kistik fibrozis, akciğerde tümörler, göğüs ameliyatları vb. olan hastalarda ortaya çıkabilir. Aslında bir kişi yabancı bir cismi soluduğunda da ortaya çıkabilir. Atelektazi yaşayanlar nefes almada zorluk yaşayabilir.

Aşağıdaki paragraflarda, bu durum hakkında bilmeniz gereken her şeyi keşfedeceksiniz.

Atelektazi semptomları

Akciğer ve insan vücudu görseli

Atelektazi semptomları ve nedenleri hakkında konuşurken, bu durum ile pnömotoraks arasında ayrım yapmak önemlidir. Akciğerden hava kaçtığında pnömotoraks oluşur. Bu nedenle, atelektazi, etkilenen akciğerin hacminde bir kayıp ile akciğerlerdeki hava miktarındaki bir azalmadır, pnömotoraks ise göğüs boşluğuna kaçan havanın varlığıdır.

Atelektazi, herhangi bir net belirti vermez. Aslında, akciğerin sadece bir bölümünü etkilediğinde veya yavaş geliştiğinde, semptomlar algılanamayabilir. Öte yandan, eğer çok sayıda alveol varsa, o zaman semptomlar çok ciddi olabilir. Aynı durum, bozukluk hızla geliştiğinde de geçerlidir.

Atelektazi semptomları arasında aşağıdakilerden bahsedebiliriz:

 • Nefes almada güçlük
 • Ajite veya yüzeysel solunum
 • Öksürük
 • Hırıltı
 • Genellikle bozukluğun nedeni travma veya zatürre olduğunda ortaya çıkan göğüs ağrısı
 • Taşikardi veya hipotansiyon (düşük tansiyon)
 • Hipoksemiye bağlı olan ve gaz değişimindeki azalmanın bir sonucu olan siyanoz

Nefes almak giderek zorlaştığında, tıbbi yardım istemek çok önemlidir.

Ayrıca şunu okumak isteyebilirsiniz: Yeni Doğanlarda Solunum Hastalıkları

Atelektazinin nedenleri

Her şeyden önce atelektazi, bronşiyollerin bronşiyal tüplerinin tıkanmasından kaynaklanabilir. Akciğerin dış kısmına yapılan baskı sonucu da ortaya çıkabilir.

Ayrıca genel anestezi diğer bir yaygın nedendir. Bunun nedeni, solunumun düzenli ritmini değiştirmesi ve sonuç olarak solunumu etkilemesidir. Bu nedenle anestezi alveollerin sönmesine neden olabilir. Büyük ameliyat geçiren hemen hemen tüm insanlar bir dereceye kadar atelektazi geliştirir.

Atelektazinin en yaygın nedenlerinden bahsetmek için, obstrüktif ve obstrüktif olmayan atelektazi arasında ayrım yapmalıyız.

Obstrüktif atelektazinin nedenleri

 • Yabancı cisimler: Bu, özellikle oyuncak parçaları gibi küçük nesneleri soluma ile içine çekme eğiliminde olan çocuklar arasında yaygındır.
 • Mukus birikimi: Bu, solunum yollarında bir mukus birikimidir. Genellikle ameliyat sırasında ortaya çıkar, çünkü öksürememek mukusun atılmasını zorlaştırır. Bu aynı zamanda, alınan ilaçların çoğunun nefes alma derinliğini azaltabileceği için de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, mukus birikme eğilimindedir. Kistik fibroz ve astımı olan kişilerde mukus birikimi yaygındır.
 • Tümörler: Hava yollarındaki bir tümör, tıkanmayı mümkün kılacak şekilde daralmalarına neden olur.

Obstrüktif olmayan atelektazinin nedenleri

Bu durumda olası nedenler şunları içerir:

 • Travma: Travma meydana geldiğinde ağrı, bir kişinin nefes alıp verme derinliğini azaltır ve akciğerlerin sıkışmasına neden olabilir.
 • Plevral efüzyon: Plevral efüzyon, pulmoner plevra ile torasik duvarın içi arasında bir sıvı birikiminden oluşur.
 • Akciğer iltihaplanması.
 • Pulmoner dokuda yaralar. Akciğer hastalığı veya ameliyattan kaynaklanan lezyonlar yara izi oluşturabilir.

Atelektazi teşhisi

Atelektazi teşhisi için hastanın röntgenini inceleyen doktor

Atelektaziyi teşhis etmek için, uygun bir klinik araştırma ve bir röntgen genellikle yeterli olacaktır. Aynı şekilde, doktorlar teşhisi doğrulamak veya ciddiyet derecesini belirlemek için bir dizi teknik kullanabilir.

Bu teknikler bir CT taraması (bilgisayarlı tomografi), bronkoskopi, ultrason ve oksimetriyi içerir. Aslında bronkoskopi, tıkanıklıkların gözlemlenmesine ve hatta tıkanmanın ortadan kaldırılmasına izin verir.

Daha fazlasını keşfedin: Akciğer Ödemi: Belirtileri ve Nedenleri

Atelektazi tedavisi

Atelektazi tedavisi, nedene göre değişir. Aslında hafif atelektazi tedavi olmaksızın kendi kendine kaybolabilir. Tedavi gerektiren durumlarda ana seçenekler şunlardır:

 • Bronkoskopi ile tıkanıklığın giderilmesi
 • Mukus birikimini gevşetmek için toraksa hafifçe vurmak
 • Solunum yollarını açan solunan ilaçlar. Doktorlar ayrıca mukusu azaltmak için onları reçete eder.
 • Tümörler söz konusu olduğunda, atelektazi tedavisi tümörün tedavi edilmesini içerir.

Bazı durumlarda, uzmanlar sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) önermektedir. Bu, genellikle ameliyattan sonra öksüremeyen veya hipoksemiden mağdur olan kişiler için faydalıdır.

Sonuç

Atelektazi, kolayca gözden kaçabilen bir hastalıktır. Bununla birlikte, ciddi bir sorun olabilir ve altta yatan bir durumun sonucu olabilir. Bu nedenle, gerekirse en iyi tedaviyi oluşturmak için atelektazinin nedenlerini ve semptomlarını bilmek önemlidir.

Nefes almakta güçlük çekerseniz, derhal tıbbi yardım alın.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.