Difenidol: Kullanım Alanları Nelerdir?

Doktorlar periferik vertigonun kontrolü ve önlenmesi için çoğunlukla difenidol isimli ilacı yazarlar. Periferik vertigo, meniere hastalığı (MD), labirentit, orta kulak ameliyatı ve yol tutması nedeniyle oluşur. 
Difenidol: Kullanım Alanları Nelerdir?
Franciele Rohor de Souza

tarafından incelendi ve onaylandı. Eczacı Franciele Rohor de Souza.

Tarafından yazılmıştır Equipo Editorial

Son Güncelleme: 03 Ocak, 2023

Difenidol, vertigoyu ve mide bulantısını iyileştirici özelliklere sahip olan bir ilaçtır. Bir antiemetiktir.  Periferik vertigoyu kontrol etmek için vestibüler aparatusü etkiler. Antiemetik etkisini doğrudan belli merkezi sinir sistemi reseptörleri üzerinde uygular. Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? Aşağıda daha fazlasını bulabilirsiniz!

Doktorların Difenidol yazma sebepleri

vertigo kadın
Bir doktor, vertigo gibi sorunlar için difenidol kullanımını önerebilir. Benzer şekilde kemoterapi nedeniyle oluşan kusma ve mide bulantısı durumlarında da verilir.

Doktorlar, periferik vertigonun önlenmesi ve kontrolü için çoğunlukla difenidol yazarlar. Meniere hastalığı (MD), labirentit, orta kulak ameliyatı ve yol tutmasında periferik vertigo oluşur.

Vertigo, hareket veya dönme hissi yaratır. Vertigosu olan kişiler kendilerini hareket ediyormuş veya dönüyormuş gibi veya dünya onların etrafında dönüyor gibi hissederler.

İç kulağın dengeyi kontrol eden kısmında oluşan bir sorun periferik vertigoya yol açar. Sorun aynı zamanda vestibüler siniri kapsayabilir. Vestibüler sinir orta kulağı ve beyin sapını birbirine bağlayan sinirdir.

Bunun yanında bu hastalık aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle de oluşabilir:

 • İyi huylu postural vertigo
 • Aminoglikosit antibiyotikler, sisplatin, idrar söktürücüler veya salicylates gibi ilaçlar
 • Kafa travması gibi bir hasar
 • Vestibüler sinir enflamasyonu
 • İç kulağın tahrişi ve şişliği, labirentit
 • Meniere hastalığı
 • Menenjiyom veya schwannoma gibi genellikle kanserli olmayan bir tümör nedeniyle vestibüler sinirde baskı

Difenidol aynı zamanda kemoterapi ve radyoterapi tedavileri nedeniyle oluşan kusma ve mide bulantısını kontrol etmek ve önlemek için de verilir.

Bu ilaç nasıl alınır?

Hastalar bu ilacın midede ve bağırsakta yol açabileceği tahrişi azaltmak veya ondan kaçınmak için bu ilacı yemekle birlikte almalıdırlar. Yetişkinlerde vertigo, mide bulantısı ve kusma için doz, gerektiği sürece her dört saatte bir, bir tablettir.

Ancak bazı hastaların her dört saatte bir, iki tablet almaları gerekebilir. Difenidol için maksimum günlük doz 300 mg’dır. Bağırsaklar ve mide iyi bir şekilde özümser ve sindirimden sonraki 1,5 – 3 saat arası en üst kan seviyesine ulaşır. Ayrıca idrarla boşaltılır.

Kontraendikasyonlar ve tedbirler

böbrek yetmezliği adam
Böbrek yetmezliği olan hastalar bu ilaçtan kaçınmalıdırlar. Çünkü birikebilir ve komplikasyonlara yol açabilir.

Hasar görmüş böbrek fonksiyonu olan hastalar dikkatli olmalıdırlar. Çünkü bu ilaç, vücutlarında birikebilir. Üstelik bu ilaç aşağıdaki durumlarda kontraendike olur:

 • İlaca karşı aşırı duyarlılık
 • Bağırsak tıkanması
 • İdrar yolları tıkanıklığı
 • Böbrek yetmezliği
 • Glokom
 • Hipotansiyon

Doktorlar bu ilacın, hamilelik nedeniyle ortaya çıkan mide bulantısı ve kusmanın tedavisinde kullanılmasını önermezler. Aynı zamanda 6 aylıktan küçük bebeklerde kullanılmasını da tavsiye etmezler. Ayrıca uzmanlar sinüs taşikardisi geçmişi olan hastalarda damardan uygulanmasına da karşı çıkarlar. Çünkü bu ilaç, bu hastalarda kalp krizini tetikleyebilir.

Yan etkiler

Olası yan etkileri nedeniyle hastanede yatan hastalarda kas içi kullanımı kısıtlıdır. Görsel ve işitsel halüsinasyonlar, dezoryantasyon ve kafa karışıklığı yan etkiler arasındadır.

Reaksiyonlar tedavinin başlangıcından sonraki 3 gün içinde oluşabilir. Genellikle hasta tedaviyi durdurursa spontane olarak ortadan kaybolurlar.

İşitsel ve görsel halüsinasyon, dezoryantasyon ve kafa karışıklığı oluşumu çok düşüktür. Ancak hastalarda uyuşukluk, gereğinden fazla uyarılma, depresyon, uyku bozuklukları, ağız kuruluğu, mide bulantısı, dispepsi ve bulanık görüş de görülebilir.

Nadiren baş dönmesi, ciltte kızarıklık, baş ağrısı veya mide ekşimesi oluşabilir. Ayrıca kan basıncında geçici bir düşme oluşabilir.

Diğer ilaçlarla etkileşime girebilir mi?

Difenidolün antiemetik etkisi diğer ilaçların dozaşımının işaretlerini maskeleyebilir. Benzer şekilde bu ilaç bağırsak tıkanması gibi diğer durumların tanısının konmasını zorlaştırabilir.

Atropin ve skopolamin gibi ilaçlarla tedavinin etkisine benzer zayıf bir antikolinerjik etkisi vardır. Bu nedenle hastalar bu ilacı antikolinerjik ilaçlarla birlikte kullanmamalıdırlar. Çünkü bu ilaç onların etkilerini zayıflatabilir.

Hasta, bu ilacı, merkezi sinir sistemine etki eden depresanlarla birlikte alırsa yan etkiler artabilir. Bilimsel kanıta göre difenidol, özellikle karbosilesesteraziler tarafından katalizlenen, hidroliz tarafından metabolize edilen diğer ilaçlarla etkileşime girebilir.

Sonuç

Difenidol, muskarinik antagonistlerin farmakoterapatik grubuna ait olan bir ilaçtır. Bu nedenle, medikal profesyoneller, bir kişi, periferik vertigo nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyduğunda bu ilacı yazabilirler.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Jaiswal, N., Lambrecht, G., Mutschler, E., Tacke, R., & Malik, K. U. (1991). Pharmacological characterization of the vascular muscarinic receptors mediating relaxation and contraction in rabbit aorta. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.
 • Pan, W., Chen, X., Guo, M., Huang, Y., & Yao, S. (2007). A novel amperometric sensor for the detection of difenidol hydrochloride based on the modification of Ru(bpy)32+ on a glassy carbon electrode. Talanta. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2007.04.034
 • Imeri, L., Bianchi, S., Angeli, P., & Mancia, M. (1994). Selective blockade of different brain stem muscarinic receptor subtypes: effects on the sleep-wake cycle. Brain Research. https://doi.org/10.1016/0006-8993(94)90176-7
 • Leung, Y. M., Wu, B. T., Chen, Y. C., Hung, C. H., & Chen, Y. W. (2010). Diphenidol inhibited sodium currents and produced spinal anesthesia. Neuropharmacology58(7), 1147–1152. https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2010.02.007

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.