Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ya da DEHB, erkeklerde kızlarda olduğundan daha sık görülür. Bu hastalıkla ilgili her şeyi bu ilginç yazımızda okuyun!
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
Alejandro Duarte

tarafından incelendi ve onaylandı. biyoteknoloji uzmanı Alejandro Duarte.

Tarafından yazılmıştır Equipo Editorial

Son Güncelleme: 03 Ocak, 2023

İsminden de anlaşılabileceği gibi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ya da DEHB çocuklukta ortaya çıkan nörobiyolojik bir bozukluktur. Bu hastalık dünya çocuklarının ortalama %5’inden fazlasını etkiler. Dahası, erkek çocuklarında kızlarda görüldüğünden fazla görülür.

Neyse ki, araştırmalar bu hastalığın erken tanı ve uygun tedaviye pozitif tepki verebildiğini göstermişlerdir. Şimdi, bu hastalıkla ilgili daha fazla şey öğrenelim!

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Sebepleri

Bu hastalığın karmaşık doğası dolayısıyla hastalığa sebep olan tek bir sebep tespit edilememiştir. Temelde, bu hastalık çeşitli risk faktörlerinden kaynaklanan birkaç alt türü olan bir hastalıktır.

Profesyoneller, bu hastalığa sebep olan şeyin tam olarak ne olduğunu bulamamışlardır. Ancak, genetik ve çevresel faktörlerin gelişmesine ciddi bir etkisi olduğunu keşfetmişlerdir. Bu durumda, doğum öncesi, perinatal ve doğum sonrası faktörlerden bahsederiz.

Dahası, DEHB’nin kalıtım yoluyla aktarımı %76’dır. Bu da demek oluyor ki, ortalamaya vurulacak olursa, hastalıkla ilgili olan faktörlerin %76’sı genlere, kalanı ise genetik olmayan faktörlere bağlıdır.

Son olarak, bu nörolojik hastalığa sahip olan insanların akrabalarının bu hastalığı geliştirme riskinin aile geçmişinde bu hastalık olmayan kişilerden beş kat daha fazla olduğu gösterilmiştir.

Bu yazımızla da ilgilenebilirsiniz: Çocukluk Dönemi Kişilik Gelişimini Etkiler

Semptomları

ödevini yapmayan çocuk

Tipik olarak, DEHB’den muzdarip olan çocukların okul performansı ve sosyal yetenekleri düşük olabilir.

Esasen, bu bozukluğun üç ana semptomu vardır: dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik. Bu semptomlar, hastalığın alt türüne göre kendilerini farklı miktarlarda gösterebilirler.

 • Öncelikle, ağırlıklı olarak dikkatsizliğin görüldüğü alt tiplerde semptomların çoğu dikkatsizlik şemsiyesinin altına düşer. Tipik olarak, en çok kadınlarda görülür ve insanı akademik açıdan büyük seviyede etkiler.
 • Diğer yandan, ağırlıklı olarak hiperaktif-dürtüsel alt tipe dahil olan çocuklar daha hiperaktif ve agresif olabilirler.
 • Kombine olarak bilinen son alt tip en sık görülenidir. Kişinin genel performansını etkiler.

Dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik semptomlarının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile bağlantılı olması için karşılanması gereken bazı koşullar vardır.

 • Öncelikle, semptomlar yedi yaşından önce ortaya çıkmış olmalıdır.
 • Ek olarak, çocuk bu semptomları en az altı ay boyunca sürekli olarak göstermelidir.
 • Ayrıca, semptomlar çocuğunuzu en az iki farklı ortamda etkiliyor olmalıdır.
 • Son olarak, bu semptomlar çocuğunuzun hayatını hatırı sayılır seviyede zor hale getiriyor olmalıdır. Dolayısıyla, performanslarını etkilemelidir.

Nasıl Tedavi Edilebilir?

Her şeyden önce, psikoterapi bu bozukluğun semptomlarının kontrol edilmesine ve çocuğun performansının iyiye gitmesine yardımcı olacaktır.

Ancak, çocuklar ve ergenlerde görülen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu her hastanın kendi ihtiyaçları doğrultusunda tedavi edilmelidir. DEHB’nin hala kesin bir çaresi yoktur. Bundan dolayı, tedavi semptomları daha iyiye götürmeyi ve bağlantılı diğer hastalıkların riskini azaltmayı amaçlar.

Tipik olarak, profesyoneller DEHB’si hayatını kısmen veya ağır şekilde etkileyen çocuklar ve ergenler için kombine tedavi uygulanmasını önerir. Bu davranışsal, farmakolojik ve psikolojik tedaviyi ve psikopedagojik müdahaleyi kapsar.

1. Psikoterapi

Terapideki bir çocuk.

Genel olarak, iyi sonuçlar vermiş psikolojik müdahaleler bilişsel davranışçı terapinin prensiplerine dayalıdır.

Bunların içinde aşağıdaki terapi türleri vardır:

 • Davranışçı terapi.
 • Ebeveynlerin eğitilmesi.
 • Bilişsel terapi.
 • Sosyal becerilerin eğitilmesi.

2. Psikopedagojik Tedavi

Psikopedagojik müdahale kombine tedavinin temel ilkelerindendir.

Temelde, bu yöntem bir seri müdahaleyi içerir. Bu müdahaleler, çocuğun akademik performansını iyileştirmekten okul ortamını iyileştirmeye kadar değişebilir.

3. Farmakolojik Tedavi

Farmakolojik tedaviler dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun ana semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Bu genel anlamda iyileşen akademik performans ve davranışlara neden olur.

Aynı zamanda, bu tedavi yöntemi psikolojik ve psikoeğitimsel müdahalelerin de etkisini arttırır. Bir uyarıcı olan metilfenidat doktorların bu hastalığın tedavisi için reçetesini verdiği popüler bir ilaçtır.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Gerçekleri

Azarlanan bir çocuk.

Bu bozukluk bir çocuğun özgüvenini etkileyebilir.

Bu durum sık görülen bir durumdur. Ancak, gerçek şudur ki bu durumla ilgili son derece yaygın bir cehalet söz konusudur.

Ne yazık ki, bu bozukluk ile ilgili iyi bilgilenmiş olan insan sayısı fena halde azdır. Ek olarak, birçok insan da DEHB’nin karışık bir aile veya okul ortamı dolayısıyla ortaya çıktığına inanır ancak bu bir yanılsamadır.

Bu bozukluk ile ilgili yeterince bilgiye sahip olmamak hastalar, onların aileleri ve etraflarındaki insanlar üzerinde direkt sonuçlara sahiptir. Yanlış veya eksik bilgi stigmalara, duyarsızlığa ve bu hastalığın hesaba katılmamasına yol açar.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Asociación Americana de Psiquiatría (APA) (2013). Manual Estadístico y Diagnóstico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-5). Washington, DC: APA.
 • Faraone, S. V., & Larsson, H. (2019). Genetics of attention deficit hyperactivity disorder. Molecular Psychiatry24(4), 562–575. https://doi.org/10.1038/s41380-018-0070-0
 • Lopez, P. L., Torrente, F. M., Ciapponi, A., Lischinsky, A. G., Cetkovich-Bakmas, M., Rojas, J. I., Romano, M., & Manes, F. F. (2018). Cognitive-behavioural interventions for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in adults. TheCochrane Database of Systematic Reviews3(3), CD010840. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010840.pub2
 • Osland, S. T., Steeves, T. D., & Pringsheim, T. (2018). Pharmacological treatment for attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children with comorbid tic disorders. The Cochrane Database of Systematic Reviews6(6), CD007990. https://doi.org/10.1002/14651858.CD007990.pub3

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.