Kasık Fıtığı Nedir?

Bir kasık fıtığı günümüzde en sık görülen rahatsızlıklardan biridir. Bundan dolayı, fıtık cerrahisi dünyadaki en yaygın cerrahi hizmetleri arasındadır.
Kasık Fıtığı Nedir?
José Gerardo Rosciano Paganelli

Yazan ve doğrulayan doktor José Gerardo Rosciano Paganelli.

Son Güncelleme: 30 Mart, 2022

Genelde, fıtık karında ya da kasıkta bulunan bir çıkıntıdır. Karın duvarında zayıf bir nokta ya da bir delik olduğunda ortaya çıkar. Bu makalemizin konusu ise kasık fıtığı olacak.

Tipik olarak fıtık, vücudun doku yapısında oluşan bir sorunun sonucudur ve kendini bir şişlik şeklinde gösterir. İnguinal kanal yoluyla bağırsak halkasının çıkışında (jejunum ya da ileum) oluştuğunda “inguinal herni” olarak bilinir.

Kasık fıtığı, kalıtım yoluyla edinilebilir ya da sonradan oluşabilir. Örneğin, genç bir çocuk bu tip fıtıkları taşıyorsa, bu genellikle doğuştandır, ve bir erişkinde ortaya çıktığında ise genellikle sonradan oluşmuştur.

 • Doğuştan fıtıklar yenidoğanların % 30’unda görülür ve acil bir cerrahi durum oluşturur. Bu vakalar genellikle utero anomalisi ile ilişkili olurlar.
 • Bir fıtık geri döndüğünde, vakaların % 50’si enfeksiyona bağlıdır.

Sonradan oluşan fıtıklar tipik olarak yetişkinleri etkiler. Çoğu durumda, bu tür fıtıklar karın içindeki basıncın artması nedeniyle oluşur:

 • Gebelik
 • Ağır kaldırma ya da karın kaslarını sıkıştırma gerektiren işler
 • KOAH gibi hastalıklar
 • Prostatizm (idrar yaparken çaba harcamak)
 • Buna ek olarak, fıtık kapsüllü ya da kapsülsüz olabilir.
ağırlık kaldırmak

Kapsüllenmemiş fıtıklar, kendinizi sıktığınızda görünür ya da boyutu büyür. Bu yüzden öksürmek ya da ayakta durmak onu daha büyütürken, uzanmak aşağı çekilmesine neden olur. Fıtı kapsüllendiğinde büyümez ya da küçülmez.

Neden fıtıklar bu bölgede oluşuyor?

Her türlü fıtık “anatomik zayıflık” alanlarında olur. Bu, anatomik duvarların en zayıf olduğu alanlar demektir. Arka duvardan çok daha zayıf olan ön karın duvarına olur.

Kasık fıtığının epidemiyolojisi

Bunlar en sık görülen cerrahi patolojiler arasındadır. 30 yaşındaki bir kişinin hayatının bir noktasında bu durumdan muztarip olacağı tahmin ediliyor.

Fıtığa yönelik cerrahi, genel ameliyatların % 15’ini oluşturur. Bu, onu dünyadaki en yaygın ameliyat yapar. Fıtığın en sık görülen iki türü, kasık ve femur (bacak) fıtıklardır. Kasık fıtıkları erkeklerde etkili olurken, bacak fıtıkları kadınlarda daha yaygındır.

Fıtıklar, bağırsak tıkanıklığının mekanik kökenli ikinci nedenidir. Nüksetme durumu da nispeten yaygındır. Olguların yarısı bir enfeksiyon ile ilişkilidir.

Kasık fıtığının sınıflandırılması

Kasık fıtığı, bağırsak ile kasık kanalı arasındaki ilişkiye göre sınıflandırılır. Bunlar:

Direk kasık fıtığı

Bağırsak halkası, kasık kanalının tabanı ve Hesselbach üçgeni etrafından geçer. Fıtık epigastrik artere inebilir ve kasık kanalının derin deliklerinden geçemez. Kremaster kasının arkasında bulunur ama kas lifleri ile ilgili değildir.

 • Bu tip kasıklar yaşlı insanlarda sık görülür.
fıtık ameliyatı

Dolaylı kasık fıtığı (dış oblik)

Hem erkekte hem de kadınlarda en sık görülen türdür. Bu fıtık karın boşluğunda, derin kasık deliği yolunda görülebilir.

Bu durumda bağırsağın halkası epigastrik arterin ve Hesselbach ligamasının yanındadır. Kremaster kası içinde kasık kordonu yapılarına eşlik eder.

Bazı erkeklerde bağırsak halkası testislerden birinin içinde olur, buna inguinoskrotal herni denir.

Belirtiler

Kasık fıtığı genel olarak hafif semptomlar üretir. Çoğu vakada, hastalar iyi hisseder. Bununla birlikte, gün boyunca, egzersiz yaptıkları ya da öksürdükleri durumlarda rahatsızlık duymaya başlarlar. Bununla birlikte, birçok hasta fıtığını kendiliğinden azaltabilir.

Komplikasyonlar

 • Sıkışma: Bu vakalarda fıtık “sıkışır”. Manuel olarak düşürülemez, ancak vasküler bir tehlike de taşımaz. Bağırsak halkası doğru şekilde sulanır.
 • Boğulma: Bu durumda, fıtıklı halkanın sulanması tehlikeye girer. Acil cerrahi müdahale gerektirir ve bağırsak iskemi dönemlerine karşı az dirence sahip olur. Ayrıca nekroz riski de vardır.

Fıtık karmaşık olduğunda, onu azaltmak imkansızdır. Buna ek olarak, ağrı genellikle çok şiddetli olur ve buna ateş eşlik edebilir.

Teşhis

Teşhis, hastanın klinik öyküsünü incelemenin yanı sıra basit bir fizik muayene ile yapılır. Aslında, çoğu zaman hasta fıtık olduğunu bilerek gelir. Buna rağmen, karın ağrısı olan tüm hastaları muayene etmek önemlidir.

Farklı teşhislerin ışığında, muayeneyi akut karın ağrısının diğer nedenlerine yönelik testlerle birlikte gerçekleştirmek önemlidir.

Tedavi

Tedavi hedefleri

Cerrahi fıtık onarımı şunlara dayanır:

 • Bağırsak halkasını, mümkünse peritonu açmadan, karın boşluğuna geri döndürmek.
 • Aponrorotik kenarların belirlenmesi.
 • Fıtığa neden olan deliğin kapatılması.

Cerrahi tedavi

Bir kasık fıtığının cerrahi tedavisi açık cerrahi ya da laparoskopi ile yapılabilir. En sık kullanılan açık cerrahi teknikleri hemorigrafi ve hemioplastidir.

 • Hemoriografi anatomik bir onarımdır. Bu teknikte fıtığı onarmak için hastanın kendi dokusu kullanılır.
 • Hemofiye, protez onarımıdır. Bağırsağın halkası karın bölgesine döndürüldükten sonra, duvarı takviye etmek için sentetik bir kafes yerleştirilir. Şu anda, yüksek başarı oranı nedeniyle bu teknik tercih ediliyor.

Minimal invaziv kasık fıtığı ameliyatı geleneksel tekniklerle karşılaştırıldığında bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir.

ameliyat yarası

Bir taraftan ameliyat sonrası ağrıyı ve iyileşme süresini azaltırken estetik açıdan da hoş bir sonuç verir. Öte yandan, hem ameliyat sırasında hem de ameliyat dışında daha yüksek bir komplikasyon oranı vardır.

Aynı zamanda nüksetme oranını artırabilir, maliyeti daha fazladır ve uzun vadeli yan etkileri bilinmemektedir. Bu nedenlerden dolayı bu, birçok taraftarı ve karşıtı olan, hala tartışmalı bir konudur.

Nüksetme

Bu, aynı bölgede fıtığın tekrar ortaya çıkması ile tanımlanır. Kendisini nasıl sergilediğine bağlı olarak, derhal ya da gecikmeli olabilir. Fıtığın yeniden ortaya çıkışı, bir takım faktörlere bağlıdır. Bazıları hastadan dolayı, diğerleri ise ameliyat yüzünden oluşur.

Hastayla ilgili bazı bağımlı faktörler şunları içerir:

Cerrahiye bağlı faktörler şunlardır:

 • Tecrübesizlik
 • Zayıf teknik
 • Yanlış teşhis

Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.