Prospektüs: Onları Nasıl Okumak Gerekir?

Prospektüslerin dozaj bölümünde genellikle ilacın amacına göre uygulanabilecek doz listelenir. Bazen belli bir ilaç etki etkmiyor ya da çok fazla etki ediyor gibi görünebilir. Ancak hiçbir zaman doktorunuza danışmadan sizin için yazılan dozu değiştirmeye kalkışmayın. 
Prospektüs: Onları Nasıl Okumak Gerekir?

Tarafından yazılmıştır Equipo Editorial

Son Güncelleme: 03 Ocak, 2023

Prospektüs, yanındaki ilaçla ilgili yazılı bilgileri içerir. Hastalara yöneliktir ve belli ilaçların özellikleri hakkında bilgi sağlar.

Prospektüsleri, beraberinde geldikleri ilaçların yanında tutmak her zaman en iyisidir. Böylece bir şüpheniz olursa onlara bakabilirsiniz. Bu tür bilgilerin amacı, hastalara, ilaç kullanımlarını doğrulamaları ve reçetelerine yazılan tedaviyi uygulamaları için yardımcı olmaktır.

Prospektüs: İçlerinde yer alan bilgiler

ilaçlar

Prospektüs, ilacın indikasyonları, dozaji, önlemleri, kontraendikasyonları, ters reaksiyonları veya özel koşullar altında kullanımı ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

Ayrıca ilaçların kimyasal bileşimini ve uygulanması için yönergeleri, kullanımları ve saklanması için uygun koşullar gibi bilgileri de içerirler.

Benzer şekilde, bu broşürlerde olası yan etkiler, etkileşimler ve kontraendikasyonlar da belirtilir. Ayrıca klinik verinin, farmakolojik özelliklerin ve preklinik güvenlik verilerinin bir özetini de içerirler.

1. Tanım

Prospektüsün ilk bölümünde ilacın içindeki aktif maddeler ve onların bileşimleri hakkında bilgi verilir. Maddelerin isimleri, ilacın içinde ne miktarda bulundukları ve farklı formatları söylenir.

Aktif maddeler terapatik amaçlıdır. Pasif maddeler ise kendi kendilerini tanımlarlar. Farmasotik şirketler kullanılan maddelere broşürde yer vermek zorundadırlar. Çünkü bu maddelerden bazıları bazı insanlarda alerjilere veya aşırı duyarlılığa yol açabilir.

2. Prospektüslerin amacı

Bu bölümde ilacın farmasotik formatıyla ilgili bilgiler vardır.

Ayrıca aktif maddenin bulunduğu terapatik grup ve insan vücuduna etkisi açıklanır. Ayrıca iyileştirilmesi amaçlanan hastalıklar ve ilacın hangi hastalıklarda kullanılmak üzere onay aldığı listelenir.

3. Bir ilaçla tedaviye başlamadan önce

eczacı müşteri prospektüs

Belli ilaçlar herkes için uygun değildir. Bu nedenle, vakaya göre, belli önlemler almak veya bazı özel ayarlamalar yapmak gerekebilir.

Bu bölümde, farmasotik şirketler, bir hastanın o ilacı kullanmadan önce hesaba katması gereken bir dizi durumu belirtirler. Bu nedenle, prospektüste şunlar listelenir:

  • Bu bölümde, bu ilacı kullanmamanız gereken tüm vakaları bulacaksınız.
  • Ayrıca ilacın belli yiyecekler ve içeceklerle kullanımı gibi özel uyarıları ve önlemleri de bulacaksınız. Yemekle birlikte mi almalısınız yoksa aç karnına mı? Alkollü içeceklerle birlikte kullanabilir misiniz yoksa kullanamaz mısınız?
  • Ayrıca, kullanımı için tavsiyeleri de bulacaksınız. Örneğin hamilelik gibi durumlar için.
  • Ayrıca emziren kadınlar tarafından kullanımıyla ilgili tavsiyeleri de içerir.
  • Prospektüste o ilacın kullanımının bir kişinin araç kullanma veya makine kullanma becerisini etkileyip etkilemeyeceği de detaylı olarak belirtilir.
  • Bu bölümde bir ilacın başka ilaçlarla etkileşimi de detaylandırılacaktır. Bir kişinin bu ilacı diğer ilaçlarla aynı anda kullanması durumunda hangi etkileri beklemesi gerektiğinden bahsedilecektir. Bu önemlidir. Çünkü ilaç, kullandığınız diğer ilaçlardan birinin etkisini yok edebilir veya artırabilir.

4. Pozoloji

Prospektüsün bu bölümünde, hastanın kullanım amacına göre ilacın dozuyla ilgili detaylardan bahsedilir. Belli bir ilaç hiç etkisi yokmuş veya çok az etkisi varmış gibi görünebilir ya da çok etkiliyor olabilir. Tüm bu durumlarda doktorunuza danışmadan dozda değişiklik yapmayın.

Özellikle de yaşlılar ve çocuklar için, bir doktorun doz ayarlaması yapması gereken durumlar vardır. Doktorlar aynı zamanda böbrek ve karaciğer sorunu olan kişiler için de doz ayarlaması yapabilirler.

Bu bölümde, bir ilacın nasıl alınacağıyla ilgili bilgilerin yanında almanız gerekenden daha fazla almamanız veya bir dozu almayı unutmamanız için gerekli bilgiler bulunur.

5. Ters reaksiyonlar

ilaç doktor hasta eller

Tüm ilaçlar yan etkilere veya ters reaksiyonlara yol açabilirler. Broşürün bu kısmı, belli bir ilacın vücudunuzda üretebileceği istenmeyen reaksiyonlarla ilgili sizi bilgilendirir.

Pek çok ilacın hiçbir yan etkisi olmadığını veya bu yan etkiler görüldüğünde hafif şiddetli olduklarını unutmayın. Ancak istenmeyen bir etki veya reaksiyon varsa doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

6. İlaçların muhafaza edilmesi

Prospektüsün bu kısmında ilacı muhafaza etme koşullarıyla ilgili detaylar vardır. İlacı tavsiye edilen sıcaklıkta ve nem koşullarında muhafaza etmek önemlidir.

Sonuç

Bu tür broşürleri okumak önemlidir çünkü içlerinde ihtiyacınız olan her tür bilgi bulunur. Ancak herhangi bir şüpheniz varsa her zaman doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. En önemlisi de hiçbir zaman kendi başınıza ilaç kullanmaya kalkışmamanızdır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Cerviño López, M. (2010). Farmacovigilancia. Albéitar: Publicación Veterinaria Independiente.

  • Rojas, C. B. (2001). Fases del desarrollo de un nuevo medicamento. Estrategias de Investigación En Medicina Clínica. El Manual Moderno.

  • Aguilar, N. G., & Girón Aguilar Nora, D. R. (2010). Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitarias Elaborado por : Honduras OPS / OMS Rosario D´Alessio Asesora Regional en Servicios Farmacéuticos OPS / OMS Octubre 1997. Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnologia. https://doi.org/10.1101/093575


Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.