Akut Koroner Sendrom (AKS)

Akut koroner sendrom kanın kalbe normal bir şekilde ulaşabilmesini engelleyen ciddi bir kalp hastalığıdır. Bu yazımızda bu sendromun sempromlarını ve sendroma nasıl teşhis koyulduğunu keşfedin.
Akut Koroner Sendrom (AKS)

Son Güncelleme: 23 Şubat, 2022

Akut koroner sendrom ya da AKS, kalbe giden kan akışı ciddi bir biçimde azaldığında ortaya çıkar. Çoğu durumda, koroner atardamarlardaki ateromatöz plakların yırtılması sonucunda oluşur.

Kan damarlarındaki anormal madde birikimlerine ateromatöz plak denir. Bu bahsedilen ateromlardan birinin parçalarına ayrılması trombüs oluşumunu tetikler. Bu şekilde, koroner arter tamamen ya da kısmi biçimde tıkanır.

Koroner arterler kalbi besleyen ana kan damarlarıdır. Bundan dolayı, bu damarlardaki tıkanmalar kalbe giden kan miktarının azalmasına sebep olur. Bu da iskemik kardiyomiyopati oluşmasına yol açar.

AKS’nin ana sebebi budur. Ancak, AKS’ye yol açabilecek başka durumlar da vardır.

Bu durumlara şunlar dahildir:

 • Kawasaki hastalığı
 • Romatoid artrit
 • Travma
 • Koroner tromboz
 • Hiperkoagulabilite durumları
 • Arteriyel embolizmler
 • Spontan koroner arter disseksiyonu
 • Konjenital anomaliler

Akut Koroner Sendromun (AKS) Klinik Belirtileri

Acı içinde kalbinin üstünü tutan bir kadın.

AKS’nin ana işaretçisi göğüs ağrısıdır. Ancak, başka semptomlar da ortaya çıkabilir.

AKS’nin ana semptomu sternum veya karın etrafında ortaya çıkan göğüs ağrısıdır. Eklemek gerekir ki bu ağrı omuzlar, boyun ve çene gibi bölgelere de yayılabilir.

Ağrı ani başlar ve gittikçe daha yoğun hale gelir. Genelde, iki ila beş dakika arasında en çok olduğu noktaya ulaşır. Ancak, zaman zaman bu epizotlar aralıklı da olabilir.

Diğer semptomlar mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve baş dönmesidir. Ek olarak, bazı hastalar hipotansiyonterleme, beniz solukluğu ve nabızda düşme de yaşayabilir.

Ancak, 25 ila 40 yaşları arasındaki genç hastalar ve 75 yaşının üzerindeki yaşlı hastaların klinik belirtileri atipik olabilir ve spesifik olmayabilir. Bundan dolayı, akut koroner sendrom epigastrik ağrı, hazımsızlık hissi, yorgunluk veya baygınlık ile beraber kendini gösterebilir.

Bunu da keşfedin: Miyokard İnfarktüsü Nedir?

Akut Koroner Sendrom Tanısı

Genelde, doktorlar AKS tanısını hasta iskemi şüphesiyle beraber göğüs ağrısı yaşadıktan sonra koyarlar. Bu tip durumlarda, doktor hastalığın varlığını ve eğer varsa ciddiyetini belirlemek için bazı ek testler yapar.

Şimdi, bu testlere bir göz atacağız.

Elektrokardiyogram

Elektrokardiyogram sonuçlarını inceleyen bir doktor.

Genelde, elektrokardiyogram testleri kardiyak problemlere tanı koymak için yapılması en çok tercih edilen testtir.

Bu, kalbin her atışındaki elektriksel aktiviteyi kaydeden tıbbi bir testtir. Sonrasında, atriyumlar ve ventiküllerin elektriksel uyarımını (kalbin hareketi) göstermek için grafiksel bir sunum yaratır.

Şüphe durumunda, doktor değerlendirmenin ilk on dakikası içerisinde bir elektrokardiyogram yapmalıdır. Eğer sonuçlar kesin değilse ancak hala klinik kanıt varsa, uzmanlar doktorların elektrokardiyogramı her 15 ila 30 dakikada bir tekrarlamasını önerir.

Kardiyak Enzimler

Ek olarak, kan örnekleri doktorların miyokard nekrozunun varlığını gösteren k ardiyak enzimleri incelemesine olanak sağlar. Eğer miyokardiyal nekrozun işaretçileri – troponinler ve kreatinkinaz-MB miktarı – yüksekse, tıbbi personeller miyokardiyal infarktüsünden şüphelenmelidirler.

Uzmanlar, doktorların bu işaretçileri değerlendirmenin ilk 60 dakikası içerisinde analiz etmesini önerir.

Ancak, ana değerlendirme sırasında bu işaretçilerin bulunmaması miyokardiyal hasar olması ihtimalini yok etmez. Bundan dolayı, doktorlar testi göğüs ağrısının başlamasından altı ve on iki saat sonra tekrarlamalıdırlar.

Bu yazımızla da ilgilenebilirsiniz: Erkeklerde Kalp Krizi Farklı mı Gerçekleşir?

Ekokardiyogram

Bir ekokardiyagramın filmi.

Son olarak, ekokardiyogramlar, ya da kalp sonogramları, tıbbi profesyonellerin kalbi daha ayrıntılı şekilde incelemesine izin verir.

Ekokardiyogram son derece popüler olan bir tıbbi testtir. Çünkü bu test kalbin hareket eden resimlerini çekebilir. Bundan dolayı, iskemi teşhisini onaylamak veya reddetmek üzere kalbin odacıklarının durumunu ve hareketlerini değerlendirebilir.

Ek olarak, kalbin boyutunu ve gücünü, ve kalp odacıklarının duvarlarının durumunu da değerlendirir. Sonuç olarak, hasta için herhangi bir risk yaratmayan noninvaziv bir testtir. Bunun nedeni kalbin görüntülerini elde etmek için ultrason dalgaları kullanmasıdır.

Eğer doktor bu testi kullanırsa, kalp duvarındaki harekette herhangi bir problem olmaması iskemi olması ihtimalini eleyebilmesini sağlayacaktır. Ne de olsa, akut koroner sendrom kalp duvarı hareketinde problemler görünen tek hastalık değildir. Bundan dolayı, hem test sonuçları hem de semptomlar hesaba katılarak teşhis koyulmalıdır.

Akut Koroner Sendrom için Diğer Testler

Bazen, doktorlar bir koroner anjiyografi önerebilirler. Bu test, bir kontrast maddesi kullanıldıktan sonra X-ışınları ile kalpteki kan akışını gözlemlemek için kullanılır.

Ek olarak, doktorlar hastaya tanı koyabilmek için diğer testler de yapabilirler. Genel olarak, bu testler bir kardiyak stres testini, radyonüklit kardiyak stres testini ve egzersiz yaparken yaşanan stresi ölçen bir ekokardiyogramı kapsar.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Cabrera S, Serrano I, Sans J, Bardají A. Protocolo diagnóstico del dolor torácico agudo. En: Urgencias. Unidades de dolor torácico. Medicine 2009;10(37)2511-4.
 • Fauci, Braunwald, Kasper, Hauser, Longo, Jameson et al. Harrison, principios de Medicina Interna. Vol I-17a Edición. Mc Graw Hill Año 2009:87-91.
 • Segura De La Cal, T., Carbonell San Román, S. A., & Zamorano Gómez, J. L. (2013). Síndrome coronario agudo. Medicine (Spain). https://doi.org/10.1016/S0304-5412(13)70608-5
 • Sociedad Española de Cardiología. (2017). Proceso asistencial simplificado del síndrome coronario agudo. Sociedad Española de Cardiología. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/
 • Lee Th, Goldman L. Evaluation Of The Patient With Acte Chest Pain. New England Journal Med 2000;342:1187-95

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.