Antisosyal Davranış ve Beyin Yapısı

Lancet'te yayınlanmış bir araştırma antisosyal problemlerin beyin yapısındaki değişiklikler ile açıklanabileceğini gözler önüne sermiştir. Bu bulgular önceden yapılan benzer çizgilerdeki çalışmalara eklemeler yapmıştır. Bu konuda daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin.
Antisosyal Davranış ve Beyin Yapısı
Leonardo Biolatto

Yazan ve doğrulayan Doktor Leonardo Biolatto.

Son Güncelleme: 26 Ekim, 2022

Lancet, psikiyatri bölümünde, Şubat 2020’de Londra Üniversitesi (UCL) tarafından insan beyni üzerinde yürütülmüş en son araştırmayı yayınlamıştır. Makale, antisosyal davranış ve beyin yapısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır.

Öncelikle, bu araştırma Londra Enstitüsü ile Yeni Zelandalı araştırmacılar arasında bir işbirliğiydi ve araştırmanın katılımcılarının bir kısmı da Yeni Zelanda’dan geliyordu.

Araştırmayı yürütmek için görüntüleme testi sırasında 45 yaşında olan 600’den fazla insan üzerinde nükleer manyetik rezonanslar yapılmıştır. Bu 600 kişi 1000’den fazla kişiyi içeren büyük bir grubun parçasıdır. Yeni Zelandalılar bu kişiler üzerinde çocukluklarından beri çalışmaktadır.

Niyetleri, bir insanı hayatları boyunca etkileyebilecek ve onları antisosyal ya da bağımlı hale getirebilecek faktörleri belirlemekti. Eğer bu faktörleri tespit edebilirlerse, bunları pozitif bir şekilde etkilemek ve örneğin suçları önlemek mümkün olabilirdi.

Araştırmanın katılımcıları üzerinde yaptıkları rezonanslar ile serebral korteksin kalınlığını ve gri madde miktarını ölçtüler. Bu veriler antisosyal davranış sergileyenler ile sergilemeyenler arasında bir karşılaştırma yapılabilmesini mümkün kıldı.

Ne ve Kim Antisosyaldir?

Peki ama, antisosyal davranış tam olarak nedir? Bu tanımlaması zor bir kavramdır çünkü ilgili kişilerin yaşı ve kültürüne bağlı olarak değişir. Avrupalılar, neyin antisosyal olduğuna dair Amerikalılara kıyasla farklı bir fikre sahip olabilir.

Dolayısıyla, antisosyal davranışı kişinin yaptığı toplumlarının çıkarlarına aykırı herhangi bir şey olarak tanımlayabiliriz. Bundan dolayı, bu, çoğunluğun belirlediği normları ihlal eden bir yaşam ve davranış tarzıdır.

Antisosyal davranış trafik kuralı ihlallerinden şiddet içeren bir suça kadar uzanabilir. Ayrıca bazı bağımlılık temelli ergen davranışları da bu kategoriye dahil olabilir. Örneğin, yetişkinlerden alkol çalmak böyle bir davranış olabilir.

Arka planda, antisosyal davranış bir kişinin otoriteye isyan ettiğini ortaya koyar. Bu otorite ebeveynleri ya da polis olabilir. Ayrıca, bu davranış yerleşik kurumlara karşı bir meydan okuma olarak da algılanabilir.

Antisosyal davranışlara eşlik eden bir patoloji olmak zorunda değildir. Çoğu zaman bu basitçe klinik psikiyatri literatüründe görülmeyen bir rahatsız edici davranış yoludur.

Durum ne olursa olsun, bilim antisosyal kişilik bozukluğu adlı bir şeyin varlığını tespit etmiştir. Bu insanlar dürtüseldir ve sürekli olarak kuralları çiğnerler. Ayrıca davranışlarından pişman da olmazlar. Bu tanı sadece 18 yaşın üzerindeki kişiler söz konusu olduğunda geçerlidir.

Çeşitli beyin taramaları.
Araştırmada 600’den fazla kişi üzerinde MRI’lar gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın Sonuçları

Lancet’te yayınlanmış olan araştırma, katılımcıların üç gruba ayrılmış olduğunu göstermektedir:

  • Antisosyal problem öyküleri olan 80 kişi
  • Antisosyal kayıtları ergenlikleri ile sınırlı kalmış 151 kişi
  • Daha önce antisosyal davranış öyküleri bulunmayan 441 kişi

Araştırmacılar ilk grupta önemli şeyler öğrenmişlerdir. Bu insanların beyin MRI’ları diğerlerine kıyasla serebral kortekslerinin küçülmüş olduğunu göstermiştir. Ayrıca, sahip oldukları gri madde miktarı da nispeten daha azdır.

Daha fazlasını öğrenin: En Çok Bilinen Ruh Hastalıkları

Ayrıca, antisosyal problemleri ergenlikte yaşanan grup ile bu konuda öyküsü olmayan grup arasında herhangi bir değişiklik yoktur. Bu, erken bir yaşta sonlanan belirli davranışların biyolojikten ziyade kültürel olduğunu gösterir.

Belirgin olan şey, popülasyonun küçük bir kısmının sahip olabileceği beyin mimarisindeki değişikliklerdir, ve bu değişiklikler antisosyal davranış türleri ile ilişkili olabilir. Bu değişiklikler, yıllar içerisinde sürekli bir şekilde ortaya çıkan antisosyal kişilikleri açıklayabilir.

Tutuklanan bir kişi.
Antisosyal problemler ciddi suçlara yol açabilir.

Antisosyal Davranış ve Beyin Üzerinde Yapılmış Önceki Çalışmalar

Lancet’te yayınlanan sonuçlar, aynı konudaki önceden yapılmış bir dizi araştırmaya ekleme yapmıştır. Çeşitli üniversiteler bu konuyu farklı yaşlar ve farklı ülkelerde incelemektedir.

Örneğin, antisosyal problemleri olan ergenlerin beyinlerinin frontal ve temporal bölgelerinde değişimler görülmüştür. Ayrıca, daha ciddi bir konu olarak, şiddet eğilimli hükümlülerin beyninde de daha az gri madde bulunmaktadır.

Araştırmacılar, bir ilişki bulmak için spesifik olarak beyindeki duygu bölgesini incelemişlerdir. Antisosyal problemlerin bir empati eksikliği dolayısıyla ortaya çıktığı varsayıldığı için, burada farklılıklar aramak mantıklıdır.  Sonuçlar antisosyal ergenlerin daha küçük beyin bademciklerine sahip olduğunu ve amigdalanın da empatinin merkezi olduğunu göstermiştir.

Bu yeni araştırmanın antisosyal davranışların beynin yapısı ve mimarisi ile bir ilgisi olduğunu onayladığı sonucuna varabiliriz. Bu değişiklikler, bir kişinin hayatındaki antisosyal davranışları belirleyen bir diğer faktördür.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Romero-Valle, Erika J., and Gabriela Orozco-Calderón. “La conducta antisocial delictiva en la adolescencia y las funciones ejecutivas.” Ciencia & Futuro 7.1 (2017): 109-131.
  • Gregory, Sarah, et al. “The antisocial brain: psychopathy matters: a structural MRI investigation of antisocial male violent offenders.” Archives of general psychiatry 69.9 (2012): 962-972.
  • Hecht, David. “Cerebral lateralization of pro-and anti-social tendencies.” Experimental neurobiology 23.1 (2014): 1-27.
  • Vázquez, Mª José, Francisca Fariña, and Dolores Seijo. “Teorías explicativas del comportamiento agresivo y antisocial desde una perspectiva neuro-fisiobiológica.” Avances en torno al comportamiento antisocial, evaluación y tratamiento (2003): 17-38.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.