Güçlü Bir Kişiliğiniz Olduğunun 7 Göstergesi

Bazı insanlar zorluklara daha iyi adapte olur ve üstesinden gelebilir. Siz bu insanlardan biri misiniz? Bu yazımızda güçlüklerin üstesinden gelebilen ya da güçlü bir kişiliği olan insanları tanımlayan davranış biçimlerini açıklayacağız.
Güçlü Bir Kişiliğiniz Olduğunun 7 Göstergesi

Son Güncelleme: 22 Şubat, 2022

Kişilik, karakter ve mizaç kafa karıştıran konulardır. Bunun sebebi bu kavramların anlam bakımından birbirine çok yakın olması fakat aynı anlama gelmemesidir. Bu yüzden güçlü bir kişilik derken neyi kastettiğimizi açıklamak önemlidir.

Hall & Lindzey’nin Kişilik Teorileri (1957, s. 262) adlı kitaplarında söylediklerine göre kişilik, “karakteristik davranış ve düşünceyi belirleyen psikofiziksel sistemlerin birey içindeki dinamik organizasyonudur.” Bir diğer deyişle kişinin geçmişinde yaşadıklarının bir sonucu olarak geliştirdiği davranışlardan sorumlu sistemlerin kurulum şeklidir.

Güçlü bir kişiliği olmak ne anlama gelir?

Psikoloji teorisinin dışında kalan bazı insanlar bunun karakter sahibi olmak anlamına geldiğini söyler.

“Karakter” kelimesinin tanımlanması kuramcılar arasında hararetli tartışmalar yaratan bir konudur. Ancak, kişilik bağlamında baktığımızda, güçlü bir kişiliğin zorlukların altından kalkabilen bir kişilik olduğunu söyleyebiliriz.

Zorlukların altından kalkmak, kişinin zor durumlara pozitif yönde uyum sağlama ve güçlüklerin üstesinden gelme yetisidir. Bu Kintsugi’ye oldukça benziyor.

Japon kültüründe Kintsugi,  kırılan seramiklerin güçlü yapıştırıcılar ve altın tozuyla onarılıp tekrar birleştirildiği geleneksel bir sanattır. Bu işlemin sonunda onarılan çömlek ilk başta olduğundan daha güçlü ve daha değerli hale gelir.

Kintsugi sizce de zorlukların altından kalkmanın güzelliğini anlatan muhteşem bir örnek değil mi?

Güçlü kişiliğin göstergeleri

Bir kişinin zorlukların üstesinden gelip gelmediğini nasıl anlarsınız? İşte anahtar karakteristiklerinden bazıları.

1. İyimserlik

iyimser kadın

İyimser olmak zorluklarla yüzleşmeye olumlu bir tavır, sabır ve umutla yaklaşma eğilimidir. Genel olarak güçlükler yaşadığımızda çözümler, avantajlar ya da olanaklar bulmamızı sağlayan bir yaklaşımdır.

Eğer pozitif ve iyimser olursak, eylemlerimizin sorumluluğunu üstlenmek daha kolay olacaktır. Ayrıca kendimizi geliştirmek adına zamanı iyi bir şekilde değerlendirmek de daha kolay olur.

Bu yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz: Şanssızlık? Negatif Düşüncelerinizi Pozitife Dönüştürün

2. Hayal kırıklığına tahammül etmek

Şimdi ise hayal kırıklığına tahammül etmenin nasıl daha iyi bir duygusal denge sağlayacağından bahsedeceğiz.

Biri, aynı şekilde kendiniz, bir hata yaptığında tolerans göstermek önemlidir. Dünyada hiç kimsenin mükemmel olmadığını unutmayın. Bunu aklımızda bulundurmak başkalarına ve kendimize karşı daha esnek olmamıza yardımcı olacaktır.

Bununla birlikte, hatalarımızı tekrarlamak yerine farklı bir davranış göstermek için alternatif davranış stratejileri geliştirmenin önemine dikkat çeken müdahale programları da vardır.

3. Duygusal zeka

duygusal zeka

Duygusal zeka olgunluğun ve zeki olmanın bir göstergesidir. Duygusal zeka sayesinde duygusal tepkilerimizi denetlemeyi öğreniriz. Genel anlamda, kendi duygularımızla beraber başkalarınınkini de tanıyıp idare edebilme becerisi ile sosyal davranışlarımızı geliştirmek demektir.

Bu konu üzerine yapılan bir sürü araştırma duygusal zekanın başarıyla yakından ilgisi olduğunu söylüyor. Aslında bu beceri, neredeyse her türlü iş ortamında önemli olan sosyal ve duygusal becerilerin temelini oluşturur.

Bu yüzden duygusal zekayı, daha çok  verimli olmak ve psikolojik sağlığınızı geliştirmek adına size yardımcı olması için kullanabilirsiniz.

4. Tutku

Başarı yakalamak için insanları ve iş yerlerini güçlendirme konusunda uzman bir girişimci ve iş adamı olan Alfredo Culebro, Bu değişmeli! adlı kitabında tutkuyu, sınırlar ya da zorluklar fark etmeksizin  insanları  devam etmeye iten bitmez tükenmez bir enerji olarak tanımlıyor.

Tutku faydalıdır çünkü itibar sahibi olmasak bile işimizden memnun olmamızı ve başarılı   hissetmemizi sağlar.

Diğer yandan yapılan araştırmalarda, pozitif (uyumlu) tutkunun olumlu bir etki yarattığı keşfedildi. Ne de olsa tutku, pozitif duyguları, konsantrasyonu ve görevimizi layıkıyla yerine getirme istediğini daha yüksek seviyede yaşamamızı sağlar.

Bu da kişinin güçlenmesine ve önüne çıkan zorluklarla yardım almadan yüzleşme kabiliyetini artırmasına yardımcı olur. Bu insanların doğasında bulunan bir kabiliyet olmasa da geliştirilmesi mümkündür.

5. Kararlılık ve motivasyon

kararlılık ve motivasyon

Kararlılık tam farkındalık gerektiren bir sorumluluktur. Kişi yaptığı şeye inanıyorsa ve bu onun için çok önemliyse kararlılık gösterir. Böylece kişi motive olur ve sağlam bir duruş sergiler. Bunun sonucunda da kafasına koyduğu tüm hedeflerine ulaşmadan durdurulamayacaktır.

Motivasyon, bir hedefi başarmaya yönelik yüksek bir ilgi duyduğumuz zaman hissedilir. Bu sadece temel ihtiyaçlarımızı gidermekle olmaz, kişinin kendini gerçekleştirmesi de gerekir (hayatın farklı alanlarında başarı yakalamak gibi). Bu, verim alma ile belli bir yaşam kalitesine ulaşma arzusunu da kapsar.

Isaac Garrido Gutiérrez’in söylediğine göre “kişinin özgür iradesini dinleyerek hareket ettiği, böylece güçlü bir kişisel sorumluluk hissi yarattığı psikolojik araştırmalarda tespit edilmiştir.” Bir diğer deyişle, motivasyon kişinin kendi kararıyla yarattığı ve yönettiği bir duygudur. Bu da kendimize koyduğumuz hedeflere ulaşmamızı kolaylaştırır.

Böylece motivasyon, hedeflerimize olumlu, mutlu ve umutlu bir şekilde ulaşmamız için akıl, irade ve ilgiyi birleştiren içsel bir motor görevi görür. 

6. Esneklik

Zorluklarla karşılaştığımız zamanlarda kendimizin gayet farkında olsak bile sağlam bir duruş sergilemek çok da kolay olmaz.

Bununla birlikte, içinde bulunduğumuz koşulları kabullenmek ve esnek olmak odaklanmamızı sağlar. Değiştirebileceklerimiz üzerinde çalışmamıza, değiştiremeyeceklerimizi kabullenmemize ve bu değişimleri kendimizi geliştirmek için bir fırsat olarak görmemize yardımcı olur.

Kabul ve Kararlılık Terapisi’ne (KKT) göre psikolojik kabullenme ve esneklik, insanların geçmişte yaşadıkları olumsuz deneyimlerin hayatlarını dolu dolu yaşamasını engellemesine izin vermemelerini sağlar. Böylece asıl önemli olan şeylere odaklanabiliriz.

7. Öğrenmek

bilgisayarda iş yapan kadın

Zorlukların üstesinden gelmek bir yetenek değildir, aksine bir öğrenme sürecidir. İnsanlar genellikle deneme yanılma yöntemiyle öğrenir. Bu yüzden de öğrenmediğimiz bir şeyi başarıyla yapamayız. 

Bununla birlikte, deneyimler kişisel bilginin harika bir kaynağıdır. Bunlar, hayatta zorluklarla yüzleşmemiz gereken durumlarla karşılaştığımızda bunların üstesinden memnuniyetle gelmemiz için stratejiler üretme konusunda işimize yarar.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Henin Ribeyrolles, D., Jusseaume, P., & Laffont, F. (1974). CONDITIONNEMENT CLINIQUE ET PERSONNALITE. Revue de Medecine de Tours.
  • Loas, G., Guelfi, J. D., Gruselle, G., & Barrois, C. (1992). PERSONNALITE DEPENDANTE ET IMMATURITE. UNE ETUDE CLINIQUE ET PSYCHOMETRIQUE. Annales de Psychiatrie. https://doi.org/10.1016/j.jmii.2014.02.003
  • Petit, M., & Zann, M. (1986). PERSONNALITE PSYCHASTHENIQUE ET PERSONNALITE OBSESSIONNELLE. Revue Du Praticien. https://doi.org/10.1159/000452656

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.