Otizmde Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü

Bazı araştırmalar otizmde mikrobiyotanın etkisine işaret etmektedir. Aslında, beyin ve bağırsak arasında, otizm spektrum bozukluğunun belirli semptomlarını açıklamaya yardımcı olabilecek bir ilişki var.
Otizmde Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü
María Muñoz Navarro

Yazan ve doğrulayan biyolog María Muñoz Navarro.

Son Güncelleme: 16 Eylül, 2022

Otizm nörolojik bozukluklarla ilişkili bir hastalık olmasına rağmen, bu hastalığa sahip bir kişinin bağırsak mikrobiyotası da değişir, ve otizmde bağırsak mikrobiyotasının bir rolü olabilir. Aslında, çoğu otistik insan gastrointestinal problemlerden ve bağışıklık sistemindeki değişikliklerden muzdariptir. Bunu akılda tutarak, bu yazımızda, bağırsak florasının bu bozuklukla nasıl ilişkili olduğuna bir göz atacağız.

Bağırsak mikrobiyotası

Otizmli bireyler diğer insanlardan farklı bir bağırsak mikrobiyal bileşimine sahiptir. Bağırsak mikrobiyotasının bileşimi mide, ince bağırsak ve kolonda farklıdır. Bu nedenle, bağırsağın içinde yaşayan bakteri, virüs ve bazı mantarlardan oluşan binlerce mikrobiyal tür gastrointestinal sistemin ana koruyucu sistemini oluşturur.

Mikrobiyota, organizmanın doğru işleyişine farklı şekillerde katılır:

 • Farklı maddelerin geçişini seçen, patojenik türlerin geçişini engelleyen bir bağırsak bariyeri oluşturmak
 • Bağışıklık sisteminin olgunlaşması, doğuştan gelen ve kazanılmış bağışıklığın uyarılması
 • Ve son olarak, besinlerin, hormonların ve vitaminlerin sentezini ve metabolizmasını ve ayrıca toksik maddelerin ortadan kaldırılmasını yönetmek

Bu mikrobiyotanın bakteriyel bileşimindeki değişiklikler diyet, antibiyotik kullanımı, yaşam tarzı ve genetikten etkilenir. Dahası, son araştırmalar flora değişiklikleri ile otizm, şizofreni, Parkinson hastalığı gibi bazı psikiyatrik bozukluklar arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir.

Beyin-bağırsak bağlantısı

Disbiyoz, proinflamatuar bir endotoksin olan lipopolisakkarit (LSP) üretimine ve kana yayılmasına yol açan bağırsak bakteri bileşimindeki değişikliktir. Bu molekül, duyguları kontrol ederek merkezi sinir sisteminin modülasyonunu etkiler.

Merkezi sinir sistemi ile bağırsaklar arasında çift yönlü bir bağlantı vardır. Nöronlar, bağırsak florasının mikrobiyal bileşimini değiştirebilir ve bağırsak geçirgenliğini değiştirebilir. Bu sayede beyin doğrudan bağırsak mikrobiyotasını etkiler.

Aynı zamanda yayınlar, bu mikrobiyotanın merkezi sinir sisteminin aktivitelerini kontrol ettiğini gösteriyor. Brain, Behavior and Immunity dergisinde yapılan bir araştırma, Campylobacter jejuni bakterilerinin farelerde kaygı düzeylerini nasıl yükselttiğini araştırdı.

bağırsak mikrobiyotası
Beyin-bağırsak bağlantısı, otizmde bağırsak mikrobiyotasının etkisini açıklar.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

Bu durum, sosyal etkileşim ve iletişimdeki eksikliklerin yanı sıra kısıtlı ve tekrarlayan davranışlarla karakterize edilen bir dizi nörolojik değişimi kapsar.

Otizmi olan kişiler, kronik otitis media gibi altta yatan diğer hastalıkları tedavi etmek için sıklıkla antibiyotiklerle tedavi edilir. Sonuç olarak, bu koruyucu bağırsak mikrobiyotasını etkiler ve nörotoksin üreten bakterilerin kolonizasyonunu kolaylaştırır.

Ayrıca, otizmli birçok çocuk, aşağıdaki semptomları gösteren inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) gibi gastrointestinal problemlerden muzdariptir:

 • İshal
 • Kabızlık
 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • Uyku bozuklukları
 • Sinirlilik

Otizmde bağırsak mikrobiyotasının mikroorganizmaları

Clostridium

OSB’li hastalarda Clostridia daha yüksek bir konsantrasyonda bulunur. Bu bakterilerin birçoğu faydalı olmasına ve sağlıklı bağırsak mikrobiyotasının bir parçası olmasına rağmen, C. tetani ve C. perfrigens gibi toksin üreten ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olan patojenik türler vardır.

Journal of Child Neurology dergisinde yer alan bir çalışmada, vankomisin ile tedavi gören gerileyen otizmli çocukların çoğu, gastrointestinal ve nörodavranışsal semptomlarda iyileşmeler gösterdi. Bu, mikrobiyotanın otizmdeki etkisine ve olası modifikasyonuna işaret ediyor.

Sutterella

Ayrıca araştırmacılar, OSB’li çocukların gastrointestinal sistem mukozasından ve dışkılarından alınan biyopsilerde bu bakteriyi bulmuşlardır. Otistik olmayan bireylerde pek bulunmadığı için uzmanlar, Sutterella’nın otizmli kişilerde mikrobiyotanın ana bileşeni olduğunu düşünüyor.

Desulfovibrio, Lactobacillus ve Bifidobacterium

Son olarak, uzmanlar Desulfovibrio türlerini otizmin en şiddetli semptomatolojileriyle ilişkilendiriyor. Bu bakteri türleri propiyonik asit üretir. Bunun OSB patogenezi ile ilgisi var gibi görünüyor.

Ayrıca, OSB’li hastalarda laktobasiller de daha yüksek konsantrasyonda bulunur. Ek olarak, bifidobakteriler normalden daha düşük miktarlarda bulunur.

gölgesine dokunan çocuk
Son çalışmalar, bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikleri belirli merkezi sinir sistemi bozukluklarına bağlamaktadır.

Otizmde bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler için tedaviler

Mikrobiyotanın OSB’nin patofizyolojisinde önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde, tedaviler bakteriyel kompozisyonun modifikasyonlarına dayanmaktadır. Amaç, sinir sistemini değiştirmemek için dengeyi yeniden sağlamaktır.

Bu bağlamda, test edilen seçeneklerden bazıları şunlardır:

 • Probiyotikler: Probiyotikler, mikrobiyota ve bağırsak problemlerini normalleştirme yeteneğine sahiptir. Gastrointestinal semptomları ve otizmi tedavi etmek için bir alternatif olarak yararlıdır.
 • Fekal mikrobiyota nakli: Bu prosedür, sağlıklı bir kişinin dışkı mikrobiyotasını disbiyozdan muzdarip bir hastaya aktarır. İltihaplı bağırsak hastalığı vakalarının tedavisinde faydalı olmuştur. Ek olarak, kabızlık semptomlarını iyileştirmeye yardımcı olur.
 • Diyet: Otizmli bireyler genellikle yemek yeme konusunda sorunlar yaşarlar. Bu bireyler daha az meyve, sebze ve protein yiyebilirler. Bu nedenle, diyetlerinde bir iyileştirme, bağırsak mikrobiyotalarının sağlığına yardımcı olabilir.
 • Antibiyotikler: Bu bileşikler mikrobiyotada değişiklikler meydana getirir. Ancak vankomisin veya minosiklin gibi spesifik ilaçlar test edilmiştir.

Daha fazlasını öğrenin: Otizmli Çocuklarda Yeme Bozuklukları

Otizmde bağırsak mikrobiyotasının rolü: Bir araştırma alanı

Genel olarak, otizmli kişilerde bağırsak mikrobiyotasının etkisine dair önemli bilimsel kanıtlar var gibi görünüyor.

Her durumda, daha kesin olmak için araştırmaya devam etmek önemlidir. Şu an için otizmli bir aile üyeniz varsa, en iyi tedavi yaklaşımını seçmek için uzmanlara danışmalısınız.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Ding, H.T., Taur, Y. and Walkup, J.T. Gut microbiota and autism: key concepts and findings. J. Autism. Dev. Discord. (2017) 47 (2): 480-489.
 • Mangiola, F. et al. Gut microbiota in autism and mood disorders. World J. Gastroenterol. (2016) 22(1); 361-368.
 • Zhang, M., Ma, W.,Zhang, J. et al. Analysis of gut microbiota profiles and microbe-disease associations in children with autism spectrum disorders in China. Sci. Rep. (2018) 8, 13981.
 • Li. Q., Han, Y., Dy. A., and Hagerman, R.J. The gut microbiota and autism spectrum disorders. Front. Cell. Neurosci. (2017) 11:120.
 • Bezawada, N.,  Phang, T.H., Hold, G.L., and Hansen, R. Autism spectrum disorder and the gut microbiota in children: a systematic review. Ann. Nutr. Metab. (2020) 24: 1-14.
 • Mulak, Agata, and Bruno Bonaz. “Brain-gut-microbiota axis in Parkinson’s disease.” World Journal of Gastroenterology: WJG 21.37 (2015): 10609.

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.