Psikodinamik Terapi Nedir ve Ne Zaman Önerilir?

Psikodinamik terapi, hastalara yardımcı olmak için birden fazla araç kullanır. Nelerden oluştuğunu ve hangi durumlarda önerildiğini size detaylı olarak anlatıyoruz.
Psikodinamik Terapi Nedir ve Ne Zaman Önerilir?

Son Güncelleme: 21 Mart, 2022

İster okul dersleri yüzünden, ister bir zamanlar terapi yaptığımız için ya da günlük olarak tekrarladığımız kavramlar yüzünden olsun, hemen hemen herkes psikanalizin ne hakkında olduğunu ve Freud’un kim olduğunu biliyor. Ancak, herkes psikodinamik terapinin neyle ilgili olduğunu bilmiyor.

American Journal of Psychiatry’deki bir yayının açıkladığı gibi, bu terapi şekli bazı zihinsel bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır. Fakat tam olarak nelerden oluşur ve ne zaman belirtilir? İşte ayrıntılı bir açıklama.

Psikodinamik terapi: Nelerden oluşur ve kökeni nedir?

“Psikodinamik terapi” terimi, bilinçli ve bilinçaltı zihin arasındaki etkileşimde bulunabilir. Yani, insanların rahatsızlığının bazı belirtileri ve nedenleri yüzeyde değil, daha derin bir düzeydedir.

Buna karşılık, adından da anlaşılacağı gibi, vurgu hareket veya dalgalanma üzerinedir. Bu teori, hedeflerine ulaşma mücadelesinde insanların kendilerini diğer karşıt çiftler arasında doyum ve memnuniyetsizlik ya da özerklik ve bağımlılık gibi bir dizi dinamik gerilim arasında sıkışıp kaldığını gösterir.

Psikodinamik terapinin temelleri

Psikodinamik terapi, en iyi bilinen referansları Freud, Erikson ve Carl Jung olan bir dizi teoriden oluşur. Merkezi tesislerinden bazıları şunlardır:

 • Bilinçdışının varlığı : Bu tür terapinin temel varsayımlarından biri, kolayca erişemeyeceğimiz içerikler ve süreçler olduğudur. Bu nedenle, gizlidirler. Ancak yine de hayatımızı etkileyebilirler.
 • Psişik çatışmalar: diğerlerinin yanı sıra korkulardan, arzulardan, fantezilerden kaynaklanırlar. Bunlar karşısında genellikle bastırma gibi savunma mekanizmaları ortaya çıkar.
 • Çocukluk deneyiminin hayatımız boyunca büyük etkisi vardır. Birçok öğrenme ve çatışma oradan kaynaklanır. Bu nedenle, bu teorilerden tekrar tekrar erken çocukluk dönemine “ileri geri giderler”. Bu dönemde kişilik, özellikle birincil bakıcı figürlerle temas halinde, etkili bir şekilde şekillenir.
 • Psikodinamik terapinin bir başka anahtarı da analist ve danışan arasındaki ilişkiyle ilgilidir. Burada aktarım ve karşı aktarım kavramları, olanları örneklemenin anahtarıdır. Karşılaşmalarda kurulan bu bağlantıdan, geçmiş deneyimlere ışık tutan örüntüler, ilişkiler veya ipuçları tespit edilebilir. Başka bir deyişle, önceki ilişkilerin veya modellerin belirli yönleri mevcut ilişkide yeniden gerçekleştirilmektedir.
 • Semptomlar uzlaşma çözümleridir. Yani, arzuladıklarımız ile yapabileceklerimiz arasında bir anlaşma. Örneğin, arzular ve bilinçaltının istedikleri ile süperegonun bize doğru olarak gösterdiği şey arasında.
doktorundan terapi alan kadın
Psikodinamik terapi, kişiye ve çevresindekilere zarar verebilecek davranışları düzeltmek için kullanılabilir.

Psikodinamik teorilerin aşamaları veya öne çıkan özellikleri

Freudyen psikanalitik kuramın katkıları diğer kuramlara kadar genişletildi. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Egonun psikolojisi
 • Nesne ilişkileri teorisi
 • Bağlanma teorisi
 • Benliğin psikolojisi
 • Kişilerarası psikoloji
 • İlişkisel psikanaliz

Özet olarak, psikodinamik terapiyi oluşturan teoriler setini anlamak için bazılarını ve anahtarlarını detaylandırıyoruz.

Psikanalitik terapi

Bir yanda farklı zamanlarda çalışmış, zenginleştirdiği ve aştığı modellerle çalışan bir Freud -psikanalitik terapiye sahip- var. Böylece, topografik model içinde, bilinçdışına karşı bilinçli güçlerin varlığını önerdi.

Daha sonra, “id”, “ben” ve “süperego”yu üç farklı örnek olarak ortaya koyduğu yapısal modeli önerdi.

 • “id”, tüm dürtülerin deposu olduğu için bilinçdışı yönler içerir.
 • “Süperego” otorite, kurallar ve ahlaki değerlerdir.
 • Son olarak, “Ben”, “gerçeklik kotasını” ve yürütmeyi sağlayarak önceki iki örnek arasındaki aracı rolüyle karakterize edilir.

Bu, yapısal modelle birlikte var olan bir modeldir, çünkü “o” bilinçsiz öğelere sahipken, “süperego” ve “ben” her iki bileşene de sahiptir.

“Ben” psikoterapisi

Daha sonra, bu örneği desteklemek ve ona çatışmaların çözümü için kaynaklar sağlamak amacıyla “Ben”in psikoterapisi daha büyük bir güçle ortaya çıktı. Burada, psikoseksüel gelişim teorisini derinleştiren Erikson gibi figürler buluyoruz; çocuklukta durmaz, yaşam döngüsünü içerir.

Ayrıca gelişim için başarılar önerir. Birey, bir aşamadan diğerine geçerken belirli zorlukların veya görevlerin üstesinden gelmelidir. Ayrıca yazar, bireylerin ruhsal yaşamını etkileyen değişkenler olarak bağlamın ve toplumun etkisine büyük önem vermiştir.

Öte yandan, çatışmaların olgun savunmalar yerine ilkel savunmaların kullanılmasından kaynaklandığı Anna Freud’u buluyoruz. Ayrıca Freud tarafından önerilenlerden daha fazla savunma mekanizması tanımladı.

Nesne ilişkileri teorisi

Nesne ilişkileri teorisi, kişilik gelişiminin, kişinin sevgi veya sevgi “nesnesi” ile olan ilişkilerinin kalitesinden etkilendiğini öne sürer. Bunlar harici veya dahili olabilir (harici nesnelerin dahili görüntüleri). Burada Melanie Klein veya Winicott gibi figürler buluyoruz.

Bağlanma teorileri

Bu teoriler, ana temsilcisi J. Bowlby olan bağlanma teorilerinden yeniden oluşturulmuştur. Burada kişilik aynı zamanda birincil bakıcı ile olan ilişki tarafından da şekillenir. Aşağıdaki bağlanma türlerini tanımladı:

 • Güvenli
 • Güvensiz
 • Kararsız

Psikodinamik terapinin yöntemleri ve amaçları

Psikodinamik terapi, birlikte çalıştığı teorilere bağlı olarak farklı yöntemlere sahiptir. En yaygın olarak kullanılanlar şunlardır:

 • Serbest çağrışım: Hastanın seansın rahat ve sakin bir ortamında aklına gelen ilk şeyi ortaya çıkarmasından oluşur. Bu tekniğin temeli, kişinin kendisini rahatsız eden konuya yavaş yavaş varmasıdır.
 • Aktarım ve karşı aktarım: Terapist ve hasta arasındaki ilişkiye, özellikle çocukluktan itibaren diğer ilişkilerin yönlerinin tekrarlandığı veya yeniden düzenlendiği bir bağlantıya atıfta bulunur.
 • Dirençlerle çalışmak: Terapi sırasında bazı durumların “engelini kaldırmak” için engeller ortaya çıkar. Terapist, bu tıkanıklıklar üzerinde çalışması ve öze inmesi için hastayı biraz daha “talep eder” veya “bastırır”.

Psikodinamik terapi ne zaman seçilir?

Psikodinamik terapiler, farklı temalar üzerinde çalışmaya odaklanır. Bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Sınırlarımızın çoğunun kökenini anlamak için nasıl olduğumuzu ve nasıl davrandığımızı anlamaktan başlayarak kendini tanımayı teşvik edin. Geçmişe hitap ederken bugüne ışık tutmamızı sağlar.
 • Kaliteli bağlar kurmayı öğrenin.
 • Duygularımızı bilmek.
 • İşlevsel olmayan veya günlük işleyişimize zarar veren davranış kalıplarını tekrar etmekten kaçının.
 • İç çatışmalarımızı azaltın ve onları yönetmeyi öğrenin.

Okumaktan keyif alacağınızı düşünüyoruz: Gülme Terapisi: Gülmek İyileştirir

divanda terapi alan kadın ve doktoru
Terapist, psikodinamik terapiyi hastanın kendilik bilgisini artırması için bir araç olarak önerebilir.

Önemli olan rahat hissetmek

Çoklu yaklaşımların ve çalışma araçlarının varlığının ötesinde, terapiye başlarken önemli olan şey o alanda rahat olmaktır.

Bunun için her terapistin nasıl çalıştığını önceden sormak ve nasıl hissettiğimize dikkat etmek uygun olur. Bazen bir yönlendirme istemek veya başka bir profesyonel aramak gerekir. Tüm insanlar aynı terapileri aynı şekilde deneyimlemez. Bu nedenle bir araştırma yapılması tavsiye edilir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Steinert, C., Munder, T., Rabung, S., Hoyer, J., & Leichsenring, F. (2017). Psychodynamic Therapy: As Efficacious as Other Empirically Supported Treatments? A Meta-Analysis Testing Equivalence of Outcomes. In American Journal of Psychiatry (Vol. 174, Issue 10, pp. 943–953). American Psychiatric Association Publishing. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17010057
  • Barber, J. P., & Sharpless, B. A. (2015). On the future of psychodynamic therapy research
  • Jacques y Solomonov Nili. (17 de Marzo de 2016). Teorías Psicodinámicas. Obtenido de Universidad de Buenos Aires: http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/070_psicoterapias1/material/teorias_psicodinamicas_espanol.pdf
  • Ramírez, N. (2010). Las relaciones objetales y el desarrollo del psiquismo: una concepción psicoanalítica. Revista De Investigación En Psicología13(2), 221–230. https://doi.org/10.15381/rinvp.v13i2.3729
  • Guntrip, H. (1971). Estructura de la personalidad e interacción humana: la síntesis progresiva de la teoría psicodinámica. In Estructura de la personalidad e interacción humana: la síntesis progresiva de la teoría psicodinámica (pp. 404-404).

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.