T-DM1 Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Metastatik meme kanserlerinin %18 ila %20 arasındaki kısmı HER-2+'dır. Başka bir deyişle, HER2 onkogeninin daha çok okunması durumu söz konusudur. Uzmanlar bu tümör tipi için T-DM-1 adı verilen yeni bir ilaç geliştirmiştir. Bu yazımızda bu konudaki her şeyi öğrenebilirsiniz.
T-DM1 Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
Franciele Rohor de Souza

tarafından incelendi ve onaylandı. Eczacı Franciele Rohor de Souza.

Tarafından yazılmıştır Equipo Editorial

Son Güncelleme: 04 Ocak, 2023

T-DM1 ileri evre HER2-pozitif meme kanserinin tedavisi için Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış yeni, benzersiz ve seçici bir antikor ilaç bağlayıcısıdır. HER2, kanser hücrelerinin büyümesini destekleyen “epidermal büyüme faktörü reseptörü 2″dir. Bu ilacı piyasada Kadcyla adı ile bulabilirsiniz.

T-DM1 iki bileşenden oluşur. İlki bilinen bir anti-HER2 antikor olan trastuzumab adlı ilaçtır. Diğer bileşen ise bir sitotoksik antimikrotübül moleküldür: DM1. Sitotoksik antimikrotübül bu molekülün hücre bölünmesinde mikrotübüllerin sentezini bloke etme yeteneğini ifade eder, ki bu da aşağıda daha detaylı bir şekilde tartışacağımız bir mekanizmadır.

T-DM1’in Etkinliği

İlaç alan bir kadın.

Metastatik meme kanserlerinin %18 ila %20 arasındaki kısmı HER2 pozitiftir. Diğer bir deyişle, HER2 onkogeninin daha çok okunması durumu söz konusudur. Spesifik anti-HER2 terapilerin geliştirilmesinden önce HER2 pozitif tümörlere sahip olan hastaların prognozu diğer hastalarınkinden ciddi bir şekilde kötüydü. Bir onkogen, mutasyon ya da transformasyonu tetikleme kabiliyeti nedeni ile bir hücrede kanser oluşmasına neden olur.

Ancak, 2000 yılında onaylanmış olan trastuzumab’ın geliştirilmesi ile birlikte HER2 pozitif meme kanserinin HER2 negatif meme kanserinin prognozu ile karşılaştırıldığında negatif olan prognozu dengelenmiştir. 2014’te ikinci bir anti-HER2 ilaç piyasaya sürülmüştür: pertuzumab. Bu ikinci ilaç ileri evre HER2 pozitif meme kanserinin başlangıç tedavisindeki genel hayatta kalma sürelerini daha da arttırmıştır.

İkinci basamak ileri evre HER2 pozitif meme kanseri tedavisi, bugüne kadar onaylanmış olan tek tedaviydi, ki bu da HER2 / EGFR’nin bir tirozin kinaz inhibitörü olan kapesitabin artı lapatinib ile kemoterapinin birleştirilmesinden oluşan bir tedavidir.

EMILIA adı verilen bir kayıt çalışması bu meme kanseri tipine sahip olup daha önce trastuzumab ve bir taksan ile tedavi edilmiş hastalarda T-DM1 ile yapılan tedavi ile lapatinib artı kapesitabin ile yapılan tedaviyi karşılaştırmıştır. Bu çalışmanın sonuçları hastanın hastalığın ilerlemesi görülmeden hayatta kalma sürelerinde bir artış, genel hayatta kalma süresinde bir artış ve daha iyi tolere edilen bir yan etki profili ile birlikte T-DM1 ile tedaviye geçilene kadar semptomlarda önemli bir gecikme göstermiştir.

T-DM1 Vücut Üzerindeki Etkisini Nasıl Gösterir?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, T-DM1 iki ilacın bir birleşimidir: trastuzumab ve DM1. T-DM1 bu iki ilacın etki mekanizmalarını birleştirir:

  • Trastuzumab gibi T-DM1 de HER2’ye bağlanabilir ve bu büyüme faktörünü arttıran tümör hücrelerinin büyümesini bloklayabilir.
  • Ayrıca, DM1’in etki mekanizmasına da sahiptir, tubulin’e bağlanabilme nedeni de budur.

Tubulin’i inhibe ettiğinden dolayı kanser hücrelerinin bölünmesine izin vermez, ki bu da sonuç olarak apoptoz yolu ile hücrelerin ölümüne neden olur. In vitro sitotoksisite deneylerinin sonuçları, DM1’in vinka taksan ve alkaloidlerden 20 ila 200 kat daha güçlü olduğunu göstermektedir.

Bu yazımızı da okumak isteyebilirsiniz: Meme Kanserinin Farklı Türleri, Belirtileri ve Tedavisi

T-DM1’in Yan Etkileri

Göğüs kanseri olan bir kadın.

Yan etkiler, bir hasta bir ilaç ile tedaviye başladığında bekleyebileceği istenmeyen ve hedeflenmeyen olaylardır.

Bu bağlamda, en çok bildirilen yan etkiler bulantı, fiziksel bitkinlik ve baş ağrısıdır. Hastaların %25’inden fazlası bu yan etkileri yaşamıştır. Bundan dolayı uzmanlar farklı klinik çalışmalarda meme kanseri olan 1871 hastada T-DM1’in ne kadar güvenli olduğunu değerlendirmiştir. En yaygın ciddi reaksiyonların şunlar olduğunu keşfetmişlerdir:

Bu yazımızı da okumak isteyebilirsiniz: Kriyoablasyon: Meme Kanseri için Yeni Bir Tedavi

Sonuç Olarak

Çalışmaların raporladığı veriler T-DM1’in ileri seviye HER2 pozitif meme kanseri tedavisinde çok önemli bir ilerleme olduğunu göstermektedir. Bu tedavi daha öncesinde trastuzumab almış olan hastalarda hayatta kalma süresinde bir ilerleme yaratmıştır.

Ancak, bu ilerlemelere rağmen, HER2 pozitif kanser hala tedavi edilemez durumdadır. Bundan dolayı yeni, daha iyi tolere edilen ve daha etkili tedaviler bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla, meme kanserinin aktif olarak araştırılmaya devam edilmesi elzemdir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


  • Verma, S., Miles, D., Gianni, L., Krop, I. E., Welslau, M., Baselga, J., … Blackwell, K. (2012). Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer. New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1209124
  • Barok, M., Joensuu, H., & Isola, J. (2014). Trastuzumab emtansine: Mechanisms of action and drug resistance. Breast Cancer Research. https://doi.org/10.1186/bcr3621
  • Junttila, T. T., Li, G., Parsons, K., Phillips, G. L., & Sliwkowski, M. X. (2011). Trastuzumab-DM1 (T-DM1) retains all the mechanisms of action of trastuzumab and efficiently inhibits growth of lapatinib insensitive breast cancer. Breast Cancer Research and Treatment. https://doi.org/10.1007/s10549-010-1090-x

Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmuştur ve bir profesyonelle görüşmeyi yerine geçmez. Şüpheleriniz varsa, uzmanınıza danışın.