Fibromüsküler Displazi: Tanı ve Tedavi

Fibromüsküler displazinin teşhisi genellikle zor olabilir çünkü birçok hasta herhangi bir semptom göstermez. Bugün size bu hastalığın teşhisi ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.
Fibromüsküler Displazi: Tanı ve Tedavi
Alejandro Duarte

tarafından incelendi ve onaylandı. biyoteknoloji uzmanı Alejandro Duarte.

Tarafından yazılmıştır Equipo Editorial

Son Güncelleme: 21 Aralık, 2022

Fibromüsküler displazi, vücuttaki bir veya daha fazla arterin anormal şekilde gelişmesine neden olan bir hastalıktır. Ve sonuç olarak, bu anormal gelişme, bu büyük damarların duvarlarını etkileyerek çeşitli sonuçlara yol açar. Örneğin, damarların daralması – stenoz olarak bilinen bir durum -, anevrizmalar veya yırtılma (arteryel diseksiyon).

Daralma ve yırtılma, bir arterin kan akışında azalmaya neden olabilir. Sonuç olarak, bu, aşağıdaki makalede ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz bir dizi belirtiye yol açabilir. Fibromüsküler displazi, özellikle böbreklere ve beyne kan sağlayan arterleri etkiler.

Aynı zamanda, bu hastalığın erkeklerden çok daha fazla kadınları etkilediğini belirtmek önemlidir. Bununla birlikte, erkekler ve bazı çocuklar da hastalıktan muzdarip olabilir.

Dahası, bu hastalığın genel popülasyonda ne kadar yaygın olduğunu belirlemek zordur. Bunun nedeni, hafif fibromüsküler displazili hastaların genellikle herhangi bir semptom göstermemesidir. Sonuç olarak, durumları tespit edilemez.

Fibromüsküler displazinin nedenleri

Fibromüsküler displazi, büyük kan damarlarının duvarlarını etkileyen ve hastalar için ciddi sağlık riski oluşturan bir hastalıktır.

Şu anda, uzmanlar tam olarak fibromüsküler displaziye neyin yol açtığının bilmiyorlar. Bununla birlikte, konuyla ilgili birkaç teori var:

Birincisi, bazı teoriler genetik bir nedenin varlığına işaret ediyor. Bununla birlikte, durum, farklı aile üyelerinin arterlerini farklı şekillerde etkileyebilir. Dahası, hastalığın ciddiyeti değişebilir ve bazı aile üyeleri hastalığı hiç geliştirmeyebilir.

Aynı zamanda, bahsettiğimiz gibi hastalık kadınlarda erkeklerden çok daha yaygındır. Bu nedenle, bazı teoriler hormonların bu hastalığın gelişiminde temel bir rol oynayabileceğini öne sürmektedir. Bununla birlikte, bazı çalışmalar, doğum kontrol haplarının kullanımının displazi ile hiçbir ilişkisi olmadığını da göstermektedir. Ve son olarak, diğer olası nedenler şunları içerir:

 • Yetersiz oksijenle sonuçlanan, kan damarlarının duvarlarını sulayan arterlerin anormal gelişimi
 • Arterin vücut içindeki anatomik konumu ve hareketi
 • Bazı ilaçlar
 • Tütün kullanımı

Semptomlar

Bu hastalığın teşhisi söz konusu olduğunda en büyük sorunlardan biri, birçok hastanın herhangi bir semptom göstermemesidir. Bununla birlikte, bazı hastaların ortaya çıkardığı semptomlar, hangi arterlerin etkilendiğine bağlı olacaktır. Aynı zamanda semptomlar, etkilenen arterlerde daralma, yırtılma veya anevrizma olup olmamasına bağlı olacaktır.

Hastalıkla ilgili herhangi bir ağrı veya klinik semptom, etkilenen arterin kan taşıdığı organdan kaynaklanır. Bu anlamda, fibromüsküler displazinin olası semptomlarından bazıları şunları içerir:

 • Yüksek tansiyon
 • Böbreğin anormal işleyişini ortaya çıkaran kan testleri
 • Doktorun stetoskop kullanarak duyabildiği bir üfürüm
 • Kulaklarda uğultu
 • Ağrı
 • Kafa içi kanama

Bahsettiğimiz gibi, belirli bir hastanın yaşadığı semptomların, hastalığın hangi arteri etkilediğine bağlı olacağını hatırlamak önemlidir.

damar tıkanıklık
Şu anda, uzmanların bu hastalığı teşhis etmek için kullandıkları en yaygın tekniklerden biri arteriyogramdır.

Fibromüsküler displazi teşhisi

Fibromüsküler displazi teşhisi, kan damarlarının görüntülenmesinden oluşur. Günümüzde, uzmanların bu teşhis testini gerçekleştirmesine izin veren birçok farklı teknik vardır:

 • Doppler ultrasonografi: Bu, kan damarları için özel bir ultrason tekniğidir.
 • Arteriyel BT : Damarların izlenilmesi için kontrast madde enjekte edilir.
 • Özel bir MRI türü.

Çoğu durumda, bu hastalığı teşhis etmek için, doktorların arteriyogram veya anjiyografi olarak bilinen bir prosedürü kullanması gerekir. Prosedürü bir radyolog, damar cerrahı, kardiyolog veya damar tıbbı uzmanı gerçekleştirmelidir.

Tedavi

Şu anda fibromüsküler displazinin tedavisi yok. Bu nedenle, bu durumun tedavisi semptomları hafifletmeye ve komplikasyonları azaltmaya odaklanır.

Bu amaca hizmet eden bazı ilaçlar şunlardır:

 • Antiplatelet ilaçlar: Örneğin aspirin.
 • Tansiyon ilaçları.
 • NSAII’ler: Hastaların sıklıkla yaşadığı baş ağrılarını tedavi etmek için.

Aynı zamanda, bazı durumlarda daralan damarlardan kan akışını iyileştirmek için girişimlerde bulunulması gerektiğini belirtmekte fayda var. Uzmanlar genellikle balon anjiyoplasti veya perkütan translüminal anjiyoplasti (PTA) gibi prosedürleri kullanır.

Bununla birlikte, bu prosedürlerin seçimi, etkilenen arterlere, semptomların varlığına ve bunların ciddiyetine bağlı olacaktır.

İlginizi çekebilir ...
Damarları Tıkayan Yiyecekler
Sağlığa bir adım
sayfasında okuyun Sağlığa bir adım
Damarları Tıkayan Yiyecekler

Damarlarınız tıkandığında kanınız olması gerektiği gibi taşınamaz. Bu durum kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırır.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.


 • Bragulat Baur, E., de la Sierra Iserte, A., & Alcaraz Asensio, A. (2013). Displasia fibromuscular de la arteria renal. Hipertensión y Riesgo Vascular. https://doi.org/10.1016/s1889-1837(01)71119-1
 • Benavente Fernández, L., Calleja, S., Fernández, J. M., & Lahoz, C. H. (2008). Fibromuscular dysplasia. Asymptomatic dissection and occlusion of the basilar artery | Displasia fibromuscular, disección y oclusión asintomática de la arteria basilar. Neurologia.
 • Blanes-Mompó, J. I., Crespo-Moreno, I., ómez-Palonés, F. G., Martínez-Meléndez, S., Martínez-Perelló, I., Ortiz-Monzón, E., … Verdejo-Tamarit, R. (2013). Claudicación intermitente en el adulto joven: arteriopatía no arteriosclerótica. Angiología. https://doi.org/10.1016/s0003-3170(02)74743-3

Bu yayının içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir uzmanın teşhislerini, tedavilerini veya tavsiyelerini kolaylaştırmaya veya onların yerini almaya hizmet edemezler. Herhangi bir şüpheniz varsa güvendiğiniz uzmanınıza danışın ve herhangi bir işleme başlamadan önce onayını alın.