Tiyopental: Uygulanışı ve Kullanım Önlemleri

Tiyopental anestezik bir ilaçtır. Barbitüratlar ailesine aittir ve ayrıca sodyum tiyopentat olarak da bilinir.
Tiyopental: Uygulanışı ve Kullanım Önlemleri

Son Güncelleme: 24 Şubat, 2022

Tiyopental genel bir anestezidir. Bu madde bir barbitürat veya merkezi bir sinir sistemi depresanı olarak davranan bir ilaçtır. Bu nedenle, barbitüratlar yaygın olarak yatıştırıcı ve ağrı kesici olarak kullanılır. Tiyopental ayrıca, tiyobarbitürik asitten geldiği için yaygın olarak sodyum tiyopentat olarak da bilinir.

Günümüzde, tıbbi alanda tiyopental daha az kullanılır ve daha az yan etkisi olan diğer ilaçlar tercih edilir. Kullanımından sonra, birçok hasta anesteziden uyandıklarında yavaş hissettiklerini ve hafif bir rahatsızlık duyduklarını belirtmişlerdir. Aslında, hemen hemen herkes bu durumu çok fazla alkol tükettikten sonra akşamdan kalma olma durumuyla karşılaştırmıştır.

şırınga ile tiyopental çeken doktor

Yine de, bu çok kısa etkili bir ilaçtır. Bilim adamları, tiyopentalin hastalarda hipnoz durumunu etkili bir şekilde indükleyip indüklemediğini araştırmak için deneyler yaptı. Ancak nihayetinde, bilimsel ve tıp camiaları, tiyopentalin bu deneylerde etkisiz kaldığına karar verdi. Böylece, tıp alanı bu ilacı sadece birkaç dakika süren kısa süreli bir anestezik olarak kullanmaya devam etmiştir.

Tiyopentalde Aktif Ajanlar

Tiyopental, tüm barbitüratlar gibi, GABA reseptörlerine bağlanır. Reseptör alt tipi farklı olsa da, tiyopentaldeki etken madde benzodiazepinler gibi diğer gevşetici maddeler ile aynıdır.

Madde alıcıya bağlandığında, bir bağlayıcı kompleks oluştururlar. Bu, bilgilerin merkezi sinir sistemine iletilmesini düzenler.

Sakinleştirici ve anestezik etki bu düzenleme nedeniyle oluşur. Ek olarak, tiyopental ayrıca antikonvülsan işlevi de görür. Bunun nedeni – konvülsiyon veya nöbet durumunda – bunların nörotransmitter GABA’ya geçmelerini engellemesidir.

Bu sedasyon sırasında, kişi beyin metabolizmasını düşüren bir sakinlik durumuna girer. Bu durumda besin ihtiyacı çok düşük olduğundan kan arzı da düşer. Bu sayede kan akışını ve bununla birlikte kafatası içindeki basıncı azaltmaya da hizmet eder.

Tiyopental Kullanımı

Genel olarak, tiyopental kullanılıp kullanılmadığını bilmenin hızlı bir yolu, doktorun onu nasıl uyguladığını kontrol etmektir.

Sıklıkla, ilacı trakeal entübasyon yoluyla veya plastik tüplerin ağızdan trakeanın içine yerleştirilmesi yoluyla uygularlar.

Bununla birlikte, tiyopentalin en ilginç özelliği, çok düşük dozlarda uygulandığında, farenks refleksini durdurmasıdır. Bu onu, ağız, boğaz veya solunum problemleri için iyi bir seçenek yapar. Doğal olarak, bu özellikle hastanın düzgün şekilde nefes almadığı acil durumlarda kullanışlıdır. Aynı şey, ağızda bir travma söz konusu olduğunda kan veya yabancı cisimlerin (kalıntı, dişler vb.) tüp giriş yolunu görmeyi zorlaştırdığı durumlar için de geçerlidir.

Genel olarak, bu vakalar çoğunlukla inhalasyon anestezisi gerektirir.

Doktorlar ve uzmanlar bu yolu kısa süreliğine bir genel anestezi olarak da kullanıyorlar.

Ancak, daha önce de belirttiğimiz gibi, tıp alanında gittikçe daha az kullanılmaktadır. Artık çoğunlukla başka anestetikler kullanmayı tercih ediyorlar. Elbette, bunun bir nedeni var. Tiyopental bir anestetik ve yatıştırıcıdır. Ancak, bir ağrı kesici olarak davranmaz. Bunun yerine, sadece hastayı rahatlatır ve yatıştırır.

Bununla birlikte, tercih edilebileceği belirli durumlar vardır. Örneğin, doktorlar beyin cerrahisi sırasında kafa travması geçirmiş veya refrakter kraniyal hipertansiyonu olan hastalar için kullanabilirler. Ayrıca, doktorlar ve hemşireler de nöbet geçiren ve diğer tedavilere iyi cevap vermeyen psikiyatri hastalarına da uygulamaktadır.

Kontrendikasyonlar

GABA molekül

Aşağıda, tiyopental kullanılmaması gereken çeşitli faktörlerin ve koşulların bir listesini bulacaksınız:

  • Barbitüratlara karşı aşırı duyarlılık. Temel olarak, bu küçük bir dozda ilacın hasta üzerindeki etkisinin çok yoğun ve uzun ömürlü olduğu anlamına gelir. Maalesef, anestezi altında olmak solunum depresyonuna neden olabilir. Bu nedenle, hassas hastalarda akılda tutulması gereken önemli bir önlemdir.
  • Hasta, özellikle alkol gibi diğer merkezi sinir sistemi depresanlarını almışsa, bu ilacı asla kullanmamalıdır. Birbirlerine oldukça benzer bir şekilde çalışırlar. Bu nedenle, ilacın etkisini büyük ölçüde güçlendirir.
  • Hamilelik ve emzirme. Tiyopental fetüse geçer. Bu nedenle, fetüste sinir sistemi depresyonuna neden olur.
  • Hastanın tehlikeli maddeleri taşımayı veya araç sürmeyi gerektiren bir işi var. Doğal olarak, ilacın yatıştırıcı etkisi kişinin konsantre olma yeteneğini azaltır.

İlacın Uygulanması

Genel olarak, doktorlar hemen hemen her zaman tiyopentali damardan enjekte ederler. Ancak bu, tüp yoluyla inhalasyon anestezisi olarak kullanmaya karar vermedikleri sürece gerçekleşir.

Dozaj değişiklik gösterir. Bununla birlikte, vücut ağırlığında kg başı 2-4 mg enjekte etmek tipiktir. Bununla birlikte, bu dozun değişken olduğunu ve her insanın farklı bir duyarlılığa sahip olduğunu dikkate alarak bunu yaparlar. Bu nedenle, her zaman ilk önce en düşük miktarda uygulamalı ve dozajı azar azar artırmalıdırlar.

Genellikle tiyopental, uygulamadan bir dakika sonra hastayı etkiler. Bununla birlikte, bir sürdürme dozu ile stabilize etmiyorlarsa, sadece birkaç dakika sürer.

İlginizi çekebilir ...
Migren Tedavisinde Kullanılacak FDA Onaylı Yeni İlaç
Sağlığa bir adım
sayfasında okuyun Sağlığa bir adım
Migren Tedavisinde Kullanılacak FDA Onaylı Yeni İlaç

Sadece migrenden muzdarip olanlar bu durumun semptomlarının şiddetini bu sinsi hastalığın hayatı nasıl sekteye uğrattığını bilebilir.


Tüm alıntı yapılan kaynaklar, kalitelerini, güvenilirliklerini, güncelliklerini ve geçerliliklerini sağlamak için ekibimiz tarafından derinlemesine incelendi. Bu makalenin bibliyografisi güvenilir ve akademik veya bilimsel doğruluğa sahip olarak kabul edildi.Bu yayının içeriği yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman bir uzmanın teşhislerini, tedavilerini veya tavsiyelerini kolaylaştırmaya veya onların yerini almaya hizmet edemezler. Herhangi bir şüpheniz varsa güvendiğiniz uzmanınıza danışın ve herhangi bir işleme başlamadan önce onayını alın.