Thumb Author Jose Popoff

Jose Popoff

Eğitim


DoğaBilimleriProfesörü.JoséPopoff,ülkesindeikidillibireğitimkurumundaFizik,KimyaveBiyolojiderslerivermekonusunda20yıldanfazladeneyimesahiptir.Aynızamandaprofesyonelbiryazardır,bunedenleeğitimalanıileilgilimakalelerinyazılmasıvedüzenlenmesikonusundafarklımedyalarlaişbirliğiyapmaktadır.

Yazar hakkında

Francisco Morazán Ulusal Pedagoji Üniversitesi'nden Doğa Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.  (2006).

Sunshine İki Dilli Hristiyan Okulu'nda Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri vererek Doğa Bilimleri profesörü olarak 20 yıldan fazla  çalıştı .

Aynı şekilde, Francisco Morazán Ulusal Pedagoji Üniversitesi, Sampedrano Kültür Merkezi ve Vanderbilt Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerde ve kültür merkezlerinde konuk konuşmacı olarak bulunmuştur. Profesyonel bir metin yazarı ve içerik küratörü olarak paralel bir kariyer geliştirdi. 


Son makaleler